วันพ่อแห่งชาติ

“เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ขอน้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยมาวีอินทีเรียดีไซน์ จำกัด”

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

ประวัติวันพ่อแห่งชาติ วันพ่อแห่งชาตินั้นได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว สังคม ที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “วันพ่อ”

การทรงงานหนักตลอดรัชกาล
ทรงลุยไปทุกที่ของประเทศไทย

ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ก็ได้มีการประกาศจากรัฐบาลของประเทศไทยว่า “วันพ่อแห่งชาติ” ของประเทศไทย จะยังคงไว้ ให้เป็นวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีต่อไปตามเดิม

เป็นปกติในทุกวันพ่อแห่งชาติที่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวไทยจะนิยมประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน มีการจัดพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือแม้กระทั่งรวมตัวกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ส่วนกิจกรรมในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะถือเป็นโอกาสดีๆ ที่ลูกๆ จะได้แสดงความกตัญญูและความรักต่อผู้มีพระคุณ

การทรงงานโดยไม่สนใจพื้นที่ทุรกันดาร

“เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ขอน้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยมาวีอินทีเรียดีไซน์ จำกัด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น