ทรายในงานก่อสร้าง

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

ทรายในงานก่อสร้าง

ทรายในงานก่อสร้าง

ทรายในงานก่อสร้าง ทรายนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน แต่ในงานก่อสร้างนั้นจะเลือกใช้ทรายประเภทไหนนั้นสำคัญมาก เพราะส่งผลถึงคุณภาพของงานโดยรวมงาน

ทราย(sand) ทรายเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทรายจัดอยู่ในประเภทหินชั้นที่แตกแยกออกเป็นส่วนละเอียดๆเล็กๆ สามารถแบ่งชนิดของทรายได้จากแหล่งที่พบ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปต้องมีการเก็บรักษาก่อนนําไปใช้งานหรือจําหน่าย และควรนําทรายไปใช้งานตามคุณสมบัติของทรายแต่ละชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ทราย(sand) เป็นสสารแบบเม็ดซึ่งเกิดจากหินชั้นที่แตกย่อยเป็นเม็ดละเอียด อาจเป็นการแตกของเปลือกหอยในทะเลและถูกน้ําซัดไปมาจนแตกละเอียดตามชายทะเล บางแห่งขุดทรายได้จากในแม่น้ำหรือจากบ่อทรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรายเป็นจํานวนมาก มนุษย์นําทรายเหล่านั้นไปใช้ในการก่อสร้าง ในการผสมคอนกรีต ใช้ผสมปูนขาว หรือปูนซีเมนต์ทําปูนก่อปูนฉาบ เป็นต้น

ทรายมีลักษณะเป็นหินแข็งที่แตกแยกออกมาจากก้อนหินใหญ่ โดยทรายนั้นจะแยกตัวออกมาได้เองตามธรรมชาติ ทรายจะมีขนาดระหว่าง 1/12 นิ้วถึง 1/400 นิ้ว แต่ถ้ามีขนาดเล็กกว่านี้จะมีสภาพเป็นฝุ่นทราย จะประกอบด้วยแร่ควอตซ์หรือหินบะซอลต์

ทรายลักษณะต่างๆ

ชนิดของทราย

ทรายนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการแปรรูปหรือการกะเทาะแบ่งส่วนมาจากหิน และกรวดทรายที่ขุดได้บนพื้นดินเรียกว่า“ทรายบก” ที่เกิดจากลําธารแม่น้ําเรียกว่า“ทรายแม่น้ำ” ที่เกิดจากทะเลเรียกว่า“ทรายน้ำเค็ม” แต่ทรายที่นิยมนํามาใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตในงานก่อสร้างนั้นมี 2 ชนิดคือทรายบกและทรายแม่น้ำ

ทรายที่ใช้ในงานก่อสร้าง

1 ทรายบก จะเป็นทรายที่เกิดขึ้นตามสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เกิดจากหินทรายที่แตกชำรุดออกมาเป็นทรายเม็ดเล็กๆ แล้วฝังจมอยู่ในพื้นดินเป็นแห่งๆ โดยปกติอาจจะมีดิน หรือซากพืชซากสัตว์ปะปนอยู่ด้วย ซึ่งก่อนใช้งานจึงควรนำมาล้างทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง และในกรณีของทรายจากทะเลทราย ก็ถือว่าเป็นทรายบก เช่นกัน

2 ทรายแม่น้ำ ทรายชนิดนี้มีอยู่ทั่วๆ ไปในที่ราบลุ่มของแม่น้ำ ทรายชนิดนี้เกิดจากปรากฎการณ์ตามธรรมชาติโดยเกิดจากกระแสน้ำพัดพาทรายจากสถานที่ต่างๆ มาตกตะกอนทับถมรวมกันตามแหล่งที่ราบลุ่มริมน้ำ เราจึงสามารถพบทรายประเภทนี้ได้ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆ การเก็บรักษาก็จะนำทรายที่ดูดขึ้นมาไปกองเก็บไว้ในที่แห้งๆ เพื่อรอการใช้งานหรือเพื่อรอการจัดจำหน่ายต่อไป

ทรายสำหรับก่อสร้าง

คือ ทรายที่มีลักษณะดังกล่าวที่กล่าวไปในข้างต้น เป็นวัสดุที่ใช้ได้ในงานก่อสร้างได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานเทพื้นคอนกรีต งานปูนก่อ-ฉาบ ฯลฯ แต่ในการใช้งานจะต้องเลือกใช้ทรายที่สะอาด มีขนาดและชนิดของเม็ดทรายที่เหมาะสม แข็งแรง ไม่ผุพังง่าย มีสารประกอบอย่างอื่นปนอยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเวลาก่อสร้าง เมื่อนำทรายมาผสมเข้ากับคอนกรีตแล้ว ทรายจะแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างของหิน(หินเป็นส่วนผสมในคอนกรีตเช่นกัน) ทำให้เนื้อคอนกรีตแน่น และช่วยเพิ่มปริมาณของส่วนผสมในคอนกรีตให้มากขึ้น จึงมีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของปูนก่อ ปูนฉาบและคอนกรีตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยลดการแตกร้าวของปูนฉาบได้อีกด้วย การก่อสร้างโดยทั่วไปต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของทรายทุกครั้ง ว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสีของทราย การปนเปื้อนของแร่อื่นๆ รูปร่าง ขนาดของเม็ดทรายฯลฯลักษณะของเนื้อทรายหรือความสามารถในการเชื่อมประสานกัน เพื่อให้ได้ทรายสำหรับก่อสร้างที่ปลอดภัยและตรงตามสเปกที่ตั้งไว้ 

ทรายที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้น ใช้อยู่ 3 ประเภทด้วยกันคือ

1 ทรายถม หรือ ทรายขี้เป็ด ถือเป็นทรายก่อสร้างอีกประเภทที่ใช้สำหรับงานปรับพื้นที่ก่อนเทพื้น ถมที่หรือใส่ถุงกันน้ำท่วม แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ ใช้เพื่อถมถนนต่างๆ อย่าง ถนนใหญ่ๆ ของกรุงเทพฯเอง ก็ใช่ทรายชนิดนี้ในการถมเช่นกัน ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากทรายในประเทศไทย จึงนิยมใช้เป็นวัสดุก่อสร้างมากถึง 80% ส่วนอีก 20% ที่เหลือ จะใช้ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และประโยชน์ในด้านอื่นๆ

ทรายขี้เป็ด

2 ทรายหยาบ
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 4.75 มิลลิเมตร ใช้ในการเทผสมคอนกรีตทั่วๆไปที่ต้องการรับน้ำหนักมากๆเพราะทรายหยาบเม็ดใหญ่จะมีเหลี่ยมคมดี ทำให้เกาะตัวดี และมีความแข็งแรงมากกว่าชนิดอื่นๆ แต่ทรากตัวได้ไม่ดีกับงานคอนกรีตบางประเภท ทรายชนิดนี้มีสีเข้ม

ทรายหยาบ

3 ทรายกลาง
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 – 3.0 มิลลิเมตร ใช้ในการผสมปูนก่ออิฐ  แต่ไม่นิยมใช้ในการผสมคอนกรีตที่รับน้ำหนักมากๆ เนื่องจากความแข็งแรงมีน้อยกว่าทรายหยาบ ทรายชนิดนี้มีสีอ่อนกว่าทรายหยาบ

ทรายกลาง

4 ทรายละเอียด
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 – 1.5 มิลลิเมตร ใช้สำหรับผสมปูนฉาบและตบแต่ง เพราะมีเม็ดเล็กงานฉาบจึงละเอียดสวยงามกว่าทรายเม็ดที่ใหญ่กว่า ทรายชนิดนี้ไม่นิยมใช้ในการผสมคอนกรีตที่ต้องมีการรับน้ำหนักเพราะไม่มีกำลัง เนื่องจากมีเม็ดเล็ก

ทรายละเอียด

คุณสมบัติของทราย

ทรายที่เรานำมาใช้ในงานก่อสร้างนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1 ทรายจะเข้าไปแทรกในช่องว่างของหินในคอนกรีตได้ดี ทำให้คอนกรีตมีความแน่นและแข็งแรง

2 ทรายลดความแตกร้าวของคอนกรีตได้ดี

3 ทรายช่วยเพิ่มปริมาณส่วนผสมในคอนกรีตทําให้ราคาปูนก่อปูนฉาบและคอนกรีตถูกลง

การเก็บรักษาทราย

ทรายเมื่อถูกดูดขึ้นมาจากแม่น้ําหรือบ่อทราย และนําขึ้นผ่านสายพานลําเลียงใส่รถบรรทุกที่รอรับเพื่อนําไปจําหน่าย แต่ในส่วนที่ยังไม่ได้จําหน่ายต้องกองไว้ในบริเวณที่แห้ง เพื่อให้เกิดคุณสมบัติที่ดีพร้อมแก่การจำหน่ายต่อไป

ทรายมีคุณสมบัติและลักษณะตามที่กล่าวมาในขั้นต้น ท่านสามารถเลือกใช้ทรายให้เหมาะสมกับงานได้ เพื่อให้ทรายเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพงานก่อสร้าง การเลือกใช้ให้ถูกชนิดจะช่วยให้ได้งานที่มีคุณภาพ และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้หากใช้ทรายไม่ถูกกับงานและเกินความจำเป็นครับ

>>อ่านเพิ่มเติมงานก่อสร้างที่ได้มาตราฐานทางวิศวกรรมได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น