เมื่อต้องตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา

0

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

เลือกผู้รับเหมา

เลือกผู้รับเหมาอย่างไร

เลือกผู้รับเหมา ในการคัดเลือกผู้รับเหมามาทำงานให้นั้นมีความสำคัญมาก เพราะผลงานและสิ่งที่ท่านจะได้รับมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะอะไร?

สิ่งแรกต้องถามความต้องการท่านก่อนว่าต้องการงานมีคุณภาพหรือราคาถูก?

ผู้เขียนขอนำประสบการณ์ในการที่อยู่ในวงการก่อสร้างมานาน ซึ่งทราบถึงต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ และคุณภาพงานอย่างถ่องแท้ ขอแจ้งให้ท่านทราบตรงๆว่า ในวงการนี้งานดีและมีคุณภาพแต่ราคาถูกนั้นไม่มี กว่าร้อยละ90กว่าๆไม่มีช่างและทีมงานไหนๆอยากเหนื่อยเพื่อทำงานดีๆ แล้วไม่หวังผลกำไรให้คุ้มค่ากับที่ทุ่มเทลงไปหรือได้กำไรไม่คุ้มค่าเหนื่อย การทุ่มเทกับคุณภาพของงานที่ดีต้องมีผลตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่า หากไม่ถึง10%ที่เหลือคือมีแล้วท่านคิดว่าส่วนน้อยนิดที่เหลือนั้นท่านจะค้นหาเค้าเจอไหม? การทำราคาถูกลงทำได้อย่างเดียวคือลดต้นทุนการผลิต และการลดต้นทุนที่ท่านไม่ทราบคือการ”ลักไก่” แต่ทีมช่างที่มีจรรยาบรรณจะไม่ทำสิ่งนี้ เพราะอะไรล่ะถึงเป็นไปไม่ได้เลยหรือ เราจะมาแจงออกเป็นข้อๆ

1 เพราะงานดีต้องมีหัวหน้าทีมที่เก่งเพื่อคุมงานให้ดี การที่มีหัวหน้าทีมที่เก่งจะช่วยซับพอร์ตการวางแผนงานต่างๆให้เร็วขึ้น และควบคุมงานไม่ให้ช่างในทีมทำงานออกนอกลู่นอกทาง จัดการงานให้มีมาตราฐานที่ดี หัวหน้าทีมอาจจะเป็นตัวผู้รับเหมาเอง โฟร์แมน หรืออื่นๆที่มีความสามารถ ส่วนนี้จึงเป็นอีกต้นทุนหนึ่งที่ผู้รับเหมาต้องแบกรับไว้

2 เพราะงานดีมีขั้นตอนการผลิตงานที่ซับซ้อนมากกว่า การทำงานที่มีขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดและมากกว่าเพื่อให้งานมีคุณภาพตั้งแต่ต้นจนจบ ย่อมแลกมากับค่าวัสดุและค่าแรงการทำงานที่มากขึ้นกว่าการทำงานที่มีขั้นตอนน้อยกว่า แต่คุณภาพที่ดีนั้นจะส่งผลที่ดีในระยะยาว

3 เพราะงานดีใช้วัสดุการผลิตที่ดีตามไปด้วยซึ่งราคาก็สูงตามไปด้วย การที่งานมีคุณภาพดีนั้น วัสดุเป็นส่วนสำคัญ ราคาเหล็กที่หนาขึ้น ไม้อัดที่แน่นกว่า ฯลฯ

4 เพราะงานดีต้องมีจำนวนทีมงานมากเพื่อให้งานไม่ล่าช้าเกินไปแลกกับค่าแรงที่มากขึ้น งานที่ดีนั้นจะต้องสร้างเสร็จเร็วตามไปด้วย การเพิ่มจำนวนคนให้มากขึ้นนั้นย่อมแลกมากับต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน แล้วการเลี้ยงทีมงานที่มีจำนวนมากขึ้นนั้น ย่อมมีต้นทุนที่สูงกว่าทีมงานที่มีคนน้อย

5 เพราะงานดีต้องมีทีมงานช่างที่เก่งแต่แลกกับค่าแรงที่สูงขึ้นตามความสามารถ ช่างฝีมือทั่วไปกับช่างฝีมือดี มีค่าตัวที่ต่างกัน การที่ช่างฝีมือดีทำงานให้กับท่านนั้น ท่านก็จะได้งานที่ดี แล้วการแก้งานก็มีไม่มาก ท่านคงไม่พอใจแน่ถ้าการแก้งานหนึ่งๆจะทำให้งานอื่นๆของท่านช้ำตามไปด้วย แต่ช่างมีฝีมือที่ดีนั้นแน่นอนย่อมแลกมากับต้นทุนการจ่ายค่าแรงที่สูงขึ้นตามไปด้วย

6 เพราะงานดีต้องแลกกับการรับประกันผลงานได้ ผู้รับเหมาต้องเผื่อจำนวนเงินหนึ่งๆไว้บางส่วนเพื่อเป็นการรับประกันงานให้กับท่าน แต่แน่นอนการมีรับประกันงานท่านย่อมสบายใจกว่า ท่านเคยซื้อสินค้าอื่นไหม สินค้าที่มีรับประกันจะมีราคาสูงกว่าเล็กน้อย นี่เป็นมาตราฐานโดยทั่วไป ถึงแม้เจ้าของแบร์ดจะมั่นใจในคุณภาพ แต่การรับประกันก็จำเป็นต้องมีเพื่อให้ลูกค้าสบายใจ ในงานก่อสร้างถ้าท่านอยากได้ราคาถูกลง ท่านไม่เอารับประกันก็ได้ แล้วแต่ท่าน แต่ความคุ้มค่าให้ท่านชั่งน้ำหนักเอง

ทีนี้ท่านคงพอทราบแล้วว่างานดีและมีคุณภาพดีด้วยน้ั้นแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงกว่าอย่างแน่นอน ดังเห็นจากหัวข้อในข้างต้น แต่หากมีไครมาตอบว่า”มี” ต้องถามกลับว่า งานที่ว่าดีนั้น ท่านดูงานเป็นหรือไม่ ท่านทราบวัสดุอย่างถ่องแท้ไหมว่าเหมาะสมกับงานจริง และอะไรควรมีคู่กันกับงานนั้นๆเพื่อให้มีคุณภาพดี บางครั้งช่างอาจลักไก่”ลดงาน”ในสิ่งที่ท่านไม่ทราบหรือมองไม่เห็นจึงทำให้ราคานั้นถูกลงได้ แต่ท่านรู้ไม่ทันและไม่ทราบว่ามันควรเป็นยังไง สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบได้ในระยะยาวอย่างแน่นอน เหมือนกับนับ 1 ถึง 10 ปลายทางของการนับคือ 10 แต่การนับนั้นต่างกัน บางคนนับถูก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ 10 แต่บางคนนับผิด 1 2 3 6 7 9 และ 10 ผลคำตอบคือ 10 เหมือนกัน แต่นับถูกผิดไม่เหมือนกัน ก้เหมือนกับงานเสร็จและจบ แต่คุณภาพสิ่งที่ทำ ขั้นตอนการผลิตต่างกัน นั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น การก่อผนังเมื่อฉาบแล้วเนียนเรียบสวยงามทั้งคู่ แต่ช่างคนหนึ่งมีการทำเสาเอ็นทับหลังให้ในขั้นตอนการก่อ แต่ช่างอีกคนหนึ่งไม่มีการทำเสาเอ็นทับหลัง จนแล้วเมื่องานเสร็จก็ฉาบปิดเรียบทาสีสวยงามจนมองไม่เห็นด้านในผนัง แล้วท่านจะล่ะทราบไหมว่ามันควรมี ท่านไม่ผิดหรอกเพราะท่านไม่ได้มีความรู้ในสายงานนี้ท่านไว้ใจช่างให้ทำงานให้เพราะคัดเลือกแล้ว แต่จรรยาบรรณของช่างนั้นต้องทำให้ ผลคือเมื่อท่านไม่ทราบ ท่านก็อาจมองว่า เออ!ฉาบเรียบสวยงามและราคาถูกดีจัง ทำให้มีความคิดว่างานถูกและคุณภาพดี แต่จริงๆแล้วไม่ไช่เลย ท่านโดนช่างลักไก่งานเข้าแล้ว ซึ่งผลในอนาคตนั้นจะเกิดรอยร้าวของขอบมุมผนังจากการบิดตัวของประตู แล้วท่านจะให้ไครมารับผิดชอบงานท่านล่ะ ช่างคนนั้นจะกลับมาแก้งานให้ไหม นี่คือตัวอย่างเพียงแค่อย่างเดียวจากสิบๆตัวอย่างจากงานในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน เพราะฉะนั้นการเข้าใจแก่นอย่างแท้จริงสำคัญต่อการเลือกผู้รับเหมา

จากหัวข้อข้างต้นการเลือกผู้รับเหมาท่านจะเลือกราคาถูกหรือเลือกงานมีคุณภาพ ท่านต้องหาคำตอบตรงนี้ก่อน แล้วถึงคัดหาได้ ไม่มีทางเลือกอื่น ไม่มีเลือกทั้ง2ทาง ต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียว

เลือกราคาถูก อาจด้วยเหตุผลท่านมีทุนจำกัดหรือเหตุผลอื่น หากเน้นราคาถูกที่สุดให้ท่านเลือกผู้รับเหมารายย่อยทั่วไปที่ไม่ไช่รูปแบบบริษัท ถ้าท่านเลือกทางนี้ ท่านอาจจะต้องแลกกับความเสี่ยงหากเลือกผู้รับเหมารายย่อยในเรื่องของการเงินและคุณภาพงาน ที่ท่านต้องคอยเข้ามาดูมาจัดการควบคุมเอง และไม่มีการรับประกันงาน รูปแบบองค์การหรือบริษัทนั้นท่านจะไม่ได้ราคาถูกอย่างแน่นอน เพราะต้นทุนที่สูงกว่ารายย่อยนั่นเอง

เลือกมาตราฐานและมีรับประกัน ให้ท่านเลือกผู้รับเหมาที่เป็นองค์กรเป็นนิติบุคคล ท่านอาจจ่ายแพงกว่าเล็กน้อย แต่สิ่งที่ได้รับคือความเป็นมาตราฐาน มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว มีคุณภาพงานดี และมีการรับประกันงาน

ที่นี้ให้ท่านชั่งน้ำหนักความคุ้มค่าและตัดสินใจเลือก แต่อย่างไรก็ดีมีอีกวิธีที่ หากท่านต้องการงานคุณภาพดีมีมาตราฐานแต่ราคาอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ให้ท่านเลือกลดงานแทน หนทางนี้ก็สามารถได้งานที่ดีที่อยู่ในงบประมาณได้ อะไรที่ยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องทำ ทำที่จำเป็นและต่อยอดทำภายหลังก็ยังไม่สาย เป็นไปได้ยากที่งานมากแต่ราคาถูก มีแต่ต้องลดงานให้น้อยลงเพื่อให้อยู่ในงบที่ตั้งไว้ การออกแบบงานตามงบประมาณจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ อ่านเพิ่มเติมบทความนี้ได้ที่นี่ คลิก

ที่นี่ท่านคงได้แนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาแล้ว เพราะงานก่อสร้างหรือตกแต่งจะต้องอยู่กับท่านไปอีกนาน การคัดเลือกผู้รับเหมาที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะคงไม่ดีแน่ที่ท่านจะต้องมาเสียเวลาในอนาคตกับการแก้ปัญหางานที่ท่านไม่ได้ก่อขึ้น

>>อ่านเพิ่มเติมบทความเกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้างได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *