sarutkum

ออกแบบร้านคาเฟ่ ขนมหวานให้ปัง

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบและก่อสร้าง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างแล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญสำหรับการก่อสร้างเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

สร้างห้องน้ำต้องคำนึงถึงอะไร

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง เพราะนอกจากเราจะเสนองานออกแบบและตกแต่งแก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ถึงขั้นตอนทางการก่อสร้างแก่ท่านควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญเพื่อที่ท่านจะได้รู้ทันถึงขั้นตอนและมาตราฐานที่ดี นั่นก็เพื่อท่านจะได้ผลงานที่ดีกลับคืนสู่งานของท่านนั่นเอง”

ตกแต่งภายในโรงแรมหรู

“เราเป็นมากกว่าบริษัทที่รับออกแบบและตกแต่งโรงแรม เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างตกแต่งให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการออกแบบและไอเดียต่างๆ รวมถึงความรู้ทางการตลาดด้วย เพราะความรู้และไอเดียการออกแบบที่ดีจะสามารถสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ๆได้อย่างโดดเด่น และสามารถสร้างชื่อให้แก่ท่านได้”

ประตูรั้วแบบไหนเหมาะกับคุณ

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

เมื่อต้องตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

ร้านกาแฟริมทุ่งนา

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบและก่อสร้าง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างแล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญสำหรับการก่อสร้างเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

หินที่ใช้ในงานก่อสร้าง

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

ทรายในงานก่อสร้าง

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

วัสดุในงานก่อสร้าง

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”