Main Story

Highlight

Portfolio

ออฟฟิศยุคใหม่ เค้าออกแบบยังไง?

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบและรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการตกแต่งเบื้องต้นด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริงและรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

บาร์ค็อกเทลริมทะเล มนต์เสน่ห์แห่งใหม่

“เราเป็นมากกว่าบริษัทที่รับออกแบบและตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างตกแต่งให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการออกแบบและไอเดียต่างๆ  เพราะความรู้และไอเดียการออกแบบที่ดีจะสามารถสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ๆได้อย่างโดดเด่น และสามารถสร้างชื่อให้แก่ท่านได้”

เปิดร้านค้าในห้างมีขั้นตอนอย่างไร

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและตกแต่งให้แล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบร้านค้าให้ประสบผลสำเร็จ”

รับออกแบบตกแต่งร้านซูชิ

เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและตกแต่งให้แล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบร้านค้าให้ประสบผลสำเร็จ

บริษัทรับรีโนเวทบ้าน

“เราคือบริษัทรับออกแบบรีโนเวทบ้านที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะทุกงานที่ทำคือความตั้งใจและทำออกมาจากประสบการณ์ที่ถูกต้องภายใต้มาตราฐานทางวิศวกรรม”

5 วิธี เตรียมพร้อมรีโนเวทบ้าน

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับรีโนเวทบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและรีโนเวทบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

รับออกแบบโรงแรม

“เราเป็นมากกว่าบริษัทที่รับออกแบบและตกแต่งโรงแรม เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างตกแต่งให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการออกแบบและไอเดียต่างๆ รวมถึงความรู้ทางการตลาดด้วย เพราะความรู้และไอเดียการออกแบบที่ดีจะสามารถสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ๆได้อย่างโดดเด่น และสามารถสร้างชื่อให้แก่ท่านได้”

ออกแบบร้านคาเฟ่ ขนมหวานให้ปัง

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบและก่อสร้าง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างแล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญสำหรับการก่อสร้างเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

สร้างห้องน้ำต้องคำนึงถึงอะไร

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง เพราะนอกจากเราจะเสนองานออกแบบและตกแต่งแก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ถึงขั้นตอนทางการก่อสร้างแก่ท่านควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญเพื่อที่ท่านจะได้รู้ทันถึงขั้นตอนและมาตราฐานที่ดี นั่นก็เพื่อท่านจะได้ผลงานที่ดีกลับคืนสู่งานของท่านนั่นเอง”

ตกแต่งภายในโรงแรมหรู

“เราเป็นมากกว่าบริษัทที่รับออกแบบและตกแต่งโรงแรม เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างตกแต่งให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการออกแบบและไอเดียต่างๆ รวมถึงความรู้ทางการตลาดด้วย เพราะความรู้และไอเดียการออกแบบที่ดีจะสามารถสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ๆได้อย่างโดดเด่น และสามารถสร้างชื่อให้แก่ท่านได้”