Content

Content บทความสาระดีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งภายในได้เป็นอย่างดี บทความต่างๆถูกเรียบเรียงมาจากหน้างานจริงและความถูกต้องตามหลักของงานตกแต่งภายใน เพราะเรา รับออกแบบตกแต่งภายใน เราคือรูปแบบบริษัท ที่มีความชัดเจน ซื่อตรงทั้งต่อองค์กรและลูกค้า เราเน้นคุณภาพ งานออกแบบตกแต่งภายในนั้นเป็นงานละเอียด และเป็นงานที่ลูกค้าคาดหวังมากเนื่องจากความสวยงามที่ลูกค้าต้องการให้เกิดขึ้นกับ บ้าน ร้านค้า ออฟฟิศหรืออื่นๆ บริษัทเราเข้าใจในสิ่งนี้เป็นอย่างดี เราจึงได้ค้นหาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เนื่องจากงานตกแต่งภายในต้องใช้ฝีมือและความปราณีตสูง เนื่องจากเป็น “งานฝีมือ” ช่างเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะทำงานได้ จบงานได้ แต่ความละเอียดของงานที่ลูกค้าได้รับนั้นต่างกัน ตามสัน ตามขอบ ดิ่ง ฉาก ช่องไฟ ต้องได้ตามมาตราฐานด้วย งานถึงจะออกมาสวยงาม

โดยบุคลากรที่บริษัทมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่างประจำหรือฝ่ายออกแบบ ล้วนแต่ต้องมีประสบการณ์เป็นอย่างดี เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้กับลูกค้า การนำช่างที่มีประสบการณ์ส่งเสริมให้เป็นหัวหน้าช่างและคอยกำกับดูแลช่างที่มีอยู่ในทีม ให้ทำงานออกมาให้มีคุณภาพ คือสิ่งที่บริษัทเราตั้งใจ โดยในระดับช่างที่มีอยู่ในระดับหัวหน้าช่างจะต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า20ปี และช่างทั่วไป 5-10ปี เพราะเราแทบไม่มีเวลาจะมาฝึกงานช่างให้ทำงานจริงกับงานของลูกค้าได้

โดยส่วนสำคัญของการทำงาน นอกจากทีมช่างที่ต้องมีประสบการณ์แล้ว สิ่งแรกที่ต้องกระทำก่อนสำหรับงานในทุกๆ งาน นั้นก็คือ งานออกแบบ ซึ่งผู้ออกแบบมัณฑนากร Interior Designer ที่บริษัทคัดเลือก จะต้องมีแนวความคิดที่แตกต่าง ไอเดียที่สมัยใหม่แต่ต้องผสมผสานกับสมัยเก่าได้ ต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้ ออกแบบได้ทุกสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ ที่สำคัญที่สุดไอเดียจะต้องทำออกมาสวยงามดั่งเจตนารมของบริษัทคือ “Design is King!! งานตกแต่งภายในจะออกมาสวยงามหรือไม่นอกจากช่างแล้วก็คืองานออกแบบ” ท่านสามารถดูงานInterior Design ของเราได้ ที่นี่ 

สร้างห้องน้ำต้องคำนึงถึงอะไร

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง เพราะนอกจากเราจะเสนองานออกแบบและตกแต่งแก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ถึงขั้นตอนทางการก่อสร้างแก่ท่านควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญเพื่อที่ท่านจะได้รู้ทันถึงขั้นตอนและมาตราฐานที่ดี นั่นก็เพื่อท่านจะได้ผลงานที่ดีกลับคืนสู่งานของท่านนั่นเอง”

ตกแต่งภายในโรงแรมหรู

“เราเป็นมากกว่าบริษัทที่รับออกแบบและตกแต่งโรงแรม เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างตกแต่งให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการออกแบบและไอเดียต่างๆ รวมถึงความรู้ทางการตลาดด้วย เพราะความรู้และไอเดียการออกแบบที่ดีจะสามารถสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ๆได้อย่างโดดเด่น และสามารถสร้างชื่อให้แก่ท่านได้”

ประตูรั้วแบบไหนเหมาะกับคุณ

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

เมื่อต้องตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

ร้านกาแฟริมทุ่งนา

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบและก่อสร้าง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างแล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญสำหรับการก่อสร้างเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

หินที่ใช้ในงานก่อสร้าง

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

ทรายในงานก่อสร้าง

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

วัสดุในงานก่อสร้าง

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

ดินถมที่สร้างบ้าน

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”