ปัญหารอยร้าวผนัง

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบก่อสร้างและรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างเบื้องต้นให้แก่ท่านด้วยด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องนั้น จะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทัน อันจะทำให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั่นเอง”

รอยร้าวผนัง

รอยร้าวผนังกับปัญหาที่พบ

รอยร้าวผนัง หลายบ้านมักพบกับปัญหาเหล่านี้ ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุด้วยกัน และการแก้ไขนั้นก็ต้องแก้ไขไปตามเหตุที่เกิดขึ้น ถึงจะเป็นการแก้ปัญหาได้จบ แต่ในความเป็นจริงแล้วช่างควรทำให้ได้ดี ได้มาตราฐานในตั้งแต่ต้นในขั้นตอนการก่อสร้าง

โดยรอยร้าวผนังที่เกิดขึ้นขอแบ่งสาเหตุที่เกิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้

1 รอยร้าวเกิดมาจากโครงสร้างอาคารหรือดินทรุด เป็นปัญหาที่มาจากการทำงานที่ขาดมาตราฐานของช่างหรือผู้รับเหมา โดยรอยร้าวนี้จะมาจากการทรุดตัวของอาคารเป็นหลัก โดยเราจะวิเคราะห์ว่ามาจากโครงสร้างได้ก็โดยการสังเกตุว่ารอยร้าวนั้นเป็นแนวดิ่งที่เป็นรอยแบ่งผนังที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนและ เป็นรอยร้าวที่ลึก รอยร้าวประเภทนี้จะไม่หยุดร้าวถ้าไม่ได้รับการแก้ไขที่ทันท่วงที และจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ การสังเกตรอยร้าวนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพราะอาจสับสนกับรอยร้าวจากผนังได้ และการแก้จะแก้ได้ไม่ตรงกับปัญหาและจะทำให้ปัญหานี้ไม่จบได้โดยง่าย

ส่วนรอยร้าวถ้าเกิดมาจากดินทรุดตัวส่งผลให้อาคารทรุดไปตามดินด้วยนั้น อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคารด้วยเช่นกัน เพราะถ้าโครงสร้างดีมีการลงเสาเข็มที่ถูกต้อง ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการทรุดตัวของอาคารเลย นอกจากไม่มีการทำฐานรากที่ถูกต้องพอดินทรุดตัวจึงเกิดปัญหา ก็ต้องวนไปจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างใหม่อยู่ดี

การแก้ไข ต้องวิเคราะห์ดูว่าโครงสร้างเดิมนั้นเป็นอย่างไร หากเกิดจากฐานรากเสาเข็มที่ไม่ได้มาตราฐานมีแผลที่ใหญ่และมีอันตรายก็จะต้องมีการขุดและเสริมฐานรากโครงสร้างใต้ดินใหม่ให้สามารถรับแรงกดของอาคารที่ทรุดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการควบคุมของวิศวกร จนเมื่อซ่อมโครงสร้างเรียบร้อยแล้วจึงทำการอุดช่องรอยแยกนั้นด้วยอะคลิลิคยืดหยุ่นพร้อมเก็บงานและทาสีกลับไปเหมือนเดิม ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน

รอยร้าวผนัง
ตัวอย่างอะครีลิคซ่อมรอยร้าวผนังของ TOA
รอยร้าวผนัง
ตัวอย่างอะครีลิคซ่อมรอยร้าวผนังของจระเข้

2 รอยร้าวเกิดมาจากความชื้นของผนัง เป็นรอยร้าวที่เกิดจากการซึมของน้ำฝนภายนอกเนื่องจากการฉาบที่ไม่ได้มาตราฐาน จนความชื้นและแสงแดดทำให้อิฐก่อภายในเกิดการแปรเปลี่ยนสภาพเร็วกว่าที่ควรเป็นจนเกิดรอยแตกร้าวดังกล่าวได้ การสังเกตรอยแตกร้าวชนิดนี้มักเกิดขึ้นหลังก่อสร้างเสร็จไปแล้วมากกว่า2-5ปี

รอยร้าวผนัง

การแก้ไข ให้ทำการขยายรอยแตกให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อการซ่อมแซมรอยแตกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอะคลิลิคยืดหยุ่น ตามด้วยการฉาบสกิมบางผนังใหม่ เพื่อให้ผนังสามารถรับสภาวะทางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น แล้วจึงทำการทาสีใหม่ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข

3 รอยร้าวเกิดมาจากขั้นตอนการก่อฉาบผนัง การฉาบผนังที่มีส่วนผสมที่ไม่ได้อัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนด หรือขั้นตอนการฉาบและปั่นที่เร็วเกินไปจนทำให้เนื้อปูนฉาบภายในไม่แห้งตัวดี จนเมื่อส่วนปูนฉาบด้านในแห้งสนิทดีแล้วจึงขยายตัวดันให้ส่วนปูนฉาบด้านนอกขยายตัวตามไปด้วยจนแตกร้าวได้อย่างที่เห็น การสังเกตสาเหตุนี้มักจะเกิดกับอาคารใหม่ๆเท่านั้น ที่สร้างเสร็จไม่เกิน2-3เดือน

การแก้ไข ให้ทำการสกัดปูนฉาบออกให้หมดแล้วทำการฉาบผนังใหม่ด้วยขั้นตอนที่ถูกต้องเพราะหากไม่สกัดผนังเดิมออกก็จะมีส่วนแตกส่วนอื่นๆตามขึ้นอีก หรือถ้ารอยแตกนั้นมีไม่มากก็ให้ซ่อมเฉพาะส่วนได้ ดูเป็นกรณีๆไป โดยการซ่อมเแพาะส่วนนั้นให้ขยายรอยแตกแล้วอุดว่อมด้วยอะคลิลิคยืดหยุ่น พร้อมกับขัดและทาสีผนังนั้นใหม่

จะเห็นว่ารอยร้าวผนังนั้นสามารถแก้ไขได้แต่ต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ถูกต้องเพื่อนำไปแก้ไขได้อย่างตรงจุดมากที่สุด แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นไดเลยคือการก่อสร้างในขั้นแรกเริ่มนั้น จะต้องได้มาตราฐานอย่างดี เพราะจะไม่ส่งผลมาถึงอนาคตให้ท่านต้องมาตามแก้งานต้องมาปวดหัวกับสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ไม่สมควรจ่าย

การเลือกผู้รับเหมาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องดูที่ผลงาน ความสามารถและมาตราฐานที่ท่านจะได้รับ ราคาสูงกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ท่านได้มาตราฐานที่ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาภายหลัง ผู้เขียนคิดว่าชั่งน้ำหนักดูแล้วคุ้มค่ามากกว่าหาผู้รับเหมาราคาถูกมาทำด้วยซ้ำ เพราะต้องมาตามแก้ปัญหา อันนี้ก็ไม่คุ้มเลยกลับกลายเป็นค่าแก้งานจะสูงกว่าโดยไม่จำเป็น อันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเลือกพิจารณาในตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลย..

>>อ่านเพิ่มเติมบทความการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบก่อสร้างและรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างเบื้องต้นให้แก่ท่านด้วยด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องนั้น จะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทัน อันจะทำให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบก่อสร้าง รีโนเวท และตกแต่งภายในอาคารทุกประเภทด้วยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ รวมถึงทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น