งานเสร็จตรงตามกำหนดสำคัญไฉน

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบก่อสร้างและรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างเบื้องต้นให้แก่ท่านด้วยด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องนั้น จะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทัน อันจะทำให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั่นเอง”

งานเสร็จตรงตามกำหนด

งานเสร็จตรงตามกำหนด

งานเสร็จตรงตามกำหนด ในการก่อสร้างและตกแต่งนั้นมีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของเวลา หากการทำงานนั้นล่าช้า จะส่งผลเสียหลายประการแก่ผู้ว่าจ้าง หลายท่านที่ยังไม่เคยก่อสร้างหรือตกแต่งภายในที่เป็นงานใหญ่ จะไม่ทราบว่าปัญหางานล่าช้านั้นจะมีให้เห็นกันอย่างมากมาย จนสร้างความปวดหัวให้แก่ผู้ว่าจ้างมาแล้วนับไม่ถ้วน แล้วปัญหางานล่านั้นจะสร้างผลกระทบอะไรบ้าง ผู้เขียนขอแบ่งย่อยดังนี้

ข้อเสียของงานล่าช้า

1 มีผลให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถวางแผนงานที่จะทำในขั้นตอนต่อไปได้ แน่นอนว่าหากงานล่าช้านั้นการวางแผนที่จะทำงานในขั้นตอนต่อไปย่อมได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถวางแผนงานหรือต้องเลื่อนออกไป การบริหารจัดการงานต่อจากนี้จะติดขัดและดึงออกไปหมด ส่งผลกระทบในภาพรวมที่กว้างขึ้น

งานเสร็จตรงตามกำหนด

2 มีผลต่อรายรับ หากงานล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ด้วย เช่น หากตกแต่งเปิดร้านเพื่อเปิดธุรกิจ แต่งานล่าช้าออกไปจะส่งผลให้เปิดร้านไม่ได้ ทำให้ขาดรายรับจากการขายสินค้า จะเห็นว่างานล่าช้านั้นส่งผลต่อรายรับอย่างชัดเจน

3 มีผลต่อรายจ่าย งานล่าช้าจะส่งผลต่อรายจ่าย เช่น งานก่อสร้างบ้านแต่เจ้าของบ้านนั้นยังเช่าบ้านอยู่ จะทำให้เสียค่าเช่าเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ล่าช้า หรือ การเปิดร้านเชิงพาณิชย์ไม่สามารถเปิดร้านได้ จึงทำให้มีต้นทุนค่าจ้างพนักงานที่วางแผนรับคนไว้เพื่อเปิดร้านตามกำหนด งานล่าช้าสำหรับธุรกิจแล้ว มีผลเสียหายหลายด้านด้วยกัน การเลือกผู้รับจ้างในงานลักษณะเชิงพาณิชย์นี้จึงต้องเลือกผู้ที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อธุรกิจของท่าน

งานเสร็จตรงตามกำหนด

4 มีผลเสียต่อสภาพจิตใจ แน่นอนว่างานล่าช้าจะทำให้มีผลเสียหลายด้านและส่งผลต่อสภาพจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต้องติดตามงานให้เสร็จทันตามกำหนดที่เลื่อนออกไป ซึ่งหากมีความเครียดแล้วสมองจะถูกรบกวน ซึ่งทำให้ทักษะการแก้ไขปัญหาลดลง จึงส่งผลต่อเรื่องอื่นๆ ตามไปด้วย ซึ่งนั่นคงไม่ดีอย่างแน่นอน

สาเหตุของงานล่าช้า

1 ไม่มีการวางแผนงาน การที่ทำงานโดยไม่มีการวางแผนงานอย่างละเอียดถึงขั้นตอนและการกำหนดวันเสร็จในงานแต่ละขั้นตอน จะทำให้ขาดเป้าหมายในการทำงาน เป็นการทำงานที่เน้นทำไปวันๆอย่างไม่มีภาพรวมใหญ่ ไม่มีการวางแผนชุดช่างเข้าตามแผน รวมถึงวางแผนจัดซื้อ สั่งจองให้วัสดุเข้าพร้อมหน้างานก่อนช่างลงงานตามแผน สิ่งนี้คือหัวใจของขั้นตอนงานก่อสร้างเลยก็ว่าได้

2 ไม่มีช่างพร้อม การไม่มีชุดช่างที่พร้อมและมีหลายๆชุด จะทำให้เกิดการรรองานเกิดขึ้น งานที่ควรทำได้เลยก็ไม่สามารถทำได้เพราะต้องรอให้ช่างชุดเดิมทำอีกงานที่ทำอยู่ให้เสร็จก่อนถึงจะมาทำงานต่อได้ การทำงานแบบนี้เป็นการทำงานแบบงานต่องานไปเรื่อยๆจนเสร็จ จะทำให้งานล่าช้าโดยไม่จำเป็น การมีชุดช่างหลายชุดที่มีความพร้อม จะสามารถทำงานไขว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานจะถูกย่นระยะเวลาให้เสร็จเร็วขึ้นและทันตามกำหนด

3 มีปัญหาเรื่องการเงิน เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเลยก็ว่าได้ หากผู้รับเหมารับเงินจากผู้ว่าจ้างมาแล้ว และนำเงินนั้นออกไปใช้นอกระบบการทำงาน จะทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าแรงช่างหรือคนงานได้ตรงตามกำหนด ล่าช้า หรือเบี้ยวไม่จ่ายเลย การทำเช่นนี้ก็ยากที่จะซื้อใจหรือเรียกชุดช่างให้มาทำงาน รุมงาน ให้เสร็จตรงตามกำหนดได้ เนื่องจากช่างจะขาดความเชื่อมั่นต่อผู้รับเหมาในการทำงานและได้รับค่าจ้างนั่นเอง

4 ไม่มีการควบคุมงานส่งผลให้งานเสียหายต้องแก้งาน การแก้งานที่เสียหาย จะทำให้กำหนดส่งงานนั้นต้องถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากงานไม่มีคุณภาพ ไม่ผ่านการตรวจ จึงทำให้ต้องมีการแก้งาน สิ่งเหล่านี้ไม่ควรละเลย การไม่มีผู้ควบคุมให้งานให้งานมีคุณภาพในทุกๆขั้นตอน จะส่งผลเสียหายในการตรวจรับงานได้ และหากมีการแก้ไขงานบ่อยๆ จะทำให้งานนั้นล่าช้าจนทำให้ผู้ว่าจ้างเกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพฝีมือ ซึ่งจะส่งผลต่อชื่อเสียงอย่างแน่นอน

5 ทีมงานและช่างไม่มีคุณภาพ หากทีมงานไม่มีคุณภาพในการวางแผนการทำงานและช่างเองก็ไร้ซึ่งฝีมือ ก็ยากที่จะทำงานให้เสร็จตรงตามกำหนดได้ เป็นบ่อเกิดแห่งหัวข้อที่ 1-4 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น การคัดเลือกผู้รับจ้างมาทำงานควรเลือกที่เป็นมืออาชีพเท่านั้น ปัญหาเหล่านี้จะได้ไม่เกิดขึ้น เป็นการป้องกันก่อนการเกิดปัญหานั่นเอง

การแก้ไขและทำงานแบบมืออาชีพ

1 วางแผนการทำงาน เมื่อถึงขั้นตอนก่องลงหน้างานให้จัดทำแผนงาน กำหนดวันสิ้นสุดโปรเจ็ก และวางแผนงานทั้งหมด ให้แต่ละขั้นตอนของการทำงานมีกำหนดวันเสร็จอย่างชัดเจน และกำหนดวันส่งงานควรทำงานเสร็จก่อน 2-7 วัน เผื่อให้กับการแก้ไขงาน Defect ด้วย

งานเสร็จตรงตามกำหนด

2 จัดประชุมทีมงานทุกฝ่าย มีการเรียกประชุมฝ่ายออกแบบ ฝ่ายก่อสร้างและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตรวจทานแบบว่ามีข้อผิดพลาดประการไดหรือไม่ รวมถึงวางแผนร่วมการทำงานทั้งหมดเพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทำงาน และทำการวางแผนแก้ไขเสียแต่เนินๆ

3 จัดคัดเลือกผู้ควบคุมงานไปคุมงาน คัดเลือกทีมผู้ควบคุมงานนี้เพื่อให้เหมาะสมกับงานและความสามารถที่มี จะส่งผลให้งานถูกขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผู้ที่ชำนาญงานอย่างแท้จริง

งานเสร็จตรงตามกำหนด

4 ส่งช่างเข้าหน้างานตามแผนงาน เมื่อได้ผู้ควบคุมงานแล้วจึงคัดเลือกทีมช่างที่ได้วางแผนไว้แล้วในแผนงาน ส่งเข้าทำงานที่หน้างาน เพื่อเริ่มงานทันที

5 ส่งจองล่วงหน้าหรือสั่งวัสดุให้เข้าหน้างานก่อนกำหนดแผนงาน ในขณะที่ทีมช่างทำงาน ควรมีการวางแผนจัดซื้อวัสดุให้พร้อม ให้ช่างสามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัดเรื่องวัสดุ หากวัสดุบางชนิดต้องสั่งผลิต ก็ควรวางแผนสั่งล่วงหน้าทันที เพื่อให้วัสดุนั้นมาจัดส่งได้ตรงตามแผนงาน

6 ควบคุมงานตามแผนงานและควบคุมคุณภาพ ผู้ควบคุมงานไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือโฟร์แมน ควรตรวจงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอเพื่อลดการแก้ไขงานในอนาคต และควบคุมจัดสรรช่างลงงานให้ได้ตามแผนงาน และงานต้องเสร็จตามแผนในแต่ละขั้นตอนย่อยด้วย

งานเสร็จตรงตามกำหนด

7 ตรวจงานเป็นการภายในก่อนส่งให้ผู้ว่าจ้าง เมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วควรตรวจงานเป็นการภายในก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง นั่นก็เพื่อการพัฒนาทีมงานและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้แก่ผู้ว่าจ้าง คงไม่ดีแน่หากเรียกผู้ว่าจ้างมาตรวจงานแต่เจองาน Defect เต็มไปหมด นั่นจะทำให้ความเป็นมืออาชีพลดลง และไม่ได้รับการยอมรับ ความเชื่อมั่นจากผู้ว่าจ้างเลย

8 ส่งงานผู้ว่าจ้างพร้อมการรับประกันผลงาน เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์100% ควรมีการออกใบรับประกันให้แก้ผู้ว่าจ้าง

เพียงเท่านี้การทำงานที่เป็นระบบมืออาชีพ ก็จะสามารถทำให้งานเสร็จลุล่วงได้ตรงตามกำหนดระยะเวลา และสามารถเรียกความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ จากผู้ว่าจ้างได้ การทำงานให้ดีมีคุณภาพนั้น จะช่วยสร้างการยอมรับและพัฒนาชื่อเสียงให้กับทีมงานได้ หากทีมงานนั้นคิดถึงแผนในระยะยาว ไม่คิดสั้นๆ ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ระบบการทำงานแบบมืออาชีพ นำมาปรับใช้ในงานก่อสร้างและตกแต่งของตัวเอง นั่นก็เพื่อผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นลูกค้า และก็เพื่อชื่อเสียงของทีมงานนั้นๆ นั่นเอง..

>>อ่านเพิ่มเติมบทความการควบคุมงานได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับออกแบบก่อสร้างและรีโนเวทตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างเบื้องต้นให้แก่ท่านด้วยด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องนั้น จะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทัน อันจะทำให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบก่อสร้าง รีโนเวท และตกแต่งภายในอาคารทุกประเภทด้วยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ รวมถึงทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น