เปิดร้านค้าในห้างมีขั้นตอนอย่างไร

0

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและตกแต่งให้แล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบร้านค้าให้ประสบผลสำเร็จ”

รับออกแบบร้านค้าในห้าง

รับออกแบบร้านค้าในห้าง

รับออกแบบร้านค้าในห้าง มีขั้นตอนอย่างไร และใช้แบบยื่นห้างอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบให้กับท่านที่กำลังสนใจเปิดร้านค้าในห้าง

หากท่านมีความสนใจที่จะเปิดร้านค้าในห้างเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายและจำนวนลูกค้าที่การันตีแล้วว่ามีจำนวนเหมาะสมกับที่ท่านต้องการ และท่านได้อ่านบทความที่มีประโยชน์เหล่านี้ประกอบแล้ว อ่านบทความ คลิก โดยสิ่งต่อไปที่ต้องทำคือ

ห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ๆมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย และมีจำนวนค่อนข้างมาก

1 ขั้นตอนของการติดต่อเช่าสถานที่ คือสิ่งแรกที่ต้องทำหลังจากมีการวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้ง และกลุ่มเป้าหมายแล้ว โดยห้างสรรพสินค้าหรือนิติบุคคลอาคารสูงต่างๆที่มีร้านค้าภายในอาคารนั้น ล้วนมีข้อกำหนดที่คล้ายๆกันอย่างมาก แตกต่างกันที่ราคาค่าเช่าที่อาจสูง-ต่ำไม่เท่ากัน โดยท่านสามารถไปเดินในอาคารหรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเพื่อสำรวจ และถ้าหากพบว่ามีพื้นที่ว่างที่ทำเลดีตรงกลุมเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เดินในแต่ละวันนั้นมีตัวเลขที่เหมาะสมกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ท่านก็สามารถเข้าไปสอบถาม รปภ.ถึงสถานที่ทำการของฝ่ายบริหารอาคารได้ เพือเข้าไปติดต่อขอเช่าพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะมีค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 30,000-500,000 บาท/เดือน ขึ้นกับขนาดพื้นที่ ทำเลและชื่อเสียงของห้างฯหรืออาคารนั้นๆ หากท่านตกลงเช่าท่านก็ต้องทำสัญญาและจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า(จะมีเงินมัดจำเท่าไหร่ขึ้นกับห้างฯนั้นๆ) แต่ที่เหมือนกันทุกที่เลยคือจะมี ฟรี ค่าเช่าให้ 45-60วัน เพื่อให้เราเข้าไปตกแต่งสถานที่และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้าน จนเมื่อครบกำหนดฟรีค่าเช่าแล้ว ค่าเช่าจึงเริ่มเดินให้ท่านต้องชำระจ่ายไปในทุกๆเดือน สิ่งที่ต้องทำคือตกแต่งสถานที่ให้เปิดได้ภายในระยะเวลาฟรีค่าเช่านี้ ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์สูงจึงมักทำงานกันทันเป็นส่วนใหญ่ ที่ไม่ทันคือช่างที่ไม่มีความพร้อม ประสบการณ์น้อย และเงินทุนไม่มาก การเลือกผู้รับเหมาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

รับออกแบบร้านค้าในห้าง
พื้นที่ๆทางห้างฯหรืออาคารแบ่งให้เช่าประกอบธุรกิจได้

2 ขั้นตอนการออกแบบ เมื่อได้ผู้ออกแบบแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนของการออกแบบให้แบบนั้นออกมาสวยงาม แตกต่าง และโดดเด่นกว่าไคร เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านให้ได้ เพราะในช่วงแรกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผลิตภัณฑ์ยังไม่แข็งพอในตลาด ยังไม่สามารถขายตัวเองได้ สิ่งที่ทำได้คือการเรียกลูกค้าให้เข้าร้านจากรูปแบบร้านที่น่าสนใจและสวยงาม อ่านเพิ่มเติมการออกแบบที่มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ คลิก

3 ขั้นตอนการยื่นเอกสารแบบเพื่อขออนุมัติ เมื่อแบบผ่าน ท่านพึงพอใจในภาพลักษณ์ของร้านท่านแล้ว ท่านจะต้องนำส่งรูปเล่ม รายการประกอบแบบส่งให้กับทางห้างพิจารณาอนุมัติ ส่วนใหญ่ใช่เวลาประมาณ 7-10วัน หากรูปแบบไม่สวย ไม่ตรงกับระยะมาตราฐานที่ทางห้างกำหนด หรืออันตรายไม่ปลอดภัย ทางห้างฯจะส่งแบบกลับมาให้แก้ไข (อ่านตัวอย่างงานที่นำส่งอนุมิติห้างได้ที่นี่ คลิก ) จนเมื่อแบบได้รับการอนุมัติแล้วจึงสามารถส่งช่างเข้าหน้างานได้

การแจ้งปรับแก้ไขแบบจากทางห้าง

4 ขั้นตอนการก่อสร้างและตกแต่ง เมื่อแบบผ่านการตรวจจากทางฝ่ายแบบของทางห้างฯหรืออาคารแล้ว จะต้องมีการวางเงินประกันการเข้าตกแต่งสถานที่ ราคาขึ้นกับแต่ละห้างฯหรือแต่ละอาคาร โดยมีการวางเงินตั้งแต่20,000-100,000 ขึ้นกับขนาดพื้นที่เป็นสำคัญ และจะได้คืนหลังจากตกแต่งร้านเสร็จสมบูรณ์ บางแห่งต้องมีการส่งช่างเข้าอบรมก่อนเข้าสถานที่ด้วยหรืออาจต้องมีการทำประกันภัยบุคคลด้วยเช่นกัน ข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้ แต่ละห้างฯหรือแต่ละอาคารจะมีข้อกำหนดที่ไม่ค่อยเหมือนกัน บางแห่งมี บางแห่งไม่มี และเมื่อส่งช่างเข้าหน้างานแล้วควรมีเวลาให้ผู้รับเหมาได้ส่งงานก่อนกำหนดร้านเปิดประมาณ10วัน เพื่อให้10วันนี้เป็นช่วงของการทดสอบระบบร้านและอบรมพนักงาน เหล่านี้ล้วนแต่มีความสำคัญต่อความพร้อมในการเปิดร้านอย่างยิ่ง
5 ขั้นตอนการทดสอบและอบรมพนักงานประจำร้าน เมื่อมีเวลาหลังจากผู้รับเหมาส่งงานก่อนกำหนดแล้ว สิ่งที่สมควรต้องมีหรือส่วนใหญ่ทำกันคือการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้านจริง ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดเพิ่มเติม การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว การทดสอบระบบครัวหรืออื่นๆให้พร้อมใช้งาน100% รวมถึงการอบรมซักซ้อมพนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร้านของท่านมีความพร้อมอย่างเต็มที่100%ในวันเปิดร้านวันแรก เพราะการเปิดร้านวันแรกความยิ่งใหญ่และความสำเร็จส่วนหนึ่งอยู่ที่ความพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของท่านได้ จนต้องมีการรีวิว โพส แชร์ หรือบอกต่อนั่นเอง

รับออกแบบร้านค้าในห้าง
การอบรมพนักงานเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นก่อนการเปิดร้าน

6 ขั้นตอนการเปิดร้านจริง ละการทำการตลาด เมื่อร้านได้เปิดแล้ว การเรียกลูกค้าได้มากจากความน่าสนใจ ความสวยงามของร้าน ตัวสินค้า และบริการของร้านแล้ว สิ่งสำคัญในลำดับต่อๆไปคือการทำการตลาดที่ท่านจะต้องมีการทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อโปรโมทและทำให้ร้านของท่านเป็นที่รู้จักให้เร็วที่สุด ส่วนจะทำในรูปแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับที่ท่านจะบริหารและจัดการต่อไป

โดยทั้ง6ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมีความสำคัญในทุกๆขั้นตอน ซึ่งผ่านการนำไปใช้แล้วในผู้ที่ประสบความสำเร็จที่สามารถเปิดร้านได้ในหลายๆสาขาที่เป็นลูกค้าของผู้เขียนเอง โดยในแต่ละขั้นตอนหากให้ความสำคัญเราจะได้รัานค้าในห้างฯที่แตกต่าง ดึงดูด และสามารถประสบความสำเร็จในการเปิดร้านในห้างที่มีคู่แข่งมากมายได้ไม่ยากเลย

การเปิดร้านค้าในห้างนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาอย่างถี่ถ้วนและมีการวางแผนระบบงานที่ดีไว้ในในทุกๆขั้นตอน เนื่องจากการเปิดร้านค้าในห้างนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการเปิดร้านข้างนอกห้างอยู่มากกว่า1เท่าตัว การลงทุนที่มีความเสี่ยงเหล่านี้จึงฝากไว้กับผู้ไร้ประสบการณ์ไม่ได้ เพราะลงทุนแล้วต้องคุ้มค่ากับที่ลงทุนและได้กระแสเงินสดที่สามารถต่อยอดได้นั่นเองครับ

>>อ่านเพิ่มเติมบทความเปิดร้านอย่างไรให้ขายดีได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบตกแต่ง เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและตกแต่งให้แล้ว เรายังให้ความรู้ทางการตลาดพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบร้านค้าให้ประสบผลสำเร็จ” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *