Main Story

Highlight

Portfolio

วิธีออกแบบรีสอร์ทให้ประสบความสำเร็จ

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับรีโนเวทและสร้างรีสอร์ท เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการออกแบบและก่อสร้าง รวมถึงการตลาดด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริงและรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

หาบริษัทรับเหมา ให้ดีหายังไง

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบ ก่อสร้าง และรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเราเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เบื้องต้นในงานก่อสร้างที่ท่านไม่รู้อีกด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีให้งานของท่านนั่นเอง”

บ้านสไตล์นอร์ดิก (Nordic Style)

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบก่อสร้างและรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการตกแต่งเบื้องต้นให้แก่ท่านด้วยด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องนั้น จะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทัน อันจะทำให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั่นเอง”

เปรียบเทียบราคาอย่างเดียวคือคำตอบที่ไช่จริงหรือ?

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบ ก่อสร้าง และรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเราเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เบื้องต้นในงานก่อสร้างที่ท่านไม่รู้อีกด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีให้งานของท่านนั่นเอง”

ออฟฟิศยุคใหม่ เค้าออกแบบยังไง?

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบและรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการตกแต่งเบื้องต้นด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริงและรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

บาร์ค็อกเทลริมทะเล มนต์เสน่ห์แห่งใหม่

“เราเป็นมากกว่าบริษัทที่รับออกแบบและตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างตกแต่งให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการออกแบบและไอเดียต่างๆ  เพราะความรู้และไอเดียการออกแบบที่ดีจะสามารถสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ๆได้อย่างโดดเด่น และสามารถสร้างชื่อให้แก่ท่านได้”

เปิดร้านค้าในห้างมีขั้นตอนอย่างไร

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและตกแต่งให้แล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบร้านค้าให้ประสบผลสำเร็จ”

รับออกแบบตกแต่งร้านซูชิ

เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและตกแต่งให้แล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบร้านค้าให้ประสบผลสำเร็จ

บริษัทรับรีโนเวทบ้าน

“เราคือบริษัทรับออกแบบรีโนเวทบ้านที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะทุกงานที่ทำคือความตั้งใจและทำออกมาจากประสบการณ์ที่ถูกต้องภายใต้มาตราฐานทางวิศวกรรม”

5 วิธี เตรียมพร้อมรีโนเวทบ้าน

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับรีโนเวทบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและรีโนเวทบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”