งานสุขาภิบาลสำคัญไฉน

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง เพราะนอกจากเราจะเสนองานออกแบบและตกแต่งแก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ถึงขั้นตอนทางการก่อสร้างแก่ท่านควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญเพื่อที่ท่านจะได้รู้ทันถึงขั้นตอนและมาตราฐานที่ดี นั่นก็เพื่อท่านจะได้ผลงานที่ดีกลับคืนสู่งานของท่านนั่นเอง”

งานสุขาภิบาล

งานสุขาภิบาลสำคัญไฉน

งานสุขาภิบาลสำคัญไฉน ระบบงานสุขาภิบาลสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยนั้น มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากงานระบบนั้นฝังอยู่ใต้พื้นหรือผนัง การที่งานระบบสุขาภิบาลมีปัญหานั้นจะต้องรื้อถอนและซ่อมแซมที่ยุ่งยากกว่าทั่วไปมาก

งานระบบสุขาภิบาล คือ ระบบการจัดการน้ำในอาคารทั้งหมดทั้งเข้าและออกนอกตัวอาคาร ระบบที่น้ำจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อให้มีคุณภาพทั้งก่อนเข้าและออกนอกตัวอาคาร

งานระบบสุขาภิบาลสำหรับที่พักอาศัยแบ่งงานออกเป็น 7 ระบบหลักคือ

1 ระบบน้ำดี หรือน้ำประปา (Cold water pipe system)

2 ระบบระบายน้ำโสโครก (Soil pipe system)

3 ระบบระบายน้ำทิ้ง (Waste pipe system)

4 ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water treatment system)

5 ระบบท่อระบายอากาศ หรือท่ออากาศ (Vent pipe system) 

6 ระบบท่อระบายน้ำฝน (Rain drainage pipe system)

7 ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร (Building sewer system)

ระบบน้ำดี หรือน้ำประปา (Cold water pipe system) คือ ระบบน้ำที่นำน้ำสะอาดเข้ามาใช้ภายในอาคาร โดยเริ่มตั้งแต่มิเตอร์น้ำภายนอกตัวอาคารทำการรับน้ำประปาทั้งของการประปาหรือของหมู่บ้าน ผ่านเข้าระบบกรองน้ำก่อนเข้าสู่แท้งค์น้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในคราวจำเป็น และเข้าสู่ภายในอาคารเพื่อใช้ต่อไป ส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้ท่อ PVCขนาด 4-6 หุน เป็นตัวลำเลียงน้ำเข้าสู่ภายในอาคาร

ท่อน้ำดี PVC ขนาด 4หุน

ระบบระบายน้ำโสโครก (Soil pipe system) คือ ระบบที่ระบายน้ำโสโครกจากโถสุขภัณฑ์และโถปัสสาวะ เข้าสู่ถังบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน้ำนอกอาคาร ส่วนมากใช้ท่อ PVC ขนาด 4″ เป็นตัวลำเลียงก่อนเข้าสู่ถังบำบัด

ท่อชักโครกขนาด 4″

ระบบระบายน้ำทิ้ง (Waste pipe system) คือ ระบบระบายน้ำทิ้งจากอ่างล้างหน้า ฝักบัว ซิงค์ล้างจาน หรือซักล้าง เข้าสู่บ่อบำบัดก่อนปล่อยออกนอกอาคาร ส่วนมากใช้ท่อ PVC ขนาด 2″ เป็นตัวลำเลียง

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water treatment system) คือ ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจาน อ่างล้างหน้า ห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อให้เป็นน้ำที่ได้ตามค่ามาตราฐานที่กำหนด ก่อนปล่อยออกนอกอาคาร เช่น ถังบำบัดไขมัน หรือ ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน เป็นต้น

ถังบำบัดน้ำเสีย

ระบบท่อระบายอากาศ หรือท่ออากาศ (Vent pipe system) คือ ระบบท่อที่จะติดตั้งเข้ากับระบบท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาสูญญากาศในเส้นท่อระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้ระบบระบายน้ำในเส้นท่อสามารถระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนมากใช้ท่อ PVC ขนาด 6 หุน

ระบบท่อระบายน้ำฝน (Rain drainage pipe system) คือ ระบบรางระบายน้ำฝนให้ไหลลงท่อสู่พื้นด้านล่าง ไม่เป็นการไหลไปรบกวนอาคารพื้นที่อื่นให้เกิดเป็นปัญหาภายหลังได้ ส่วนมากในปัจจุบันมีรางน้ำฝนมากมายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นสังกะสี , อะลูมิเนียม , UPVC และไวนิว ให้เลือกตามความต้องการ

รางน้ำฝนชนิด สแตนเลส

ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร (Building sewer system) คือ ระบบระบายน้ำตามท่อต่างๆที่อยู่พื้นชั้นล่าง เพื่อเตรียมลำเลียงออกสู่นอกตัวอาคารเข้าสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ ส่วนมากเป็นท่อ PVC , ท่อคอนกรีตส่วนมีฝาท่อหรือไม่มีนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่เจ้าของอาคารต้องการ

ท่อระบายน้ำคอนกรีต

ระบบทั้ง7ระบบนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหมด เพราะแต่ละระบบจะต้องมีการพึ่งพากัน เพื่อให้เป็นระบบรวมที่สมบูรณ์ โดยระบบที่มีความสำคัญอย่างมากที่ต้องใส่ใจตรวจสอบอย่างดีมีอยู่ 2 ระบบ คือระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำดี

ระบบบำบัดน้ำเสียมีข้อที่ต้องตรวจสอบก่อนเทคอนกรีตหรือปูกระเบื้องทับคือ การไหลของน้ำจะต้องไหลลงอย่างสะดวก เพราะถ้าไหลไม่สะดวกจะเกิดปัญหาน้ำขังตามมา ซึ่งจะแก้ไขได้อย่างลำบาก วิธีที่ดีที่สุดคือการตรวจระยะสโลปของของท่อโสโครก “ส่วนรับน้ำเข้าจะต้องสูงกว่าส่วนปล่อยน้ำออกเสมอ ” เพื่อให้น้ำไหลลงได้อย่างสะดวก หากไม่มีระยะสโลปเช่นนี้ช่างต่อท่อเสมอกันหรือส่วนรับน้ำต่ำกว่าส่วนปล่อยน้ำออก ต้องสั่งให้ช่างแก้ไขโดยด่วน เพราะจะเป็นปัญหาตามมาอย่างแน่นอน และเป็นสิ่งที่แก้ไขลำบาก เมื่อช่างต่อท่อเสร็จทั้งระบบแล้วควรตรวจสอบระยะสโลปก่อนทุกครั้ง ก่อนทำงานในขั้นตอนต่อไป

การวัดระยะสโลปท่อน้ำทิ้งด้วยปรอทน้ำ

ส่วนระบบน้ำดีมีสิ่งที่ต้องใสใจอย่างมากคือระบบข้อต่อจะต้องแน่นไม่มีน้ำรั่วซึม เพราะระบบน้ำดีจะต้องอยู่กับแรงดันอยู่ตลอดเวลา หากไม่ตรวจสอบการรั่วซึมด้วยเครื่องมือก่อนการฉาบทับ เทพื้น หรือปูกระเบื้อง จะต้องเป็นปัญหาที่ต้องแก้กันอย่างลำบาก การตรวจสอบแรงดันจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การตรวจสอบแรงดันภายในว่ามีการรั่วหรือไม่ เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบได้อย่างดีคือเครื่องวัดแรงดัน “เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องแล้ว ระบบแรงดันภายในควรจะนิ่งเกินกว่า10นาที ด้วยแรงดันภายในที่ทนได้มากกว่า5บาร์ ” เมื่อตรวจสอบทั้งระบบผ่านแล้วจึงทำงานในขั้นตอนต่อไปได้

เครื่องวัดแรงดันน้ำดีระบบคันโยก พร้อมเกย์วัดค่าแรงดัน หน่วยเป็นบาร์

นี่เป็น2ระบบที่ต้องใส่ใจ เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นแล้ว จะเป็นปัญหาที่ปวดหัวและแก้ไขกันยุ่งยาก สิ่งที่ดีคือตรวจสอบให้ดีก่อนทำงานขั้นตอนต่อไป จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และเป็นมาตราฐานที่บริษัทฯ ได้นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

ระบบสุขาภิบาลนั้นเป็นระบบหนึ่งที่ต้องใส่ใจระบบงานหนึ่งในงานก่อสร้าง บางท่านอาจคิดว่าการต่อท่อข้อต่อต่างๆนั้นไม่ยาก แต่ความเข้าใจและการตรวจสอบให้มีคุณภาพนั้นยากยิ่งกว่า และถ้าเกิดปัญหาขึ้นกับระบบสุขาภิบาลนี้ การแก้ไขจะยุ่งยากมากที่สุดระบบงานหนึ่งเลยทีเดียวครับ

>>อ่านเพิ่มเติมงานระบบไฟฟ้าที่ควรทราบได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง เพราะนอกจากเราจะเสนองานออกแบบและตกแต่งแก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ถึงขั้นตอนทางการก่อสร้างแก่ท่านควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญเพื่อที่ท่านจะได้รู้ทันถึงขั้นตอนและมาตราฐานที่ดี นั่นก็เพื่อท่านจะได้ผลงานที่ดีกลับคืนสู่งานของท่านนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/thaimawee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น