สร้างห้องน้ำอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง เพราะนอกจากเราจะเสนองานออกแบบและตกแต่งแก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ถึงขั้นตอนทางการก่อสร้างแก่ท่านควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญเพื่อที่ท่านจะได้รู้ทันถึงขั้นตอนและมาตราฐานที่ดี นั่นก็เพื่อท่านจะได้ผลงานที่ดีกลับคืนสู่งานของท่านนั่นเอง”

สร้างห้องน้ำ

สร้างห้องน้ำ

สร้างห้องน้ำ ไม่ไช่เรื่องง่าย ถ้ามีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนั้น ปัญหาจะตามมาภายหลังมากมาย แต่ผู้ที่ไม่ทราบนั้น จะตรวจสอบยังไงให้ไม่เกิดปัญหา จะขอแบ่งประเด็นปัญหาที่มักเจอ ซึ่งทำให้ท่านที่ต้องคำนึงออกมาได้ดังนี้

ปัญหาการน้ำดีไหลเบา

ปัญหาน้ำทิ้งไหลลงช้า

ปัญหาน้ำขังที่พื้น

ปัญหากลิ่นเหม็นย้อนขึ้นมาที่สุขภัณฑ์

ปัญหาส้วมเต็มเร็ว

ปัญหาส้วมกดไม่ลงหรือลงช้า

ปัญหาน้ำหยดน้ำรั่ว

1 ปัญหาการน้ำดีไหลเบา

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่การป้องกันและทำอย่างถูกต้องนั้นจะช่วยป้องกันการเกิดปัญหานี้ได้ ปัญหานี้เกิดขึ้นจาก

1.1 น้ำจากการประปาหรือหมู่บ้านแรงดันน้อย เนื่องจากมีการแบ่งใช้กันเป็นจำนวนมากในหมู่บ้านหรือชุมชน จึงมีการแย่งน้ำกันใช้ ส่งผลให้น้ำไหลเข้ามาเบาหรือน้อยลง วิธีแก้ไข ให้ติดตั้งแท้งค์น้ำเก็บน้ำไว้ใช้ส่วนตัวแล้วติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันสูง เข้าไปในส่วนที่น้ำไหลออกจากแท้งค์เพื่อให้น้ำแรงดันสูงถูกอัดเข้าไปยังส่วนต่างๆของตัวบ้าน เพียงเท่านี้น้ำก็จะไหลแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

1.2 การติดตั้งท่อน้ำประปามีส่วนหักงอเข้ามุม90องศามากเกินไป ในการติดตั้งก็มีส่วน หากทำให้ทางเดินน้ำไหลอย่างสะดวกไม่มีส่วนโค้งมากเกินไป ก็จะทำให้น้ำไหลแรงขึ้น ยกตัวอย่างถนนทางตรงและถนนที่มีโค้งมากมาย ถนนทางตรงย่อมทำความเร็วได้ดีกว่า การติดตั้งท่อน้ำประปาก็เช่นกัน ควรหลีกเลี่ยงข้องอ90โดยไม่จำเป็นออก ให้เปลี่ยนเป็นงอ45 จะทำให้น้ำไหลได้แรงขึ้นได้

1.3 ท่อน้ำขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ตามอาคารขนาดใหญ่นั้นจะใช้ท่อน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้านบพักอาศัย เพราะมีการใช้น้ำมากกว่า โดยทั่วไปแล้วตามบ้านพักอาศัยนั้น ท่อน้ำจะใช้ขนาด4หุนก็แรงเพียงพอ แต่บางท่านอยากได้น้ำแรงขึ้นอีกระดับโดยเฉพาะการอาบน้ำด้วย Rain Shower หากความต้องการเช่นนี้ท่อ4หุนที่เดินภายในบ้านอาจไม่เพียงพอ ควรเปลี่ยนท่อน้ำดีให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้ท่อขนาด6หุนแทน จะทำให้น้ำจากปั๊มน้ำเข้าสู่ก๊อกน้ำแรงขึ้นอีก และได้ความแรงตามความต้องการ

1.4 มีเศษขยะในท่อน้ำ อาจเกิดจากช่างประปาไม่ใช้ตัวตัดท่อแต่ใช้เลื่อยตัดและไม่เก็บเศษออกให้หมด จึงส่งผลให้ท่อน้ำอุดตันได้ รวมถึงท่อน้ำเหล็กที่บ้านสมัยก่อนนิยมเลือกใช้ สงผลให้เมื่อใช้ไปนานๆแล้วภายในท่อจะเกิดสนิม และเมื่อสนิมเกาะตัวพอกหนาขึ้นจึงทำให้ท่อน้ำมีขนาดเล็กลงส่งผลให้น้ำเบาลงนั่นเอง การแก้ไขให้เปลี่ยนเป็นใช้ท่อน้ำ PVC มาตราฐานในปัจจุบันจะเกิดผลดีที่สุด

2 ปัญหาน้ำทิ้งไหลลงช้า

ปัญหานี้เกิดจากการใช้งานไปนานๆแล้วมีเศษผมหรือเศษอื่นหมักหมมอยู่ โดยไม่ได้มีการถอดและน้ำไปทิ้งนี่คือปัจจัยแรกที่แก้ไขง่ายที่สุด แต่นอกเหนือจากปัจจัยนี้แล้วในขั้นตอนของการก่อสร้างนั้นอาจเกิดจากที่เดินท่อทิ้งน้ำไม่สโลป ทำให้น้ำไหลลงไม่คล่อง รวมถึงระบบระบายน้ำที่ถังบำบัดอุดตันทำให้น้ำไม่ระบาย การแก้ไขในตั้งแต่ขั้นตอนก่อสร้างคือการเลือกใช้ถังบำบัดแบบมาตราฐานที่มีระบบรางระบายน้ำออกไปสูสาธาณะ(การใช้บ่อซึมจะเกิดปัญหาน้ำไหลออกช้าและไม่ซึมลงดินได้ในหน้าฝนที่ดินอุ้มน้ำเอาไว้มาก)และการเดินท่อน้ำทิ้งให้เดินสโลปเข้าหาถังบำบัด ก็จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ออกได้ทั้งหมด

3 ปัญหาน้ำขังที่พื้น

นอกจากน้ำไหลไม่ลง การปูกระเบื้องก็มีส่วนสำคัญ การปูกระเบื้องให้ปูสโลปเข้าหารูน้ำทิ้งจะช่วยให้น้ำไหลลงได้สะดวก หากการเดินท่อน้ำทิ้งเดินได้ตามการแก้ไขในหัวข้อที่2แล้ว การปูกระเบื้องให้ปรับสโลปเข้าหารูน้ำทิ้งจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ การควบคุมช่างปูกระเบื้องจึงมีความจำเป็น หลังปูเสร็จควรปล่อยน้ำทดสอบแล้วตรวจเช็คว่ามีน้ำขังหรือไม่ หากมีควรให้ช่างกระเบื้องแก่ไขทันที

4 ปัญหากลิ่นเหม็นย้อนขึ้นมาที่สุขภัณฑ์

ปัญหานี้เกิดจากการที่ช่างไม่ติดตั้งท่ออากาศชักโครก อุจจาระนั้นมีแก๊สจำนวนมากที่ต้องการการระบายออก หากเป็นระบบปิดแก๊สเหล่านี้จะถูกอัดอยู่ภายใน เมื่อมีหนทางที่สามารถระบายออกได้ กลิ่นจึงย้อนออกมาทางท่อน้ำทิ้งเพราะมีการเดินระบบที่เชื่อมต่อกันได้ภายในถังบำบัด ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ทางแก้คือการเดินท่ออากาศออกสู่ภายนอก จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

5 ปัญหาส้วมเต็มเร็ว ส้วมกดไม่ลงหรือลงช้า

ปัญหานี้เกิดบ่อบำบัดมีขนาดเล็กเกินไป เมื่อแยกกากออกไปแล้วในส่วนของน้ำเกิดการระบายได้ไม่ดีอันเนื่องมาจากการที่ไม่เลือกใช้ถังบำบัด แต่เลือกใช้บ่อซึมซึ่งมีขนาดที่เล็กเกินไป การแก้ไขให้เลือกใช้ถังบำบัดที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนคนในบ้าน เรื่องนี้สามารถปรึกษาผู้ขายได้ในขณะที่ทำการเลือกซื้อถังบำบัด

6 ปัญหาน้ำหยดน้ำรั่ว

ปัญหานี้เกิดจากการที่ช่างติดตั้งไม่ได้มาตราฐานหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง รวมถึงตัววัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้อาจไม่ได้มาตราฐาน การแก้ไขคือให้ใช้ของที่มีมาตราฐานและติดตั้งโดยช่างที่มีประสบการณ์เท่านั้น รวมถึงมีการทดสอบก่อนส่งมอบงาน

: จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้น จึงต้องอาศัยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงผู้ควบคุมงานที่ต้องใส่ใจและควบคุมงานในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง รวมถึงทีมงานที่ไว้ใจได้จึงมีความสำคัญ เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตแล้วมันยากต่อการแก้ไข และทางเจ้าของบ้านหรืออาคารก็จะรู้สึกไม่สบายใจซักเท่าไหร่ มันจึงเป็นการดีหากเจ้าของบ้านมีความรู้ในเบื้องต้น เพราะจะสามารถทักท้วงได้ในกรณีผู้รับเหมาที่ไม่เป็นมืออาชีพหรือการพยายามลักไก่งานของท่าน

งานก่อสร้างห้องน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใส่ใจ เพราะเป็นงานระบบเดียวในบ้านที่ปัญหาเยอะและมีราคางานสูงที่สุดในบรรดาห้องทุกห้อง การมีความรู้และการใส่ใจจึงเป็นสิ่งที่ต้องพึงมี เพราะท่านจะได้ไม่ต้องปวดหัวในอนาคต

>>อ่านเพิ่มเติมระบบงานสุขาภิบาลที่สำคัญได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง เพราะนอกจากเราจะเสนองานออกแบบและตกแต่งแก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ถึงขั้นตอนทางการก่อสร้างแก่ท่านควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญเพื่อที่ท่านจะได้รู้ทันถึงขั้นตอนและมาตราฐานที่ดี นั่นก็เพื่อท่านจะได้ผลงานที่ดีกลับคืนสู่งานของท่านนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/thaimawee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น