สิ่งที่มักเกิดจากขั้นตอนการออกแบบที่ไม่เป็นมืออาชีพ