สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร

0

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบและก่อสร้าง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างแล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดและงานก่อสร้างควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญสำหรับการก่อสร้างเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร

ร้านอาหารกับปัจจัยในการออกแบบ

สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร มักมีผลต่อการรับออกแบบร้านอาหารที่เป็นมืออาชีพที่มีผลงานออกแบบและตกแต่งมาแล้วมากมาย(Turnkey System)กว่า100งาน ทั้งในห้างและนอกห้าง คบตัวจริงยังไงก็ไช่ เพราะอะไร? หลายครั้งที่ลูกค้าใช้บริการดีไซน์เนอร์ออกแบบแล้วพบปัญหาหลายอย่างทำให้ไม่สามารถเปิดร้านได้ตรงตามที่ต้องการได้ ซึ่งก่อนอื่นขอแยกความเข้าใจให้ท่านได้เห็นอย่างชัดเจนกันก่อน

สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร

ดีไซน์เนอร์(Designer) คืออะไร? ก่อนอื่นขอขยายความคำว่าดีไซน์เนอร์กันก่อน “Designer” เป็นคำที่ใช้ในงานๆหนึ่งได้หลายประการและมีความหมายหลากหลายตามงานนั้นๆ แต่โดยทั่วไปแล้ว คำว่า “Designer” นั้นใช้เรียกบุคคลที่มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการออกแบบสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกราฟิกดิจิทัล, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, อุปกรณ์ภายในบ้าน, เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, หรือสินค้าแบรนด์ต่างๆ ตามลักษณะงานและความชำนาญของผู้ออกแบบนั้นๆ

นอกจากนี้ “Designer” ยังสามารถหมายถึงคนที่ออกแบบโครงสร้าง, แผนที่, หรือแม้กระทั่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี เช่น การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design) และการออกแบบตัวตนองค์กร (Brand Identity Design) ซึ่งการออกแบบเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัย, การวางแผน, และการพัฒนาสิ่งต่างๆ ตลอดจนการทดสอบและปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่สุด

สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร

การแบ่งประเภทของ Designer สามารถทำได้ตามลักษณะงานและความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มอย่างกว้างๆ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ :

1 Graphic Designer (นักออกแบบกราฟิก): ผู้ที่มีความชำนาญในการสร้างงานศิลปะกราฟิกด้วยใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เช่น โปสเตอร์, โบรชัวร์, สื่อออนไลน์, โลโก้, และอื่นๆ

2 Web Designer (นักออกแบบเว็บ): ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงการออกแบบต้นแบบ (Wireframe) และการออกแบบส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร

3 UX/UI Designer (นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และอินเตอร์เฟซ): ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) และอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (User Interface) ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์และการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่ดีและเข้าถึงได้ง่าย

4 Fashion Designer (นักออกแบบแฟชั่น): ผู้ที่ออกแบบเสื้อผ้าและอุปกรณ์แฟชั่นต่างๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจในแฟชั่นและสไตล์

5 Interior Designer (นักออกแบบภายใน): ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและตกแต่งภายในอาคารหรือสถานที่ เพื่อให้ได้รับความสวยงามและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 Industrial Designer (นักออกแบบอุตสาหกรรม): ผู้ที่ออกแบบสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีการคำนึงถึงการใช้งาน, ความปลอดภัย, และลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

7 Game Designer (นักออกแบบเกม): ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงการออกแบบระบบเกม, ระดับ, ตัวละคร, และการเล่น

8 Brand Identity Designer (นักออกแบบตัวตนแบรนด์): ผู้ที่ออกแบบโลโก้, บรรทัดคำโฆษณา, และการสร้างบรรยากาศให้กับแบรนด์ เพื่อสร้างความรู้สึกและความยั่งยืนให้กับผู้บริโภค

9 Architectural Designer (นักออกแบบสถาปัตยกรรม): ผู้ที่ออกแบบและวางแผนโครงการสถาปัตยกรรม รวมถึงการสร้างแบบแผน, การวาดแบบ, และการคำนวณสมรรถนะของสถาปัตยกรรม

10 Motion Designer (นักออกแบบเคลื่อนไหว): ผู้ที่ออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว, อนิเมชัน, และวิดีโอต่างๆ ให้กับโฆษณา, ภาพยนตร์, และสื่ออื่นๆ

แต่ในงานก่อสร้างและตกแต่งนั้นจะใช้ Interior Designer หรือที่ภาษาไทยเราจะเรียกว่า”มัณฑนากร“มาออกแบบภายในอาคารบ้านเรือน โรงแรม ร้านค้า และอื่นๆที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมภายใน อย่างที่ได้ขยายความไปในข้างต้น ดีไซน์เนอร์นั้นจะต้องเป้นผู้ที่รอบรู้และเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเป็นอย่างดี หากไม่ไม่ความรอบรู้ย่อมนำมาซึ่งความเสียหายต่อหน้างานงานได้ชนิดที่ว่าต้องแก้ไขกันยาวเลยทีเดียว

สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร

ที่นี้หากท่านต้องการจะให้ไครมารับออกแบบร้านอาหารให้แก่ท่าน ก็จะมีอยู่แค่3ประเภทใหญ่ๆ คือ

1 ดีไซน์เนอร์อิสระ หรือ Freelance ซึ่งก็คือ Interior Designer ที่ไม่ได้ทำงานที่บริษัทใดๆ แต่รับงานอิสระ มีข้อดีคือราคาไม่สูง งานเร็ว และมีข้อเสียคือ รับงานออกแบบอย่างเดียว ,ความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล ,ประสบการณ์ในงานที่อาจมีไม่มากเท่ากับดีไซน์เนอร์ในรูปแบบของบริษัทที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม ,ความน่าเชื่อถือของการชำระเงิน ,ราคาตกแต่งที่ไม่ค่อยตรงตามที่ผู้ว่าจ้างได้ตั้งงบประมาณไว้เนื่องจากไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องราคาตกแต่งเพราะออกแบบอย่างเดียว รวมถึงการติดตามงานต่างๆเมื่องานได้เข้าสู่ขั้นตอนของการตกแต่งแล้ว

2 บริษัทออกแบบ เป็นบริษัทที่รับออกแบบอย่างเดียว แต่มีการทำงานเป็นทีม มีข้อดีคือมีความรู้ในงานนั้นๆเป็นอย่างดีมากกว่าดีไซน์เนอร์อิสระ มีการทำงานร่วมกันหลายคนทำให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันทำให้งานมีคุณภาพมากกว่า แต่มีข้อเสียคือ ราคาที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นบริษัทที่แสวงหากำไรจากค่าออกแบบนั่นเอง รวมถึงการออกแบบมักไม่ตรงไปตามงบประมาณที่ผู้ว่าจ้างได้ตั้งเอาไว้เนื่องจากเหตุผลเดียวกับดีไซน์เนอร์อิสระคือไม่รู้ราคาการตกแต่งเพราะเป้นบริษัทออกแบบอย่างเดียว

สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร

3 บริษัท Turnkey เชื่อว่าท่านยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่า Turnkey นี้ ก่อนอื่นขอขยายความคำว่า Turnkey ก่อน

“Turnkey” ในบริบทของงานก่อสร้างหมายถึงการสร้างหรือการจัดการโครงการที่ผู้รับเหมา (contractor) จะรับผิดชอบทั้งกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ, การจัดหาวัสดุและแรงงาน, การก่อสร้าง, การติดตั้ง, การทดสอบ, จนถึงการส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่เสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าวในระหว่างการดำเนินงาน

ดังนั้น “turnkey” ในงานก่อสร้างจะหมายถึงโครงการที่ผู้รับเหมามีความรับผิดชอบทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบของการก่อสร้าง และลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่เสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานโดยทันที โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงหรือรับผิดชอบในกระบวนการก่อสร้างใดๆ นอกจากนี้ “turnkey” ยังอาจหมายถึงการสร้างโครงการที่มีการใช้เทคโนโลยีและการวางแผนที่เป็นระบบเพื่อให้โครงการมีความพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วและสามารถใช้งานได้ตามประสบการณ์ที่ต้องการ การใช้คำว่า “turnkey” ในงานก่อสร้างมักมีการรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของโครงการที่สูงสุดในระดับนึง

เมื่อท่านทราบว่า Turnkey คืออะไรแล้ว การออกแบบโดยบริษัทTurnkeyนี้ จะมีข้อดีคือความครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนของงานตกแต่งทำให้ได้การทำงานที่เป็น Teamwork มากกว่า ขั้นตอนการออกแบบที่ทำงานเป็นทีม มีการแชร์ไอเดียการออกแบบและปรับปัญหาหน้างานให้ลงตัวได้กับงานออกแบบใหม่ มีทีมวิศวกรและโฟร์แมนที่สามารถเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับงานออกแบบที่มีปัญหาหน้างานได้ โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญอย่างมากคือการออกแบบได้ตามงบประมาณที่ดีไซน์เนอร์อิสระและบริษัทออกแบบไม่สามารถทำได้ เพราะบริษัทTurnkeyรู้ราคางานก่อสร้างและตกแต่งเป็นอย่างดีก้เพราะพวกเค้าทำมันด้วยนั่นเอง งานออกแบบจึงสามารถออกแบบได้ตรงตามงบประมาณของลูกค้ามากที่สุด และส่วนมากค่าออกแบบมักจะได้ลดหย่อนในงานก่อสร้างและตกแต่งด้วย(บางบริษัท)ทำให้มีค่าออกแบบที่อยู่ในระดับกลาง( ถูกสุด :ดีไซน์เนอร์อิสระ – กลาง : บริษัท Turnkey – แพง : บริษัทออกแบบ ) ถึง0บาทเลยก็มีเนื่องจากบางบริษัท Turnkey สามารถนำค่าออกแบบไปหักได้ทั้งหมดนั่นเอง

สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร

มาถึงตอนนี้หากท่านต้องการหาผู้ที่จะมา”รับออกแบบร้านอาหาร”ของท่าน ท่านคงตรองและตัดสินใจได้แล้วในระดับหนึ่งว่าจะให้ดีไซน์เนอร์ประเภทไหนออกแบบงานนี้ให้แก่ท่าน

หากท่านต้องการจะเปิดร้านอาหารท่านต้องมีความเข้าใจในปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารก่อนที่จะทำการเลือกดีไซน์เนอร์มาออกแบบงานให้ท่าน เนื่องจากท่านต้องแจ้งความต้องการให้แก่เค้าในลำดับของขั้นตอนการบรีฟงาน แต่หากดีไซน์เนอร์นั้นมีประสบการณ์สูงและมีความรู้เป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่าท่านโชคดีที่ท่านได้เจอเค้าแล้ว เพราะท่านจะเหนื่อยน้อยลงนั่นเอง สิ่งที่ท่านต้องมีความเข้าใจมีดังนี้

สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร (Important points in restaurant design)

1 การจัดการทางธุรกิจ การจัดการร้านอาหารเป็นงานที่ซับซ้อน ต้องการการวางแผนการดำเนินธุรกิจ, การบริหารจัดการพนักงาน, การจัดการทรัพยากรทางการเงิน, การจัดการวัสดุเช่นอาหารและส่วนประกอบอื่นๆ, และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด ส่งผลให้งานออกแบบต้องออกแบบ Layout Plan ให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ต้องการจัดการงานต่างๆได้อย่างลงตัว

2 การเชื่อมโยงกับลูกค้า: การสร้างและรักษาฐานลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ แต่มีความท้าทายในการดึงดูดลูกค้าใหม่ การสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจ, การติดต่อสื่อสารที่ดีกับลูกค้า, และการมอบประสบการณ์การบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและลูกค้าที่ซ้ำกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ส่งผลให้งานออกแบบต้องมีองค์ประกอบของจุดเช็คอินถ่ายภาพที่สามารถถ่ายรูปและเกิดการแชร์และบอกต่อได้นั่นเอง

3 การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย: การเชื่อมโยงกับผู้ผลิตอาหารและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร ส่งผลให้งานออกแบบLayoutPlanในส่วนKitchenต้องมีพื้นที่โหลดวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อป้องกันวัตถุดิบเสียหายจากการขนส่ง

4 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย: การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากประสิทธิภาพของธุรกิจสามารถได้รับผลกระทบจากการขายอาหารที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ถาวร เป็นองค์ความรู้ที่ท่านจะต้องศึกษาเพื่อพัฒนาร้านอาหารแห่งนี้ต่อไป

5 การดูแลธุรกิจในสถานที่: ค่าเช่า, การจัดการพื้นที่ในร้าน, การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก, และการจัดห้องเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีเมื่อเข้ามาใช้บริการ มีผลอย่างมากในการจัดหาพื้นที่เช่า ค่าเช่า กับผลประกอบการต่างๆ ต้องวางแผนจำนวนลุกค้ามุงหลัง ทำเล กับค่าเช่าที่ต้องเสีย ถือว่าส่วนนี้ท้าทายที่ไม่ให้ความสำคัยไม่ได้เลย การออกแบบจะต้องตามเจ้าของร้านว่าต้องการให้ออกแบบไปในทิศทางไหน

6 การปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงในตลาด: ตลาดอาหารเป็นอย่างไรก็ตามมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการและทรัพยากรทางสินค้าอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาความเป็นเลิศเพื่อให้ร้านอาหารอยู่รอดในตลาดได้ ส่งผลให้งานออกแบบต้องคิดเผื่อการขยายตัวหรือปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตด้วย

7 ข้อกำหนดทางกฎหมายและการรับรอง: ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและดำเนินธุรกิจอาหาร รวมถึงการรับรองต่างๆ เช่น ใบอนุญาตการประกอบกิจการอาหาร, การตรวจสอบสุขอนามัย, และอื่นๆ ส่งผลให้งานออกแบบต้องมีความเข้าใจในระยะทางเดิน ครัว ต่างๆให้ขออนุญาตได้ผ่านและสะดวกต่อการใช้งานได้จริง

ปัญหาของงานออกแบบร้านอาหาร(Problems with restaurant design)

ปัญหาของงานออกแบบที่ลูกค้ามักเจอจากการออกแบบที่ผิดพลาด ซึ่งมีความสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามและการออกแบบร้านอาหารนั้นควรต้องทำการออกแบบโดนมืออาชีพเท่านั้น

1 มักออกแบบพื้นที่การจัดโต๊ะต่างๆไม่ลงตัวกับจำนวนที่ตั้งใจไว้ ทำให้พื้นที่ใช้สอยต่างๆไม่ลงตัว มีการปรับแก้หลายครั้ง ปัญหานี้เกิดจากดีไซน์เนอร์ขาดประสบการณ์การออกแบบร้านอาหารมาก่อนเลยไม่สามารถดีไซน์LayOutให้ลงตัวได้กับโจทย์ที่ได้รับ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนของการออกแบบ

2 ออกแบบพื้นที่ภายในร้านไม่สอดคล้องกับพื้นที่จริง เมื่อถึงขั้นตอนการตกแต่งจึงต้องมีการแก้งานที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ปัญหานี้เกิดจากการวัดพื้นที่ก่อนออกแบบไม่ละเอียดไม่มีการถ่ายภาพและวีดีโอประกอบอย่างละเอียด ทำให้เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบจึงมากลืมในส่วนของเสา คาน หรืออื่นๆที่ยื่นออกมากินพื้นที่ใช้สอยจริง การวัดจะต้องคำนวณและต้องเว้นในส่วนของเฟอรืนิเจอร์บิ้วอินไว้ด้วย

3 การจัดวางLayoutPlanตอบสนองความต้องการของเจ้าของร้านไม่ได้ เมื่อเจ้าของร้านต้องการให้ร้านออกมาในแบบที่ต้องการ แต่ดีไซน์เนอร์ขาดความเข้าใจจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการเจ้าของร้านให้ได้อย่างตรงจุด ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆ เป็นสิ่งที่เจ้าของร้านเมื่อถึงเวลาตรวจแบบก็มักมีความรู้สึกว่าทำไมมันไม่ตรงใจหว่า แต่ก็หาทางออกไม่ได้เพราะไม่รู้จะบอกให้แก้ยังไงเนื่องจากไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ดีเท่าที่ควร ผลที่ได้จึงต้องปล่อยเลยตามเลยไป ซึ่งถ้าเป็นดีไซน์เนอร์ที่มีประสบการณืมักจะต่อยอดจากไอเดียที่มีให้การบรีพงานของเจ้าของร้านเป็นไปอย่างตรงจุดและออกแบบออกมาได้ถูกใจเจ้าของร้าน

4 พื้นที่ครัวคับแคบเกินไป ไม่สามารถใช้งานได้จริง ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ เพราะในขั้นตอนของการออกแบบดีไซน์เนอร์ที่ขาดประสบการณ์มักจะไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนี้มากนัก แต่เจ้าของร้านมักจะไปพบปัญหาก็ต่อเมื่องานตกแต่งใกล้จะจบแล้วและนำเครื่องครัวมาลงจึงจะได้พบกับปัญหานี้เมื่อทดลองใช้งานจริง การแก้ไขก็ยิ่งเสียเวลาเข้าไปอีก ไหนจะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแก้งานด้วย สิ่งนี้จึงนับว่าสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลย

5 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊กต่างๆมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและบางจุดใช้ไม่ได้จริง เพราะบางครั้งการกำหนดปลัีกไฟไว้แต่เมื่อถึงเวลากลับไม่ได้ใช้ยังตำแหน่งนั้นๆ แต่กลับใช้อีกตำแหน่งนึง เพราะการวางแผนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆผิดพลาดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดวางLayOutPlanนั่นเอง

6 ดีไซน์ไม่มีความแตกต่างมากจากคู่แข่ง ทำให้ไม่สามารถชูจุดเด่นของร้านได้ นี่นับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากไอเดียไม่ดีก็จะไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับเจ้าของร้านได้เลย ทำให้ไม่สามารถนำคู่แข่งไปได้ผลคือลูกค้าน้อยลงกว่าที่ตั้งใจไว้ การออกแบบที่ดีควรมีจุดเด่น ควรนำคู่แข่งมากกว่า1ก้าวเสมอเพื่อที่จะสามารถดึงลูกค้าของคู่แข่งมาเข้าร้านใหม่ร้านนี้ให้ได้ นี่จึงเป็นสิ่งที่ดีไซน์เนอร์ควรตะหนักและให้ความสำคัญไว้ในระดับต้นๆของงานออกแบบร้านอาหารเลยทีเดียว

ผลงานการออกแบบร้านเนื้อญี่ปุ่นโดยมัณฑนากร Interior Designer

ผลงานนี้เป็นของลุกค้าคุณโยธินที่ต้องการเช่าพื้นที่ Shopping Mall ที่ลาดพร้าว-วังหิน ไว้ตกแต่งเพื่อเปิดร้าน”วังเนื้อ” เป็นร้านอาหารปิ่งย่างเนื้อสไตล์ญี่ปุ่น โดยทางคุณโยได้ติดต่อเข้ามาพร้อมกับแจ้งความต้องการไว้อย่างครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่และทีมงานฝ่ายออกแบบจึงได้เดินทางไปวัดและสำรวจหน้างานก่อนทำการออกแบบจริง

รับออกแบบร้านอาหาร
Interior Designerรับบรีฟความต้องการจากทางลูกค้า
รับออกแบบร้านอาหาร
ทางลูกค้าแจ้งความต้องการต่างๆอย่างชัดเจน
รับออกแบบร้านอาหาร
หน้าร้านชั้นล่าง
รับออกแบบร้านอาหาร
หน้าร้านชั้น2
รับออกแบบร้านอาหาร
Interior Designer เข้าสเก็ตภาพหน้างานคร่าวๆพร้อมวัดพื้นที่เพื่อทำการกลับไปออกแบบ
รับออกแบบร้านอาหาร
สภาพภายในที่ต้องมีการรื้อถอนและตกแต่งใหม่เข้าไป
รับออกแบบร้านอาหาร
ทางทีมงานได้เข้าไปอีกครั้งเพื่อทำสัญญาและพรีเซนต์แบบที่ได้รับบรีฟไว้วันก่อนหน้า

หน้างานนั้นเป็นพื้นที่ว่างด้านหน้าโดยลูกค้าต้องการใช้พื้นที่ชั้น1และชั้น2ในการเปิดเป็นร้านเนื้อย่างญี่ปุ่น สภาพพื้นที่กับทำเลเหมาะที่จะทำอย่างยิ่ง เมื่อไปสำรวจและวัดพื้นที่แล้วทางทีมงานก็ไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดสำหรับพื้นที่จริงในการออกแบบให้ได้ตามความต้องการต่างๆที่ทางคุณโยได้แจ้งมา เมื่อกลับมาก็ได้มีการประชุมหารือกันกับทางทีมงานออกแบบเพื่อหาข้อสรุปในแบบและไอเดียที่ต้องใช้ต่างๆ ก่อนที่จะทำการออกแบบในขั้นตอนต่อไปเพื่อนำเสนอกับลุกค้าคุณโยต่อไป

สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร
หน้างานกับภาพ3Dที่ได้ในส่วนของภายนอกร้าน
สิ่งสำคัญในการออกแบบร้านอาหาร
หน้างานกับภาพ3Dที่ได้ในส่วนของภายใน

เมื่อดีไซน์เนอร์ทำการออกแบบเสร็จเรียบร้อยจึงส่งให้ทางคุณโยพิจารณาและปรับแก้ในบางส่วนที่ยังต้องการเพิ่มจนได้ออกมาเป้นภาพ3Dที่ท่านได้เห็นอยู่นี้

รับออกแบบร้านอาหาร
3D Outsize1 Floor1
รับออกแบบร้านอาหาร
3D Outsize2 Floor1

โดยสไตล์ที่ทางคุณโยได้แจ้งไว้กับทางทีมงานคือสไตล์ญี่ปุ่นร่วมสมัย Zen Style และต้องการให้มีความหรูหราโทนผู้ใหญ่ที่เน้นไม้สีเข้ม ไม่รก เรียบๆแต่ดูดี โดยทางด้านหน้าร้านนั้น มีโต๊ะนั่งสำหรับ2-3ท่านในแบบฉบับของOutdoorสามารถรับลมยามเย็นกับบรรยากาศภายนอกได้อย่างดี

รับออกแบบร้านอาหาร
3D Outsize3 Floor2

ในส่วนของชั้น2ก็มีโต๊ะสำหรับ2-3ท่านไว้ภายนอกด้วย เป็นที่นั่งริมระเบียงที่มีบรรยากาศดี จึงเหมาะสำหรับการดินเนอร์ได้เป้นอย่างดีเลยทีเดียว

รับออกแบบร้านอาหาร
3D Indoor1

ในส่วนของภายในเป็นการออกแบบในสไตล์ญี่ปุ่นที่มีบาร์และการตกแต่งแนวซุ้มเป็นหลังคาและมีม่านญี่ปุ่นใช้สำหรับการตกแต่งด้วย รวมถึงที่นั่งภายในนั้นเป็นการออกแบบให้มีที่นั่งแบบนั่งต่ำที่ออกแบบให้ยกระดับขึ้นมาเหนือพื้นภายในร้านเล็กน้อย แต่เมื่อลุกค้าเข้าไปนั่งแล้วกลับจะพบว่ามีพื้นที่สำหรับนั่งแบบหย่อนขาได้ อันเป็นแบบเฉพาะของร้านสไตล์ญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้

รับออกแบบร้านอาหาร
3D Indoor2

บรรยากาศภายในมีอารมณ์แบบไม้สมัยก่อนของญี่ปุ่นแต่ก็ทันสมัยด้วยทรงเหลี่ยมที่นั่งในแบบญี่ปุ่นยุคใหม่ เป็นการผสมกันได้ดีระหว่างญี่ปุ่นโบราณกับญี่ปุ่นสมัยใหม่ เข้ากับคำว่า”ร่วมสมัย”ได้เป็นอย่างดี ตามที่รับบรีพมาจากลุกค้าคุณโยก่อนหน้านี้ ในส่วนของแสงไฟได้มีการใช้โคมไฟตกแต่งทั้งโคมผนัง โคมที่นั่งและไฟดาวนืไลน์ชนิดDimmerที่หรี่ไฟให้มือลงได้ เพื่อให้บรรยากาศภายในร้านสลัวๆได้บรรยากาสการทานเนื้อย่างญี่ปุ่นจริงๆ

รับออกแบบร้านอาหาร
3D Indoor3 VIP1
รับออกแบบร้านอาหาร
3D Indoor4 VIP2

ห้องVIPทั้ง1และ2 มีการออกแบบแยกออกมาจากโซนที่นั่งหลักโดยห้องVIP1จะอยู่ชั้น2 และห้องVIP2จะอยู่ชั้น1 เป้นการแยกเอกเทสออกมาเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นตามแบบฉบับของญี่ปุ่นที่ชาวญี่ปุ่นต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆ สังเกตได้จากร้านอาหารต่างๆในญี่ปุ่นมักมีการกั้นพาติชั่นแบ่งโซนต่างๆไว้เกือบทุกร้าน ซึ่งเมื่อมีลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มใหญ่เข้ามาก็มักมีความต้องการความเป็นส่วนตัวสูงที่สามารถคุยเฉพาะกลุ่มของตนเองได้ ห้องVIPจึงจำเป็นสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่น เมื่อเราต้องการเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเราจึงควรรับวัฒนธรรมนั้นมาด้วย เพื่อให้เกิดเป็นสไตล์ที่สมบูรณ์เหมือนเช่นร้านนี้

สำหรับงานออกแบบร้านคุณโยซึ่งเป็นร้านย่างเนื้อญี่ปุ่นในสไตล์ญี่ปุ่น Zen Style นั้นคงเป็นไอเดียแก่ท่านได้ไม่มากก็น้อยซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปคือขั้นตอนของการสรุปราคาตกแต่งและส่งแบบเพื่อขอให้ทางห้างอนุมัติแบบก่อนที่จะส่งช่างเข้าหน้างานเพื่อดำเนินการตกแต่งภายในให้เสร็จตามแผนงานได้ต่อไป

งานออกแบบร้านอาหารนั้นไม่ง่าย ไม่ไช่ว่าออกแบบ3Dได้ก็จะออกแบบได้ การออกแบบร้านอาหารนั้นมีขั้นตอนที่ต้องใส่ใจค่อนข้างมากจึงต้องอาศัยประสบการณ์ที่มีแล้วนำประสบการณ์นั้นมาประยุกต์ออกแบบให้กับลุกค้าได้ต่อไป สำหรับท่านที่สนใจจะเปิดร้านอาหารและต้องการหาดีไซน์เนอร์มาออกแบบให้นั้นท่านควรเลือกคบมืออาชีพมากกว่ามือสมัครเล่นที่ไม่เคยทำ เพราะลงทุนแล้วการได้สิ่งที่คุ้มค่าคุ้มเวลาย่อมดีกว่าเสียเวลาให้มือสมัครเล่นอย่างแน่นอน

>>ร้านปิ้งย่างสุดเก๋ อยากให้ได้ใช้บริการ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบและก่อสร้าง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและก่อสร้างแล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดและงานก่อสร้างควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญสำหรับการก่อสร้างเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *