รังวัดที่ดินสำคัญกว่าที่คิด

0

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

การรังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดิน

รังวัดที่ดิน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกว่าที่คิด เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปการซื้อขายที่ดินหรือการโอนถ่ายเปลี่ยนมือที่ดินต่างๆ การรังวัดที่ดินนั้นจะช่วยให้ผู้โอนสามารถทราบหลักเขตและขนาดของที่ดินได้อย่างชัดเจนแม่นยำและมีการรองรับจากทางราชการ

เมื่อท่านซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งหรือได้รับการมอบมาจากผู้อื่นก็ตาม จำเป็นต้องทำการรังวัดก่อนการโอนที่ดิน เพื่อป้องกันปัญหาภายหลังได้มากมาย โดยมีข้อดีของการรังวัดดังนี้

– ช่วยให้ทราบพิกัดของที่ดินได้อย่างชัดเจน ลดการเข้าใจผิดในตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน

– เมื่อทราบตำแหน่งพิกัดหมุดเขตแล้ว จะลดการขัดแย้งในแนวเขตที่ดินกับแปลงข้างเคียงที่ติดกันได้

การรังวัดจะต้องมีเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงมาร่วมรับทราบและเซ็นด้วยทุกครั้ง

– ช่วยให้ทราบถึงขนาด จำนวนไร่ งาน ตารางวา ที่แท้จริงของที่ดินได้ ว่าตรงกับโฉนดหรือไม่ ลดปัญหาการแจ้งข้อมูลที่ไม่ตรงของผู้ขายเพื่อเพิ่มราคาขายได้

– ในกรณีหลักหมุดหายหรือมีการกินพื้นที่ล่วงเข้ามาจากที่ดินข้างเคียง ก็สามารถได้เนื้อที่คืนได้

– ในกรณีที่หมุดที่ไม่ตรงเนื่องจากสาเหตุการย้ายหมุดเองหรือเหตุผลอื่นก็ตาม ก็สามารถได้คืนอย่างถูกต้อง เพราะช่างรังวัดจะไม่ได้ดูแค่แนวหมุดเดิมอย่างเดียว จะต้องมีการส่องกล้องและหาระยะจากหมุดด้วยว่า หมุดนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่

สีส้มคือเลขที่ดิน สีเขียวคือหมายเลขหมุดที่ดิน จะมีกำกับอยู่ทุกหมุด
สีแดงคือเลขที่ดิน สีเขียวคือหมายเลขหมุดที่ดิน
หมุดที่ดินที่มีหมายเลขกำกับ

การรังวัดที่ดินแบ่งออกเป็น 3 ชนิดดังนี้

1 รังวัดแบ่งแยก ถ้าเจ้าของที่ดินต้องการแบ่งที่ดินที่เป็นผืนใหญ่ออกเป็นหลายๆ แปลง ไม่ว่าจะด้วยการแบ่งขาย จัดสรรที่ดิน มรดก หรือสาเหตุอื่นๆ ก็ตาม เจ้าของที่ดินนั้นจะต้องมายื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อทำการออกโฉนดที่ดินของแปลงใหม่ที่แบ่งแยก ให้แก่เจ้าของที่ดินเพื่อไปทำการตามที่ต้องการได้ต่อไป

2 รังวัดรวมโฉนด ถ้าเจ้าของที่ดินได้ซื้อที่ดินบริเวณที่ติดกับที่ดินผืนเดิมแล้วต้องการรวมโฉนดใหม่ให้เป็นโฉนดฉบับเดียว เจ้าของที่ดินก็จะต้องมายื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่ เพื่อทำการออกโฉนดที่ดินใหม่ที่เป็นโฉนดฉบับเดียวจากเดิมที่อาจมี 2-3 หรือหลายๆฉบับนั่นเอง

3 รังวัดสอบเขต ถ้าเจ้าของที่ดินต้องการทราบว่าที่ดินนั้นตั้งอยู่อยู่ตำแหน่งไหนที่ชัดเจน หรือต้องการทราบเนื้อที่ทั้งหมดว่าตรงกันกับในโฉนดหรือไม่ และมีสภาพที่ดินที่แท้จริงในขนาดกี่ไร่ กี่งาน หรือกี่ตารางวากันแน่ รวมถึงหากมีกรณีสูญหายของหมุดปักบอกอาณาเขตก็ต้องทำการรังวัดใหม่เพื่อให้ได้หมุดตัวใหม่

จากทั้ง 3 ชนิดที่กล่าวมานี้เจ้าของที่ดินจะต้องมายื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินสาขาที่รับผิดชอบอยู่ เพื่อดำเนินการรังวัดและปักหลักหมุดให้ใหม่หากหลักหมุดเดิมหาย และแก้ไขเลขหมายหลักหมุดรวมถึงแนวอาณาเขตของที่ดินลงในโฉนดใบเดิมหรือจัดทำฉบับใหม่หากเป็นการรวมโฉนดนั่นเอง

การรังวัดนั้นมีผู้ให้บริการอยู่ 2 ประเภท

1 รังวัดของทางราชการ เป็นการรังวัดที่ได้รับการรับรองเนื่องจากเป็นของรัฐเอง มีราคารังวัดไม่แพง ปรกติราคาจะอยู่ระหว่าง3,000-10,000 ขึ้นอยู่กับขนาดของที่ดินเป็นสำคัญ มีระยะเวลารอรังวัดประมาณ30-60วัน

คำขอและค่าใช้จ่ายในการรังวั
การรังวัดที่ดิน
คำแนะนำของเจ้าหน้าที่รังวัด
การรังวัดที่ดิน
ค่าใช้จ่าย ขึ้นกับขนาดพื้นที่ด้วย ในนี้มีขนาดเนื้อที่ 1.9 งาน

2 รังวัดของเอกชน เป็นรังวัดที่ทำการโดยเอกชนซึ่งก็ได้รับการรองเช่นกัน เพียงแต่เมื่อรังวัดเสร็จแล้วก็จะต้องส่งผลให้สำนักงานที่ดินอนุมัติถึงจะจบกระบวนการ การรังวัดโดยเอกชนจะมีข้อดีคือระยะเวลาการรอรังวัดรวดเร็วเพียง 3-7วันเท่านั้น แต่ราคารังวัดจะสูงกว่าของรัฐอยู่ประมาณ 50-80% ก็ต้องอยู่ที่เจ้าของที่ดินว่าจะรีบดำเนินการไหมไหม ถ้ารีบก็จะต้องใช้บริการของเอกชน แต่ถ้าไม่รีบก็จะใช้บริการของทางราชการเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่านั่นเอง

ขอมูลจากกรมที่ดิน ที่ให้เอกชนสามารถทำการรังวัดได้โดยผ่านการควบคุมจากสำนักงานที่ดิน

ในขั้นตอนการรังวัดที่ดิน ณ ที่ดิน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1 การรังวัด เป็นวิธีการวัดระยะความกว้างxยาวของที่ดิน

2 การปักเขต เป็นวิธีการที่เจ้าหน้าที่ใช้หลักปัก ให้รู้ว่าที่ดินมีแนวเป็นอย่างไร

3 การทำเขต เป็นวิธีการทำแนวเขต เพื่อให้รู้ว่าที่ดินมีรูปร่างอย่างไร และจดที่ดินข้างเขียงแปลงใดบ้าง

4 การคำนวณเนื้อที่ จะใช้วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ที่ดินแปลนั้นมีเนื้อที่มากน้อยเพียงใด

วิธีการตรวจสอบการทำงานของช่างรังวัด

1 ต้องได้เห็นหมุดเดิมทุกหมุดที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน

การขุดดินเพื่อหาหมุดที่ดินเดิม
หมุดที่ดินเดิม

2 หากไม่เจอหมุด ต้องมีการวางหมุดใหม่

3 ช่างรังวัดจะต้องส่องกล้องเพื่อดูระยะของหมุดทุกครั้ง ทุกหมุด ให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่ใช้วิธีขุดดินหาหมุดเก่าหากเจอแล้วจบ เนื่องจากตำแหน่งหมุดเดิมอาจมีการคลาดเคลื่อนจากเดิมเนื่องจากหลายสาเหตุ

ช่างรังวัดกับอุปกรณ์ติดตัวที่จำเป็นต้องมีในการรังวัด และเป็นการทำงานในหน้างานจริง มิไช่ถ่ายภาพลงสื่อ
การส่องกล้องของช่างรังวัดเพื่อหาระยะที่แน่นอน

4 ต้องมีการเซ็นรับรองจากผู้ใหญ่บ้านที่มาเป็นพยาน และเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วยเสมอ ไม่เช่นนั้นจะไม่สมบูรณ์

หากท่านตรวจสอบการทำงานของช่างรังวัด ว่าทำงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน ท่านก็จะได้แนวเขตที่ชัดเจน ไม่ผิดพลาด แล้วผลประโยชน์ที่ได้นี้ก็จะได้แก่ท่านเอง

เมื่อท่านทราบถึงข้อดีและรูปแบบขั้นตอนต่างๆแล้ว ท่านจะเห็นได้ว่าก่อนการโอนที่ดินทุกครั้งนั้น จำเป็นต้องทำการรังวัดก่อนทุกครั้ง เพื่อช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวเขตที่ดินที่แท้จริง หรือได้ที่ดินคืนในกรณีที่พื้นที่ข้างเคียงล้ำเข้ามา ด้วยประโยชน์ที่มีมากกว่าค่ารังวัดนี้ ท่านคงจะเลือกได้ที่จะทำการรังวัดก่อนการโอนอย่างแน่นอน

>>อ่านเพิ่มเติมบทความการหาเลือกซื้อที่ดินได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *