สิ่งที่ต้องทำเมื่อว่าจ้างผู้รับเหมาแล้ว

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้านและรีโนเวท เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริงและรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

ว่าจ้างผู้รับเหมา

ว่าจ้างผู้รับเหมา

ว่าจ้างผู้รับเหมาแล้วเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แล้วจะทำอย่างไรต่อไปดี วันนี้เรามีคำตอบที่ดีที่สุด เพราะการว่าจ้างเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

แล้วทำไมถึงเป็นการเริมต้นล่ะ? นั่นก็เพราะการว่าจ้างเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญานั่นเอง ซึ่งเมื่อมีการเบิกและจ่ายเงินถือว่าสัญญานั้นสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเมื่อเกิดกรณีไดๆก็ตาม สามารถนำสัญญานั้นไปดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย โดยสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นอันดับแรกก็คือ”สัญญา” ท่านจะต้องตรวจสอบสัญญาให้ถี่ถ้วนถึงปริมาณงานที่ทำและจำนวนงวดงานต่างๆซึ่งเกี่ยวพันกับการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ในบทความนี้จะขอลำดับถึงสิ่งที่ต้องทำอย่างครบถ้วนในการตรวจสอบหลังจากเซ็นสัญญาแล้ว

ว่าจ้างผู้รับเหมา

เมื่อบทความที่แล้วอาจได้กล่าวถึงขั้นตอนการเลือกผู้รับเหมาไปแล้ว อ่านบทความนี้ คลิก แต่ในบทความนี้จะจำแนกไปอีกถึงขั้นตอนการตรวจสอบและการเตรียมตัวหลังจากเซ็นสัญญาไปแล้ว โดยแบ่งออกได้ตาม 10 ลำดับดังนี้

1 ตรวจสอบสัญญาแลังวดงานอย่างละเอียด การตรวจสอบสัญญาควรตรวจสอบก่อนการเซ็นสัญญาและจ่ายเงินงวด สัญญาควรมีความรัดกุมและมีการแจกแจงงวดงานอย่างละเอียดและงวดงานกับการจ่ายเงินต้องสอดคล้องกันตามมูลค่า รวมถึงในสัญญาควรให้ความคุ้มครองถึงคุณภาพของงานด้วย หากคุณภาพงานไม่ได้มาตราฐานก็ควรได้รับความคุ้มครองถึงการแก้ไขจากผู้รับเหมาด้วย สัญญาถึงจะเป็นธรรมแก่ท่าน

ว่าจ้างผู้รับเหมา

2 ทำความเข้าใจกับBOQ ต้องทำความเข้าใจถึงปริมาณงานที่ผู้รับเหมาทำให้แก่ท่านด้วย ท่านคงไปให้ผู้รับเหมาทำงานที่ไม่มีในใบเสนอราคาไม่ได้ และคงไม่ดีหากท่านไปให้เค้าทำงานในสิ่งที่ไม่มีในสัญญา ตรงข้ามหากสิ่งที่มีในใบเสนอราคาแล้วผู้รับเหมาไม่ได้ทำให้ อันนี้เป็นสิทธ์ที่ท่านจะโต้แย้งให้ผู้รับเหมาทำงานนี้ให้แก่ท่านได้ เช่น ในใบเสนอราคาที่แนบประกอบในสัญญาระบุว่ามีงานเทพื้นคอนกรีตซักล้างหลังบ้าน ท่านคงไปให้ผู้รับเหมาปูกระเบื้องควบด้วยไม่ได้ เพราะเค้าแค่เทพื้นคอนกรีตอย่างเดียว แต่ตรงข้ามหากผู้รับเหมาไม่ได้เทให้ ก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะให้เค้าเทให้แก่ท่านได้เพราะในใบเสนอราคาระบุไว้ จะเห็นว่าการทำความเข้าในในBOQหรือใบเสนอราคาที่แนบประกอบกับสัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีเพื่อป้องกันการบาดหมางและเข้าใจผิดกันได้นั่นเอง

3 ขอแผนการทำงาน การขอแผนการทำงานเป็นสิ่งที่ขอได้ และผู้รับเหมาควรทำให้แก่ท่านเพื่อที่ท่านจะได้ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของผู้รับเหมาไปในตัว จะได้ทราบว่างานช้างานเร็วและงานจะเสร็จตรงตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ การมีแผนงานก็เปรียบเสมือนมีแผนที่ ที่จะช่วยมองงานในภาพรวมได้นั่นเอง

ตัวอย่างแผนงาน
ว่าจ้างผู้รับเหมา

4 ตรวจสอบแผนงานให้สอดคล้องกับงวดงาน เมื่อได้แผนงานมาแล้วจะได้เตรียมเงินงวดไว้จ่ายผู้รับเหมาได้ สามารถตรวจสอบปริมาณงานที่มีในแผนงานให้ตรงกับหน้างานจริงเพื่อการตัดสินใจในการจ่ายเงินได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบปริมาณงานที่ทำว่าสอดคล้องกับงวดงานได้หรือไม่อีกด้วย แผนงานที่ดีจะต้องอ้างอิงตามความเป็นจริงในขั้นตอนของการก่อสร้างที่ทำได้จริงและสอดคล้องกับงวดงานด้วย เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนอย่างไม่ติดขัด

5 ตรวจคุณภาพงานก่อนจ่ายเงินงวดถัดไป สิ่งนี้จำเป็นมาก ต้องมีการตรวจสอบงานในงวดให้เรียบร้อยก่อนทำการจ่ายเงินในงวดถัดไป เพราะถ้างานไม่มีมาตราฐาน จะทำให้ต้องมาแก้งานในภายหลังซึ่งจะทำให้เสียเวลา การตรวจสอบและให้แก้ไขก่อนลงมือทำในขั้นตอนต่อๆไปถือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง นั่นก็เพื่อป้องกันงานช้ำและการเสียเวลามาแก้ในภายหลัง การตรวจงานก่อนจ่ายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจ้างผู้รับเหมา

6 หมั่นเข้าไปตรวจสอบหน้างานบ่อยๆ การที่ท่านไม่เข้าไปหน้างานเลยจะทำให้ผู้รับเหมาที่ไม่ดีสามารถลักไก่งานของท่านได้ การลักไก่คือการทำงานที่ไม่ได้มาตราฐานสิ่งที่ควรทำไม่ทำ เพื่อความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายผู้รับเหมาที่ไม่ดีจึงข้ามการทำงานเหล่านี้ไป เช่น การก่อฉาบผนังที่ไม่มีเสาเอ็นหรือคานทับหลัง(บทความเสาเอ็นทับหลัง คลิก) เมื่อช่างฉาบไปแล้วจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าผนังนี้มีเสาเอ็นหรือไม่ ทั้งที่เสาเอ็นกับคานทับหลังจำเป็นต้องมีเพื่อป้องกันผนังร้าวและการล้มได้ แต่ผู้รับเหมาเลือกที่จะไม่ทำเพราะท่านไม่เข้ามาตรวจงานเลย จึงก่อผนังและฉาบทับไปเลยเพราะฉาบไปแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้ สิ่งที่ทำแบบนี้เรียกว่า “การลักไก่” หรืออาจบกพร่องเรื่องการตรวจทดสอบระบบทำให้งานก่อนส่งมอบมีปัญหาที่ต้องแก้ไขได้นั่นเอง

7 ต้องใจแข็งบ้าง การที่ผู้รับเหมาขอเบิกเงินงวดก่อนกำหนดหรือเบิกอื่นๆ ท่านไม่ควรให้หากงานในงวดงานยังไม่แล้วเสร็จ เพราะจะทำให้ท่านจ่ายเงินเกินปริมาณงานไปและมีปัญหากับผู้รับเหมาในตอนท้ายได้ หากจำเป็นต้องจ่ายเพื่อการมัดจำหรือสั่งของมาลงก่อนเพราะต้องสั่งผลิต ก็ให้จ่ายไปตามมูลค่านั้นๆ เท่านั้น ให้มีความจำเป็นจริงๆที่ต้องจ่ายก่อนเพื่อมัดจำ ท่านไม่ควรจ่ายในค่างานอื่นๆนอกจากนี้ เพราะจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่ผู้รับเหมาหมุนเงินมาทำในตอนท้ายของงานไม่ได้ ถึงตอนนั้น นั่นจะเป็นปัญหาของท่านอย่างแน่นอน

8 ขอตรวจสอบทดสอบงาน การขอให้ผู้รับเหมาทดสอบคุณภาพงานเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องขอตรวจเช็ค เช่น เมื่อผู้รับเหมาเดินระบบสุขาภิบาลเสร็จแล้ว ควรมีการทดสอบแรงดันต่างๆให้ท่านได้เห็นว่าไม่มีการรั่วซึมอย่างแน่นอน หรือการทดสอบการขังน้ำในขั้นตอนการทากันซึมห้องน้ำ ก็เป็นสิ่งจำเป้นที่ต้องขอให้ผู้รับเหมาทดสอบให้ท่านได้

ว่าจ้างผู้รับเหมา

9 ตรวจสอบงานก่อนจ่ายเงินสุดท้าย เมื่อผู้รับเหมาทำงานจบแล้วควรมีการตรวจสอบงานทุกอย่างจนกว่าท่านจะสบายใจว่างานไม่มีปัญหาอีกแล้วและท่านพึงพอใจ ท่านจึงจะจ่ายเงินสุดท้ายให้แก่ผู้รับเหมาได้

10 ขอใบรับประกัน ท่านต้องขอใบรับประกันจากผู้รับเหมา เพราะหากงานท่านมีปัญหาในอนาคต ผู้รับเหมาจะสามารถกลับมาแก้ไขให้แก่ท่านได้ แต่การรับประกันงานอยู่ในข้อตกลงที่ต้องมีการตกลงกันก่อนเซ็นสัญญา ซึ่งโดยปรกติท่านมีสิทธิที่ควรได้การรับประกันจากผู้รับเหมา

หากท่านทำได้ทั้ง10ข้อนี้ ผู้เขียนรับรองได้เลยว่างานของท่านจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนหรือหากมีก็จะเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะท่านได้ว่ารากฐานการทำงานการตรวจงาน จ่ายเงิน การรับประกันไว้อย่างดีทุกอย่างแล้ว ซึ่งดีกว่าการที่ท่านไม่ทำอะไรเลยซึ่งนั่นจะสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาในอนาคตของงานท่านได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้เขียนเจอมาแล้วทั้งหมดทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา ผู้เขียนจึงรู้ทันเลห์เหลี่ยมเหล่านี้ได้ดีทั้งหมด

การว่าจ้างงานนอกจากต้องคัดเลือกผู้รับเหมาที่ดีให้ได้แล้ว การควบคุมผู้รับเหมาก็เป็นสิ่งที่ยากเช่นกัน สิ่งที่ดีคือการทำความรู้ความเข้าใจให้ดี เพราะหากท่านเข้าใจและรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมผู้รับเหมาแล้ว ท่านจะลดความยุ่งยากไปได้มากเลยทีเดียวครับ

>>อ่านเพิ่มเติมการจัดการผู้รับเหมาให้อยู่หมัด คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้านและรีโนเวท เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริงและรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น