ไม้อัดยาง Rubber Plywood

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบก่อสร้างและรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างเบื้องต้นให้แก่ท่านด้วยด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องนั้น จะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทัน อันจะทำให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั่นเอง”

ไม้อัดยาง

ไม้อัดยาง ในงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ส่วนผสมสำคัญของผลงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินที่ทำให้งานออกมาดีมีคุณภาพจากความแข็งแรงและความสวยงามที่ได้ของไม้ จึงทำให้มีผลสำคัญอย่างมากต่อผลงานที่ออกมา

ไม้อัดยาง
งานตกแต่งภายในด้วยไม้อัดสักธรรมชาติ

หลังจากที่บทความที่แล้วได้กล่าวถึงปัจจัยการเลือกใช้ไม้ในงานเฟอร์นิเจอร์แล้ว (คลิก) ในครั้งนี้เราจะได้กล่าวถึงประเภทของไม้อัดอย่างละเอียดให้ท่านได้เข้าใจถึงเหตุผลในการเลือกใช้ ว่าควรจะเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับงานและงบประมาณ โดยไม้อัดนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆ คือ ไม้อัดยาง , MDF และ PBปาติเกิ้ล

ไม้อัดยาง คือไม้อัดที่ผลิตมาจากไม้ซุงเบญจพรรณประเภทต่างๆ ที่นำมาปอกมาฝานให้เป็นแผ่นบางๆ หลายๆแผ่น หลายๆขนาด และนำหลายๆแผ่นนั้นมาผสมกาวและเข้าเครื่องอัดกดทับให้มีความแข็งแรงและให้ได้ตามขนาดความหนาที่ต้องการ ความหนาของไม้อัดยางอยู่จำนวนไม้หลายๆชั้นที่วางซ้อนกันและถูกกดทับอัดลงมาด้วยความร้อนให้ได้ระยะความหนาของเครื่องที่ตั้งไว้

ไม้อัดยาง
เยื้อไม้ก่อนผลิตไม้อัด
ไม้อัดยาง
กระบวนการผลิตไม้อัด

ซึ่งเวลาเราไปซื้อไม้อัดยางตามร้านค้าไม้ต่างๆ นั้น ไม้อัดยางเองก็จะมีหลากหลายขนาดและหลากหลายเกรด เราแบ่งเกรดไม้อัดยางตามความหนาแน่นของไม้เช่นไม้อัดยาง10mm. เกรดA จะมีน้ำหนักมากกว่า10mm. เกรดC ทั้งที่ความหนาเท่ากันคือ10mm. แต่น้ำหนักต่างกัน หมายความว่า 10mm. เกรดA มีชั้นไม้ที่วางซ้อนกันแน่นกว่าหลายชั้นกว่าจึงส่งผลให้ไม้อัดมีความแข็งแรงมากกว่านั่นเอง โดยการเลือกใช้ต้องดูตามงานที่ทำ เช่นถ้าต้องการไม้อัดไปก่อแบบเทปูนธรรมดา ก็เลือกใช้10mm. เกรดC ได้ เนื่องจากราคาถูกกว่ามากเพราะเราใช้แค่ทำแบบใช้แล้วก็ต้องทิ้งไป จึงไม่จำเป็นต้องซื้อและจ่ายแพงกว่า กลับกันถ้าเราต้องการนำไม้อัดไปทำชั้นวางของหรือใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องรับน้ำหนักนั้น เราก็ควรเลือกใช้ไม้อัดยางเกรดAเนื่องจากมีความแข็งแรงกว่านั่นเอง

ไม้อัดยาง
โรงงานไม้อัด

ไม้อัดยางมีการแบ่งประเภทออกมามากกว่านี้อีกมากตามขนาดความหนาแน่น น้ำหนัก และหน้าผิวไม้ ว่าผิวหน้าเรียบหรือไม่เรียบ ขัดมาแล้วหรือยังไม่ได้ขัดมา การขัดหน้าไม้ให้เรียบและสวยงามจะช่วยลดขั้นตอนของการทำงานของช่างลงได้ และความหนาแน่นและความเรียบของผิวไม้ จะส่งผลต่อการตัดและคุณภาพของงานอย่างมากมาย เราจะแบ่งเกรดของไม้อัดยางออกเป็น3ประเภทหลัก คือ

ไม้อัดยาง
ไม้อัดยาง

เกรดA หรือAA ,AAAคือไม้อัดยางที่มีความหนาแน่นมากที่สุดและผิวหน้าเป็นไม้อัดยางแดงขัดเรียบทั้ง2หน้า(หน้าและหลัง) เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องใช้โชว์ผิว เหมาะสำหรับงานพ่นสีย้อมสีทั้ง2หน้า เพราะความเรียบและความละเอียดที่ได้จะส่งผลต่อการพ่นสีและคุณภาพงานในการตัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม้เกรดA นี้ยังแบ่งออกตามโรงงานที่ผลิตอีกด้วยว่าขายภายในประเทศหรือเกรดส่งออก เป็นไม้มาเลย์หรือไม้ไทย ฯลฯ ซึ่งจะแตกต่างกันตรงคุณภาพ บางแห่งเกรดBส่งออก คุณภาพเทียบเท่ากับเกรดAก็ยังมี ราคาจึงขึ้นอยู่ตามคุณภาพนั้น

ไม้อัดยาง
ไม้อัดเกรดA

เกรดB หรือA ,ABเป็นไม้อัดยางที่มีความหนาแน่นรองลงมาแต่ผิวหน้าเป็นไม้อัดยางแดงขัดเรียบสวย แต่สวยแค่1หน้า อีกหนึ่งหน้าด้านหลังจะเป็นหน้าไม้เบญจพรรณปรกติที่ไม่ได้ผ่านการขัดแต่อย่างได เหมาะสำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์แบบเพาะโครงติดแผ่นลาบิเนทที่ใช้ประโยชน์ความเรียบสวยจากหน้าเดียว อีก1หน้าที่ไม่เรียบสวยนั้นจะอยู่ด้านในโครงไม้ มองไม่เห็น และผิวหน้าที่สวยแค่1หน้านี้เองก็สามารถนำมาพ่นสีย้อมได้เหมือนกับไม้เกรดAทุกประการ แต่ราคาถูกว่านั่นเอง

ไม้อัดยาง
ไม้อัดเกรดB

เกรดC เป็นไม้อัดเกรดไม้แบบ ส่วนใหญ่เรียก”ไม้แบบ” ที่เรียกว่าไม้แบบเพราะไม้ทั้งแผ่นเป็นไม้เบณจพรรณ(ไม้รวม)ไม่มีส่วนของไม้ยางแดง(ไม้ที่มีความเหนียวและสวยซึ่งนำมาปะในส่วนบนสุดของตัวไม้อัดเกรดBและA) เป็นไม้ที่น้ำหนักเบา ความหนาแน่นมีน้อย เหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ใช้เป็นไม้ก่อแบบเทปูนและไม้ปูพื้นทางเดินในไซร์งานต่างๆ เนื่องจามีราคาถูก ไม้เกรดนี้จะนำมาใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้โดยเด็ดขาดเนื่องจากไม่มีความเรียบและไม่แข็งแรงนั่นเอง

ไม้อัดยาง
ไม้อัดเกรดC

ไม้อัดยางนี้ยังแบ่งตามขนาดได้โดยมีขนาดดังต่อไปนี้ 4mm, 6mm, 10mm,12mm,15mm, 18mm,20mm และ25mm. ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ในงานตามความเหมาะสม

ไม้อัดเคลือบขาว เป็นอัด4mm. เคลือบด้วยผิวสำเร็จสีขาวเงา เหมาะสำหรับนำไปใช้ตามพื้นลิ้นชักเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและกระดานไวท์บอร์ด รวมถึงงานอื่นๆที่ใช้วัสดุนี้ได้ ในราคาไม่แพง

ไม้อัดยาง
ไม้อัดเคลือบขาว

ไม้อัดฟิลม์ดำ เป็นไม้อัดเกรดCนำมาเคลือบผิวดำเงา2ด้าน ด้วยความลื่นของผิวนี้เองจึงเหมาะสำหรับการนำมาทำแบบเทปูน เพราะความลื่นของผิวนี้ทำให้คอนกรีดเรียบและแกะแบบง่าย จึงเป็นที่นิยมที่มาแรงมากในปัจจุบัน

ไม้อัดยาง
ไม้อัดฟิลม์ดำ

ไม้อัดยางนั้นยังประยุกต์มาปะผิวด้วยไม้เกรดต่างๆในงานเฟอร์นิเจอร์อีกด้วย ดั่งที่ทราบว่าไม้อัดยางคือการรวมกันของไม้ซึ่งนำมาอัดรวมกัน ผิวหน้านี้ยังสามารถนำมาปะด้วยวีเนียร์ไม้ต่างๆ เพื่อนำไปติดตั้งและพ่นสีย้อมสีในงานเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วย วีเนียร์ไม้ก็คือการนำไม้ซุงประเภทต่างๆที่ต้องการ มาฝานเป็นแผ่นบางๆ0.5-1mm. วนรอบตัวไม้ เพื่อดึงเอาความสวยงามของเนื้อไม้ออกมา เช่น ไม้สัก ไม้แอช ไม้มะค่า ฯลฯ และนำไปปะลงบนส่วนบนหน้าสุดของไม้อัดยางเกรดAด้วยกาวลาเท็กซ์เฉพาะ พร้อมกดทัดด้วยความร้อนและนำไปขัดหน้าให้เรียบอีกครั้ง งานจึงออกมาสวยงามพร้อมนำไปผลิตและขึ้นงานได้

โดยเราแบ่งออกตามท้องตลาดได้เป็นหลากหลายประเภทด้วยกันตามชนิดของไม้ ก่อนอื่นต้องแยกออกตามลวดลาย โดยแบ่งเป็น2ประเภท คือลายเส้นตรง และ ลายภูเขา แต่ละประเภทนั้นก็ยังแบ่งออกตามประเภทของไม้ได้ดังนี้

ไม้อัดสัก ไม้อัด+สัก คือนำไม้อัดยางมาปะวีเนียร์ไม้ซุงสักลงบนผิวหน้าของไม้อัดยางA ส่วนใหญ่มี2ขนาดความหนาคือ 4mm.และ6mm. ไม้อัดสักลายเส้นคือลายเส้นตรง ไม้อัดสักลายภูเขาคือลายโค้งแบบภูเขานั่นเอง โดยไม้อัดสักนั้นมีหลากหลายราคาตามเกรดความสวยงามของลวดลาย แผ่นไหนตาไม้มากหน่อยราคาก็จะถูก แผ่นไหนไม่มีตาไม้ และลายสวยงาม แผ่นนั้นก็จะราคาสูงเป็นต้น

ไม้อัดยาง
ไม้อัดสักลายภูเขา
ไม้อัดยาง
ไม้อัดสักลายเส้น

ไม้อัดอิตาลี คือไม้อัดยางAที่นำมาปะด้วยวีเนียร์สังเคราะห์เลียบแบบลายไม้ธรรมชาติ เนื่องจากเป็นวีเนียร์สังเคราะห์ทำให้วีเนียร์แต่ละแผ่นเหมื่อนกันหมด ทำให้ราคาของไม้อัดอิตาลี ราคาคงที่เท่ากันทุกแผ่น ไม่มีการแบ่งเกรด โดยจะเแบ่งชนิดออกเป็น อิตาลีลายเส้นและอิตาลีลายภูเขา

ไม้อัดยาง
ไม้อัดอิตาลีลายภูเขา
ไม้อัดยาง
ไม้อัดอีตาลีลายเส้น

ไม้อัดแอช ไม้แอชนั้นมีอยู่หลากหลายภูมิภาคด้วยกัน ส่วนใหญ่ตามท้องตลาดจะแบ่งออกเป็น แอชจีน และแอชอเมริกา ราคานั้นขึ้นอยู่กับความสวยของลายไม้เป็นสำคัญ โดยไม้แอชอเมริกาจะมีสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้

ไม้อัดยาง
ไม้อัดแอชจีน

ไม้อัดบีช ใช้ไม้บีชในการผลิต ส่วนใหญ่ไม้บีชจะมีความแตกต่างที่ลายเสี้ยน โดยเสี้ยนของไม้บีชจะมีมากและเป็นเม็ดๆ ขึ้นตามเนื้อไม้ มีสีไม้อ่อนใกล้เคียงกับไม้แอช เหมาะกับการนำมาย้อมสีธรรมชาติในงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน

ไม้อัดยาง
ไม้อัดบีช

ไม้อัดเชอร์รี่ ไม้เชอร์รี่จะมีลวดลายไม้ที่มีเอกลักษณ์ สีออกไปทางเหลือง การเลือกใช้ก็แล้วแต่ทางผู้ออกแบบว่าต้องการเนื้อไม้ประเภทไหนมากกว่า

ไม้อัดยาง
ไม้อัดเชอร์รี่

ไม้อัดเมเปิ้ล เมเปิ้ลจะมีความต่างตรงลายไม้คล้ายๆคราบน้ำ ความแตกต่างนี้เช่นเดียวกับไม้ชนิดอื่นๆ ที่ต้องอาศัยหมั่นดูและสังเกต จึงจะแยกแยะออกว่าไม้นี้เป็นไม้อะไร

ไม้อัดยาง
ไม้อัดเมเปิ้ล

ไม้อัดยางคงมีการแบ่งประเภทและชนิดใหญ่ๆ ประมาณเท่านี้ ซึ่งถ้าหากท่านต้องการแยกแยะออกว่าไม้ชนิดนี้เป็นไม้อะไร ต่างกันอย่างไร ท่านควรไปดูได้ด้วยตนเองบ่อยๆตามร้านค้าไม้ต่างๆ และท่านจะสามารถแยกแยะออกได้ด้วยสายตาของท่านเองได้ โดยความรู้เรื่องไม้อัดอีกชนิดที่จะนำมาใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์นั้น ก็คือไม้อัด MDF ซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อไป คลิก

>>ชมผลงานการตกแต่งภายในโรงแรมของเราด้วยไม้อัดสักได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบก่อสร้างและรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างเบื้องต้นให้แก่ท่านด้วยด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องนั้น จะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทัน อันจะทำให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบก่อสร้าง รีโนเวท และตกแต่งภายในอาคารทุกประเภทด้วยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ รวมถึงทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น