ว่าด้วยเรื่องสายไฟบ้าน ตอนที่ 4

0

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง เพราะนอกจากเราจะเสนองานออกแบบและตกแต่งแก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ถึงขั้นตอนทางการก่อสร้างแก่ท่านควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญเพื่อที่ท่านจะได้รู้ทันถึงขั้นตอนและมาตราฐานที่ดี นั่นก็เพื่อท่านจะได้ผลงานที่ดีกลับคืนสู่งานของท่านนั่นเอง”

สายไฟบ้าน

สายไฟบ้าน

สายไฟบ้าน หลายท่านอาจไม่ทราบว่ามีวงจรการต่ออย่างไร และสายไฟฟ้ามีกี่สาย มีไฟฟ้าทุกสายหรือไม่ การมีความรู้จะช่วยทำให้การแก้ไขสามารถทำได้ไม่ยาก

จากบทความที่ผ่านมาเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า คงทำให้ท่านมีความรู้ได้มากขึ้นในเบื้องต้นเกี่ยวกับกับระบบไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย(1เฟส) แต่ระบบไฟฟ้าจะทำงานได้อย่างไรอย่างสมบูรณ์ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นั้น มีอะไรบ้าง วันนี้ผู้เขียนจะใช้คำอธิบายที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่ใช้ศัพท์ที่เข้าใจยากเกินไป ซึ่งจะที่ทำให้ท่านเข้าใจว่าระบบไฟฟ้าทำงานอย่างไร

การจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้ ประกอบด้วยสายไฟจำนวน 2 สายหลัก และอีกหนึ่งสายดิน รวมทั้งหมดเป็น 3 สาย

ภาพรวมของการต่อระบบไฟฟ้าบ้านพักอาศัย

1 สายมีไฟ (L) Line หรือภาษาช่างเรียกว่าสายไลน์ เป็นสายที่มีกระแสไฟฟ้า 220V เมื่อใช้ไขควงวัดไฟเตะที่ทองแดงของสายนี้จะมีไฟติด และเป็นสายที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเป็นสายที่มีไฟฟ้า พลาดพลั้งอาจโดนดูดได้ เป็นเส้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้าหลักจากหม้อการไฟฟ้าผ่านเบรกเกอร์เข้าสู่อุปกรณ์

การใช้ไขควงวัดไฟ จะเห็นว่าสาย(L)เป็นสายที่มีไฟ ส่วนสาย(N) เป็นสายที่ไม่มีไฟ

2 สายไม่มีไฟ (N) Neutral หรือที่ภาษาช่างเรียกว่านิวทรัล เป็นสายไฟที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า เมื่อเอาไขควงเตะที่ทองแดงของสายนี้จะไม่มีไฟติด แต่กรณีที่หากมีไฟติดทั้ง2เส้นทั้งLและN แสดงว่าเกิดการลัดวงจร ให้รีบเช็คระบบไฟฟ้าโดยด่วนเพราะอาจเกิดอันตรายในภายหลังได้ สายนิวทรัลนี้ไม่ได้ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าโดยตรงซะทีเดียว แต่ทำหน้าที่ให้ระบบไฟฟ้านั้นทำงานได้ครบวงจร

บางท่านสงสัยว่าสาย(N)นิวทรัลมีไว้ทำไม? อธิบายได้ดังนี้ ไฟฟ้าบ้านเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ที่สามารถเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไหนก็ได้สลับกัน หมุนไปหมุนมายังไง ต่อให้เสียบผิดไม่ตรงL/Nอย่างไรอุปกรณ์ก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้ (ไม่มี + หรือ – เหมือนกระแสตรง ที่ต้องต่อให้ตรงกันเสมอ) การที่(L)ทำงานร่วมกับ(N)ก็เพื่อให้ครบวงจร และการครบวงจรนั้นอธิบายได้ว่ากระแสไฟฟ้านั้นมีความต่างที่ศักย์(ศักย์ไฟฟ้า คือ ระดับไฟฟ้าที่มีอยู่ในวัตถุนั้น ๆ ประจุลบจะเคลื่อนที่จากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำไปยังศักย์ไฟฟ้าสูง ส่วนประจุบวกจะเคลื่อนที่จากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปสู่จุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ) เมื่อไฟฟ้าไหลจากศักย์สูงไปสู่ศักย์ต่ำ ไฟสลับเส้น (L) จะมีศักย์แรงดันทั้ง +220 V สลับกับ -220 V ส่วน (N) มีศักย์แรงดัน 0 V อยู่ตลอด ตอน (L) เป็น +220 Vซึ่งมากกว่า N ที่เป็น 0 กระแสจะไหลจาก (L) ไป (N) ต่อมาเมื่อ (L) เปลี่ยนเป็น -220 V ซึ่งศักย์น้อยกว่า 0 ของ (N) กระแสจึงไหลจาก N ไป L ดังนั้นจึงทำให้(N)มีความจำเป็นต้องมี นั่นก็เพื่อให้การไหลของกระแสไฟฟ้าทำได้ครบวงจร (ไหลไปไหลกลับสลับได้อยู่ตลอดเวลาได้)นั่นเอง

สายไฟบ้าน
การไฟฟ้าจะนำสาย(N)ลงดินเป็นระยะๆ เพื่อให้สาย(N)มีศักย์เป็น 0

3 สายดิน (G) Ground สายกราวน์เป็นสายที่มีไว้ให้เกิดความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้า ซึ่งปลายด้านสายหนึ่งจะต้องมีการต่อลงดิน ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อกับวัตถุ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการ ให้มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เท่ากับพื้นดิน เพื่อความปลอดภัยนั่นเอง สายดินทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วออกมาจากตัวถังโลหะของ อุปกรณ์ไฟฟ้าไหลผ่านจากร่างกายคนเราลงสู่ดิน เพราะถ้ากระแสไฟฟ้าที่รั่วออกมาไหลผ่านจากร่างกายลงสู่ดินจะทำให้ ไฟช๊อต และจะเป็นอันตรายจนเสียชีวิตได้ ซึ่งสายดินทำหน้าที่เป็นตัวล่อให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วออกมา ไหลผ่านสายดินแทนไหลผ่านร่างกายมนุษย์

หลักเบื้องต้นของวงจรไฟฟ้าที่ทำให้ไฟฟ้าบ้านพักอาศันสามารถทำงานและใช้งานได้นั้น ก็ขึ้นกับอุปกรณ์การจ่ายไฟทางสายไฟฟ้าอยู่เพียงเท่านี้ ซึ่งต้องอาศัยช่างที่เข้าใจในการเดินไฟฟ้าอย่างถูกต้องและมีใบรับรองเท่านั้น เพราะงานไฟฟ้าจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก อยู่ที่พื้นฐานของช่างเป็นสำคัญ

จะเห็นว่าสายไฟทั้ง3เส้นหลักนี้มีความสำคัญต่อวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านพักอาศัย ท่านจำเป็นต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดี การแก้ไขหรือต่อสายไฟฟ้าเพิ่มนั้น ควรเช็คไฟและต่อสายอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันการลัดวงจรและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

>>อ่านเพิ่มเติมบทความงานระบบไฟฟ้าตั้งแต่ตอนแรกได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง เพราะนอกจากเราจะเสนองานออกแบบและตกแต่งแก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ถึงขั้นตอนทางการก่อสร้างแก่ท่านควบคู่ไปด้วย เพราะมันคือสิ่งสำคัญเพื่อที่ท่านจะได้รู้ทันถึงขั้นตอนและมาตราฐานที่ดี นั่นก็เพื่อท่านจะได้ผลงานที่ดีกลับคืนสู่งานของท่านนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/thaimawee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น