บริษัทรับรีโนเวทบ้าน

0

“เราคือบริษัทรับออกแบบรีโนเวทบ้านที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะทุกงานที่ทำคือความตั้งใจและทำออกมาจากประสบการณ์ที่ถูกต้องภายใต้มาตราฐานทางวิศวกรรม”

บริษัทรับรีโนเวทบ้าน

บริษัทรับรีโนเวทบ้าน

บริษัทรับรีโนเวทบ้าน กับงานออกแบบและรีโนเวทบ้านนั้นจำเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้มาตราฐานของบริษัท และใช้ผู้รับเหมารายย่อยทั่วไปได้หรือไม่ จริงๆแล้วในวงการก่อสร้างและรีโนเวทนั้นสามารถแบ่งผู้รับเหมางานออกได้เป็นหลายระดับด้วยกัน แต่ก็ไช่ว่าผู้รับเหมาในแต่ละระดับจะรับรีโนเวทบ้านเสมอไป เพราะต่างก็มีงานหลักเป็นของตัวเอง จะขอแบ่งระดับผู้รับเหมาออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน คือ ผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทใหญ่ระดับมหาชน, ผู้รับเหมาบริษัทขนาดใหญ่, ผู้รับเหมาบริษัทขนาดกลาง, ผู้รับเหมาบริษัทขนาดเล็ก, ผู้รับเหมาบุคคลธรรมดาทั่วไป

1 ผู้รับเหมาบริษัทขนาดใหญ่ระดับมหาชน ผู้รับเหมาระดับนี้จะรับงานขนาดใหญ่จากทางภาครัฐหรืองานเอกชนขนาดใหญ่ระดับ 50 ล้านขึ้นไปจนถึงระดับ1,000ล้าน เป็นบริษัทที่ได้มาตราฐานการรับรองงานในระดับดีที่สุด แต่เนื่องจากการที่เป็นองค์กรระดับใหญ่ที่มีพนักงานในองค์กรมากกว่าหลายร้อยคน การรับงานมูลค่างานขั้นต่ำจึงสูงตามมาตราฐานไปด้วย งานรีโนเวทนั้นจึงไม่ค่อยรับทำหรือถ้ารับก็ต้องเป็นอาคารขนาดใหญ่เท่านั้น งานรีโนเวทบ้านจึงหมดสิทธิ์เพราะมูลค่างานไม่ถึงขั้นต่ำ

2 ผู้รับเหมาบริษัทขนาดใหญ่ เป็นบริษัทจำกัดที่มีพนักงานในองค์กรประจำออฟฟิศมากกว่า50คนขึ้นไป(ไม่รวมช่าง) มีเงินทุนหมุนเวียนในองค์กรมากกว่า 50-100ล้านบาท เนื่องจากการที่ต้องรับงานมูลค่ามาก การมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทำงานให้จบและผ่านการตรวจมาตราฐานเพื่อเบิกงวดงาน และเก็บเงินได้จึงต้องมากตามไปด้วย บริษัทระดับนี้มีมาตราฐานคุณภาพงานสูง มีการตรวจควบคุมงานให้ได้มาตราฐานมาตราฐานโดยวิศวกรหลายสาขา รวมถึงความปลอดภัยมาตราฐาน จป.วิชาชีพ การรับงานส่วนใหญ่มีขั้นต่ำในการรับงาน ส่วนใหญ่มากกว่าระดับ10ล้านขึ้นไป ราคางานก็สูงตามมาตราฐานที่ได้รับซึ่งก็คุ้มค่ากับการจ่ายสำหรับเจ้าของงานระดับนี้

3 ผู้รับเหมาบริษัทขนาดกลาง เป็นบริษัทจำกัดที่มีพนักงานประจำออฟฟิศมากกว่า10-30คนขึ้นไป(ไม่รวมช่าง) มีออฟฟิศสำนักงานที่เป็นออฟฟิศบริษัทอย่างเดียวเพียวๆไม่ไช่โฮมออฟฟิศที่เจ้าของบริษัทอยู่อาศัยไปด้วย มีการแบ่งแยกฝ่ายต่างๆชัดเจน แยกกันทำงานเพื่อให้เกิดคุณภาพงานที่ดีรวมถึงมีมาตราฐานการผลิตงานในระดับสูง มีการควบคุมงานโดยโฟร์แมนและวิศวกร มีสถาปนิกคอยตรวจทานแบบและแก้ไขปัญหาหน้างานให้ลุล่วงได้มาตราฐาน มีเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท 5-10ล้านบาทขึ้นไป เพื่อให้งานได้ลุล่วงเสร็จได้ตรงต่อเวลา มีเงินทุนหมุนเวียนให้แก้ไขงานให้มีคุณภาพดีได้ก่อนส่งเบิกงวดงาน เป็นบริษัทที่สามารถรับงานรีโนเวทบ้านได้เป็นอย่างดี และเป็นบริษัทที่มีความปลอดภัยในเรื่องการเงินและมีคุณภาพงานที่ดีได้มาตราฐาน มีการรับประกันผลงาน เหมาะแก่การว่าจ้างให้รีโนเวทบ้านมากที่สุด ส่วนราคาอยู่ในระดับที่สูงกว่าผู้รับเหมาทั่วไปประมาณ10-15% แต่คุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้รับรวมถึงความสบายใจจากการรับประกันผลงาน

4 ผู้รับเหมาบริษัทขนาดเล็ก เป็นผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทจำกัด มีพนักงานประจำออฟฟิศ 0-5คนหรืออาจไม่มีออฟฟิศใช้บ้านแบ่งแยกออกทำเป็นออฟฟิศ(โฮมออฟฟิศ) ผู้รับเหมาประเภทนี้เจ้าของบริษัทอาจวิ่งหางานเองคุมงานเอง หรือใช้ซับคอนแทรกมาเหมาช่วงต่อเพื่อรับเงินส่วนต่าง การทำงานของผู้รับเหมาประเภทนี้แทบไม่ต่างกันกับผู้รับเหมารายย่อยซักเท่าไหร่ มีการจดทะเบียนบริษัทที่ไม่ได้ชำระเต็ม แต่การจดทะเบียนบริษัทนั้นเพียงเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการรับงาน การหมุนเวียนเงินในบริษัทอาจอยู่ที่หลักแสนหรือไม่ถึงแสนบาทเท่านั้น การรับงานเป็นการรับงานทั่วไป คุณภาพงานอยู่ในระดับกลาง ไม่มีโฟร์แมนควบคุมงาน ใช้ผู้รับเหมาช่วงเป็นคนทำงานให้และให้เป็นโฟร์แมนในตัว ความปลอดภัยในการหมุนเวียนเงินงวดต่ำและยังเสี่ยงแก่การทิ้งงานได้อยู่ ราคางานเนื่องจากความเป็นบริษัทจึงมีราคาที่สูงกว่าผู้รับเหมารายย่อยทั่วไป แต่คุณภาพงานเท่ากันกับผู้รับเหมารายย่อย การจ้างงานจึงต้องศึกษาความเป็นไปได้ของบริษัทฯเช่นเดียวกันกับผู้รับเหมารายย่อย หากเจอบริษัทดีก็จะดีไป แต่หากเจอไม่ดีก็จะจ่ายแพงแต่คุณภาพที่ได้รับไม่คุ้มกับเงินที่ต้องเสีย

บริษัทรับรีโนเวทบ้าน

5 ผู้รับเหมาบุคคลธรรมดาทั่วไป เป็นผู้รับเหมาที่เป็นช่างทั่วไป คุณภาพงานมีทั้งดีและไม่ดีต้องวัดต้องเสี่ยงในการคัดเลือกหา มีการหมุนเวียนเงินต่ำ ต้องรอการเบิกเงินงวดงานจากผู้ว่าจ้างอยู่เสมอจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกทิ้งงานถึงแม้จะไม่เสมอไปก็ตาม แต่ก็มีข้อดีคือราคาถูกกว่ารูปแบบบริษัท การจ้างงานต้องเหนื่อยในการจ่ายเงินที่ถูกเบิกบ่อยๆและต้องตามควบคุมหน้างานเองถึงจะมีคุณภาพดี มีการรับงานที่ไม่มีขั้นต่ำสามารถรับงานได้ตั้งแต่แต่หลักหมื่นถึงหลักแสน แต่ไม่ควรมอบหมายจ้างงานให้มีมูลค่ามากกว่าหลักล้านจะไม่ปลอดภัย และที่สำคัญไม่มีการรับประกันผลงาน

นี่เป็นข้อดี-ข้อเสียของการแบ่งประเภทผู้รับเหมาที่มี ในการรีโนเวทบ้านนั้น ผู้รับเหมาที่รับงานได้จึงอยู่ที่ผู้รับเหมาทั่วไปถึงผู้รับเหมาขนาดกลางเท่านั้น ท่านจึงต้องเลือกและตัดสินใจไว้ก่อนว่าจะเลือกผู้รับเหมาชนิดไหนให้เหมาะสมกับงาน และเงินทุนที่ท่านได้เตรียมไว้ แต่ท่านห้ามเปรียบเทียบราคากันเด็ดขาดเพราะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ยังไงผู้รับเหมาทั่วไปก็ราคาถูกกว่าอยู่แล้วเพราะไม่มีต้นทุนค่าพนักงาน(พนักงานนั้นสามารถพัฒนาคุณภาพงานของท่านได้อย่างดี) หากนำมาเทียบกันบริษัทก็แพ้อยู่ดีเพราะมีราคาขายที่สูงกว่า แต่ให้ท่านเลือกว่าท่านต้องการคุณภาพงานมากแค่ไหน ความปลอดภัยในการจ่ายเงิน และการรับประกันนั้นคุ้มค่ากับที่ท่านยอมจ่ายเพื่อให้บริษัททำงานให้ท่านหรือไม่

ผู้เขียนแนะนำจะให้ท่านเลือกผู้รับเหมาโดยดูจากมูลค่างานก่อน หากมูลค่าต่ำกว่าแสนบาทให้เลือกผู้รับเหมารายย่อย เนื่องจากบริษัทนั้นส่วนมากจะมีขั้นต่ำในการรับงานอยู่แล้ว แต่หากมูลค่างานอยู่ที่หลักแสนถึงล้านบาทให้พิจารณาเลือกผู้รับเหมาหรือบริษัทก็ได้ โดยให้ดูความต้องการของท่านเป็นหลักว่าท่านต้องการคุณภาพงานดีปลอดภัยและมีการรับประกัน หรือท่านต้องการถูกมากกว่ากัน แต่หากมูลค่างานนั้นมีมากกว่าหนึ่งล้านบาทขึ้นไปก็ให้เลือกบริษัทจะดีกว่า เพราะผู้รับเหมารายย่อยนั้นเสี่ยงต่อการจ่ายเงินมากเกินไป จะได้ไม่คุ้มเสีย

แต่ที่ไม่อยากแนะนำเลยคือบริษัทขนาดเล็กที่มีราคาเสมอๆกับบริษัทขนาดกลาง แต่คุณภาพงานเทียบเท่าผู้รับเหมารายย่อย(เพราะจ้างซับคอนแทรกทำอีกทอดหนึ่ง) เมื่อท่านเลือกท่านจะจ่ายแพงโดยที่แทบจะไม่ได้ประโยชน์ไดจากผู้รับเหมาประเภทนี้เลย ถ้าเลือกได้ดีก็ดีไปแต่ก็ไม่ต่างกันกับเลือกผู้รับเหมารายย่อยที่ดีอยู่ดีเพราะมีราคาที่ถูกกว่า ถ้าจะเลือกบริษัทขนาดเล็กให้เฟ้นหาผู้รับเหมารายย่อยที่ดีมาทำงานให้จะดีกว่า

ผู้เขียนพบเจอลูกค้าที่ต้องการรีโนเวทบ้านมากมาย มีบางส่วนที่มักไม่ค่อยแน่ใจในตัวเองว่าต้องการเลือกผู้รับเหมาแบบไหนมาทำงานให้ บางทีก็คิดว่าคงสู้ไหวที่จะจ้างบริษัทเพราะต้องการคุณภาพงานดีๆจากการออกแบบโดยสถาปนิก และการผลิตงานที่มีคุณภาพมีการรับประกันผลงาน แต่พอเข้าสู่ขั้นตอนของการออกแบบตามงบประมาณที่ตั้งไว้แล้วพบว่างบประมาณที่ตั้งไว้ได้งานที่ไม่สวยถูกใจซักเท่าไหร่ เพราะคิดไปเองว่างบประมาณที่ตั้งไว้น่าจะได้ปริมาณงานที่มากกว่านี้ จึงเพิ่มเติมเข้าไปจนแบบออกมาสวยถูกใจ แต่ปรากฎว่างบประมาณบานปลาย ซึ่งมีทั้งสู้ไหวเพราะชื่นชอบในแบบและสู้ไม่ไหว สุดท้ายหากสู้ไม่ไหวก็ต้องมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนลดลงจนสามารถถึงงบประมาณที่ต้องการได้

บริษัทรับรีโนเวทบ้าน
บริษัทรับรีโนเวทบ้าน

สิ่งที่ดีที่สุดคือให้ทำใจเลือกไว้ก่อนเลยว่า หากเลือกงานที่มีคุณภาพดีมีมาตราฐานจะได้งานน้อยกว่าแน่นอน แต่งานนั้นมีดีไซต์ที่สวยงามจากการออกแบบโดยสถาปนิกและมีการรับประกัน รวมถึงปลอดภัยในการจ่ายเงินก็ให้เลือกบริษัท แต่หากต้องการปริมาณงานที่มากกว่า เติมเต็มท่านได้มากกว่า ถูกกว่า หากแม้ได้งานที่มีความสวยงามในแบบทั่วๆไปก็ตาม ท่านสามารถรับได้ ก็ให้ท่านเลือกผู้รับเหมารายย่อย ซึ่งหากท่านเลือกไว้ก่อนได้แล้ว การทำงานจะง่ายขึ้นมาก ท่านจะมีความสูขกับการรีโนเวทบ้านของท่าน ซึ่งท่านได้ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นไว้แล้วไม่ว่าผลดีหรือผลไม่ดีนั่นเอง

บริษัทรับรีโนเวทบ้าน

ถึงตรงนี้ท่านเองคงทราบแล้วว่าหากท่านสนใจจะรีโนเวทบ้านของท่าน ท่านจะใช้บริการผู้รับเหมาแบบไหนถึงจะตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างดี สิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจที่จะเลือกให้ตรงกับความต้องการ เพราะการรีโนเวทบ้านนั้นคงไม่ได้ทำบ่อยแน่นอน ทำแล้วต้องให้ได้ผลลัพท์ที่ดีให้เป็นที่น่าพอใจ

เพราะงานรีโนเวทบ้านนั้นเราไม่ได้ทำกันบ่อยๆ การคัดเลือกผู้รับเหมาให้ดีมีคุณภาพ มีผลโดยตรงต่อความพีงพอใจรวมถึงคุณภาพงานที่ได้มาตราฐาน ที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแก้ไขงานกันภายหลัง เนื่องจากงานรโนเวทนั้นไม่ง่ายเลย ต้องอาศัยผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และเคยทำจริงๆ เพราะงานรีโนเวทบ้านเป็นงานที่ผู้ไร้ประสบการณ์ไม่มีสิทธิที่จะได้ทำ

หากท่านสนใจงานรีโนเวทบ้านและคิดว่าถึงเวลาที่จะเริ่มต้นทำแล้ว ผู้เขียนมีตัวอย่างงานรีโนเวทบ้านของบริษัทฯที่รับทำบางส่วนจากหลายๆงาน ท่านสามารถเข้าไปชมได้ที่ คลิก

>>อ่านเพิ่มเติมบทความความสำคัญของงานออกแบบได้ที่นี่ คลิก

เราเป็นบริษัทจำกัดขนาดกลาง ที่มีพนักงานมากความสามารถหลากประสบการณ์หลายชีวิต ที่สามารถรองรับงานออกแบบก่อสร้างกระจายไปอยู่หลายฝ่ายด้วยกันนั่นก็เพื่อประสิทธิภาพของงานที่ดีที่สุด เราบริการรับเหมาก่อสร้างและรีโนเวทบ้าน ระบบงาน TURN KEY ด้วยประสบการณ์ของทีมงานและทีมช่างที่มีคุณภาพกว่า20ปี พร้อมด้วยการรับประกันผลงานให้ท่านได้สบายใจ ท่านสามารถส่งความต้องการของท่านมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *