เสาเข็มไมโครไพล์

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบก่อสร้างและรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างเบื้องต้นให้แก่ท่านด้วยด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องนั้น จะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทัน อันจะทำให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั่นเอง”

เสาเข็มไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์ คือ

เสาเข็มไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานรีโนเวท โดยมีด้วยกันหลายขนาดตามความแข็งแรงของน้ำหนักที่เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานที่แตกต่างกันไป

ก่อนอื่นขออธิบายถึงลักษณะของชั้นดินให้ท่านได้เข้าใจก่อนว่า ใต้พื้นอาคารของเรานั้นมีลักษณะชั้นดินเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะได้นำความเข้าใจจากชั้นดินนี้ไปขยายความต่อถึงการเลือกใช้เสาเข็มให้เหมาะสมกับตัวอาคารได้ต่อไป โดยชั้นดินนั้นมีการแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศ ไม่ว่าเป็นที่ลุ่มติดแม่น้ำหรือพื้นที่ใกล้ภูเขา ก็ล้วนมีความลึกของชั้นดินแข็งที่แตกต่างกัน

เสาเข็มไมโครไพล์
ชั้นดินในมุมแคบที่แสดงให้เห็นถึงชั้นและความแข็งของชั้นดินต่างๆ

ตามภาพด้านบนเป็นลักษณะเบื้องต้นของชั้นดินที่แบ่งเป็นชั้นต่างๆ ซึ่งความลึกก็จะขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศเป็นสำคัญ เช่นในระดับชั้นดินแข็งหรือหินแข็งนั้น ถ้าเป็นกรุงเทพฯและปริมณฑลอาจลึกถึง21เมตร เพราะอยู่ในที่ลุ่ม กลับกันถ้าอยู่พื้นที่สูงภาคเหนือหรือใกล้ภูเขา ในระดับชั้นดินแข็งนี้อาจอยู่ลึกเพียงแค่5เมตรเท่านั้น ซึ่งนั่นก็อาจไม่ต้องใช้เสาแข็มก็ได้

เสาเข็มไมโครไพล์
ชั้นดินในระดับต่างๆ
เสาเข็มไมโครไพล์
ชั้นดินแข็งในภาพกว้างก็จะมีหลายระดับที่ควรคำนึงถึงในการก่อสร้างอาคาร

จากภาพด้านบนนั้นแสดงให้เห็นถึงระดับความลึกในภาพกว้างที่ระดับชั้นดินแข็งนั้นก็ยังแบ่งระดับเป็นชั้นๆลงไปอีก ซึ่งในการสร้างบ้านหรืองานต่อเติมจะลงเสาแข็มลงในระดับชั้นดินแข็งที่ชั้นแรกเท่านั้นก็เพียงพอ แต่ถ้าระดับความสูงของอาคารที่เพิ่มขึ้นจะต้องลงเสาเข็มเพื่อความแข็งแรงให้ลึกลงไปอีกบวกกับขนาดของเสาเข็มที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของวิศวกรในการคำนวณระดับความหนาและลึกของเสาเข็มต่อไป

และเมื่อท่านได้ทราบถึงภาพโดยรวมของชั้นดินต่างๆแล้ว ท่านคงจะเห็นภาพแล้วว่าชั้นดินใต้พื้นดินของเรานั้น ถ้าสำหรับอาคารแล้วมีความต่างกันอย่างมาก การเลือกโครงสร้างให้บ้านเราและส่วนต่อเติม หากไม่อยากให้บ้านทรุด ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น และอาคารท่านจะแข็งแรงรวมถึงไม่ทรุดตัวอย่างแน่นอน

เสาเข็มไมโครไพล์
ชั้นดินกับการเลือกใช้เสาเข็ม

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทำไม ช่างรับเหมาที่ไม่เชี่ยวชาญและไม่มีความรู้อย่างเพียงพอ เมื่อมาทำงานให้เจ้าของบ้านแล้ว ปัญหาถึงไม่จบ ปัญหาส่วนต่อเติมทรุดตัวและร้าวเกิดได้ทั่วไปหากไม่ทำอย่างถูกต้อง กล่าวคือระดับของชั้นดินที่มีความหนาแน่นต่างกันนั่นเอง การลงเสาเข็มนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ก่อนอื่นเราต้องคำนวณน้ำหนักของส่วนต่อเติมให้แน่ชัดว่ามีลักษณะงานเป็นอย่างไรเพื่อเลือการลงเสาอย่างถูกต้อง จากภาพจะเห็นว่าแรงเสียดทานที่กระทำต่อเสาแข็มนั้นไม่ไช่แค่รับจากด้านล่างสุดเท่านั้น แต่ความฝืดของผิวรอบๆเสาเข็มก็มีส่วนอย่างมากต่อความแข็งแรง ในระดับชั้นดินอ่อนนั้นสามารถรับน้ำหนักได้เพียงแค่งานพื้นทั่วไป เช่น ที่จอดรถ พื้นระเบียงเฉลียงต่างๆ แท็งค์น้ำ แต่ถ้ามีลักษณะเป็นอาคารครัวที่รับน้ำหนักของอิฐก่องานปูนต่างๆ นั้นไม่เพียงพอ เพราะเสาเข็ม6เหลี่ยมที่ใช้สำหรับชั้นดินอ่อนนั้นเกินความสามารถที่จะรับน้ำหนักได้

เราจะแบ่งงานเสาเข็มของอาคารบ้านเรือนและส่วนต่อเติมออกเป็น3ระดับใหญ่ๆ ดังนี้

1 งานเสาเข็ม6เหลี่ยม เป็นเสาเข็มที่ใช้สำหรับชั้นดินอ่อนเท่านั้นโดยมีวิธีการกดลงด้วยรถแบ็คโฮหรือใช้แรงงานคนขย่มลงไป ซึ่งมีความปลอดภัยต่ำสุดและใช้ได้แค่งานเล็กๆเท่านั้น เช่น รั้วบ้าน พื้นลานจอดรถ เฉลียง แท็งค์น้ำ ที่มีน้ำหนักไม่มาก เพราะด้วยขนาดของเสาเข็มเองที่เล็กและไม่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะดันลงไปได้ลึกเกินกว่า10เมตร รวมถึงแรงงานคนและรถไฮดรอลิกที่กดลงไปนั้นก็ไม่มีแรงเพียงพอ ตัวเสาเข็มเองก็ไม่แข็งพอที่จะกดลงไปได้ด้วย นี่จึงทำให้เสาแข็มชนิดนี้อยู่ได้เพียงแค่ชั้นดินอ่อนเท่านั้น เมื่ออาคารหรือส่วนต่อเติมที่มีน้ำหนักมากกว่าแรงคนและมากกว่าแรงของเครื่องจักร ก็จะดันเสาแข็มนี้ลงไปอีก จึงเป็นสาเหตุให้อาคารทรุดและร้าวจากสาเหตุนี้นั่นเอง

เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มหกเหลี่ยม
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มที่ใช้คนขย่มลงไป จะเป็นเสาเข็มที่อยู่ในชั้นดินอ่อนเท่านั้น รับน้ำหนักได้แค่แท้งค์น้ำ เฉลียง เสารั้วกำแพง ที่ใช้รับน้ำหนักไม่มาก หากนำไปใช้กับส่วนต่อเติมที่ใช้การก่อผนังฉาบปูน เมื่ออาคารหนักกว่าแรงคนที่ใช้ขย่มเสาเข็ม เสาเข็มจึงถูกดันลงไปอีกส่งผลให้อาคารทรุดในที่สุด จึงต้องเลือกใช้ให้ดี

2 เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) เป็นเสาเข็มที่เหมาะกับงานงานก่อสร้างและรีโนเวท เนื่องจากสามารถตอกลงไปได้ถึงระดับชั้นดินแข็งและรับน้ำหนักได้หลากหลายตามขนาดของเสา โดยแบ่งเป็นแบบกลมO และแบบ I มีขนาดตั้งแต่ เส้นผ่านศูนย์กลาง18และ22cm. สำหรับเสากลม และ 18x18cm. และ 22x22cm. สำหรับเสาI ขนาด18นั้นเหมาะกับส่วนต่อเติมหรือบ้านชั้นเดียวถึง2ชั้น แต่22จะเหมาะกับส่วนต่อเติมตั้งแต่2-4ชั้น โดยอาจต้องคำนวณจากจำนวนเสาต่อเมตรอีกด้วย โดยต้องให้วิศวกรเป็นผู้คำนวณ โดยความยาวมาตราฐานที่ใช้ส่วนมากอยู่ที่1.5m. โดยที่ปลายเสาเข็มทั้ง2ด้านจะเป็นเหล็กเพื่อรับแรงกระแทกจากปั่นจั่นที่ตอกลงมาและมีไว้สำหรับเชื่อมต่อกันระหว่างเสาทั้ง2ต้นไม่ให้แยกออกจากกันขณะตอกและไม่มีระยะเหวี่ยงศูนย์ การใช้เสาแข็มชนิดนี้ส่วนมากในกรุงเทพปริมลฑลนั้นจะมีความลึกที่ไม่สามารถตอกลงไปได้แล้ว(ถึงชั้นดินแข็งแล้ว)อยู่ที่19-22เมตรโดยประมาณ เมื่อตอกจนได้ระดับแล้วก็จะถึงขั้นตอนการทำฐานรากต่อไป

เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์แบบO มีทั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง18cm.และ22cm.
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์แบบตัวI ซึ่งมีทั้งI18 และ I22 ตามประเภทการรับน้ำหนัก
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์ที่ตอกลงโดยปั่นจั่น
เสาเข็มไมโครไพล์
การเชื่อมรอยต่อของเสาเข็มเพื่อให้เกิดความแข็งแรงไม่เหวี่ยงและได้ดิ่งได้ศูนย์ เนื่องจากเสาเข็มยาวเพียง1.5m.แต่ต้องตอกลงไปประมาณ20m.

3 เสาเข็มเจาะ เป็นเสาเข็มที่ใช้3ขาในการเจาะลงไปและตรวจสอบโดยวิศวกรว่าถึงชั้นดินแข็งแล้วหรือยัง โดยเสาเข็มเจาะจะทำงานได้โดยไม่รบกวนพื้นที่ข้างเคียงเนื่องจากไม่มีเสียงดังจากการตอกโดยปั่นจั่น โดยขั้นตอนการทำงาน จะวางปลอกเหล็กลงในจุดที่ต้องการจะลงเสาเข็มและขุดดินออกจากปลอกจนได้ความลึกตามต้องการแล้วจึงทำโครงเหล็กใส่ลงไปในหลุมและเทปูนโครงสร้างลงไป จากนั้นจึงนำปลอกออกจากหลุมแล้วเทปูนปิดช่องปลอกจึงเป็นอันเสร็จขั้นตอนของเสาเข็มแบบเจาะ

เสาเข็มไมโครไพล์
สามขาที่ใช้ในเสาเข็มเจาะ

สำหรับงานต่อเติมหรือรีโนเวทนั้นสำหรับขั้นตอนการลงเสาเข็มเป็นขั้นตอนที่สำคัญแต่ขั้นตอนการทำงานก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะการรับน้ำหนักนั้นยังเกี่ยวพันกับการทำฐานรากและการขึ้นคานรับน้ำหนักอันจะได้กล่าวในบทความต่อไป และทางผู้เขียนก็หวังว่าท่านจะได้รับความรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับเลือกลงเสาเข็มว่าควรเลือกแบบไหนให้อาคารบ้านเรือนของท่านแข็งแรงไม่แตกร้าวอยู่คู่กับท่านนานเป็นสิบๆปี

>>อ่านเพิ่มเติมงานต่อเติมที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบก่อสร้างและรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างเบื้องต้นให้แก่ท่านด้วยด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องนั้น จะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทัน อันจะทำให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบก่อสร้าง รีโนเวท และตกแต่งภายในอาคารทุกประเภทด้วยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ รวมถึงทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น