การจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้านและออกแบบภายในบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบภายในภายนอกและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการออกแบบและความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

การจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น

การจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น

การจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น เป็นที่สนใจและชื่นชอบสำหรับคนไทยในหลายๆกลุ่ม เนื่องจากเสห่น์ที่เป็นเอกลักษณ์ชวนหลงไหล แต่จะออกแบบและแต่งอย่างไรนี่ซิ เป็นสิ่งที่ต้องมาทำความเข้าใจถึงแก่นการออกแบบซะก่อน ว่าการจัดสวนญี่ปุ่นนั้นมีแก่นในการออกแบบอย่างไร

การออกแบบสวนญี่ปุ่นโดยนักออกแบบของเรา

การจัดสวนญี่ปุ่นมีองค์ประกอบอยู่ 9 ส่วนด้วยกัน

คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า สิ่งที่จะบันดาลให้คนญี่ปุ่นมีอำนาจและมีความสุขประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ไฟ ไม้ และโลหะ จึงกลายมาเป็นแก่นหลักที่นำมาปรับใช้จนถึงปัจจุบัน

1 น้ำ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในเกือบทุกๆเรื่องของมนุษย์ อาหารยังขาดได้นานกว่าขาดน้ำ น้ำให้ชีวิต และการดำรงชีวิตอยู่ในเกือบทุกๆกิจกรรม น้ำจึงมีความสำคัญมาก และยังนำมาใช้ในการจัดสวนญี่ปุ่นเพื่อแทนความหมายต่างๆได้ การใช้น้ำในสวนญี่ปุ่นเพื่อแสดงให้เห็นว่า ลำธาร หนอง บึง สระน้ำ ทะเล มหาสมุทร นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในการจัดสวนจึงนิยมมีการวางอ่างน้ำไว้ในสวนที่ราบแบบเขียวชอุ่ม ส่วนสวนในที่ราบพื้นแห้ง ถึงแม้ภายในบริเวณจะไม่มีน้ำจริง ๆ แต่ก็อาจใช้กรวดหรือทรายโรยบนพื้นที่ทราย แล้วใช้ไม้ปลายแหลมขีดเส้นโค้งรอบ ๆ หิน ชิดกันบ้างห่างกันบ้างเหมือนระรอกน้ำเกลี่ยวคลื่น ซึ่งสามารถใช้แทนได้ และการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการจัดสวนแบ่งเป็น
ส่วนของน้ำตก เป็นส่วนที่เป็นจุดเด่นของการจัดสวนเลยทีเดียว น้ำตกสามารถสร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดี แต่การปลูกต้นไม้โดยรอบนั้นไม่ควรหนาแน่นมากเกินไป ควรให้มีแสงสว่างที่ส่องถึงด้วย และเสียงของน้ำตกนี้ยังสร้างบรรยากาศของสวนญี่ปุ่นให้มีเสน่ห์ได้อยางมาก
ส่วนของลำธาร เป็นลำธารตื้นๆ ที่ไหลคดเคี้ยวลงสู่ด้านล่าง ลำธารที่น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำก็จะสร้างเสียงจากธรรมชาติได้ โดยอาจเป็นเสียงน้ำไหลและเสียงน้ำกระทบกับโคดหิน ซึ่งจะเป็นจุดที่สร้างบรรยากาศได้เป็นดีทีเดียว
สระน้ำ มีลักษณะโค้มมลไม่เหลี่ยม รวมถึงมีโคดหินหรือก้อนหินประดับตกแต่งไว้เพื่อให้สายน้ำได้ไหลกระทบได้ อันจะช่วยให้เกิดเสียงจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดี น้ำในสระก็ควรจะใสสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นจากการที่ไม่ได้ทำความสะอาด การไหลของน้ำลงสู่สระน้ำอาจไหลจากลำธารซึ่งมีแหล่งน้ำตกเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ควรให้ไหลจากท่อน้ำหรือก๊อกน้ำที่สร้างไว้ การวางท่อส่งน้ำและท่อน้ำล้นควรซ่อนปลายท่อน้ำไว้ใต้ซอกหินให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด

สระน้ำ น้ำตกธรรมชาติ และการเลี้ยงปลา

การเลี้ยงปลาในสระน้ำนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็น การเพิ่มสิ่งมีชีวิตเข้าไปจะช่วยให้สระน้ำมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และควรเลือกปลาที่กินพืชเป็นอาหาร เพื่อจะได้ช่วยกินตะไคร่น้ำตามขอบสระได้ เช่น ปลาไน หรือปลาแฟนซีคาร์พ เป็นต้น ซึ่งเป็นปลาเหล่านี้เป็นปลาที่เชื่องและมีสีสันสดใสสวยงาม รวมถึงมีสีสันสวยสะดุดตา แต่ข้อควรระวังในการเลี้ยงปลาก็คือ อย่าให้อาหารมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้น้ำเน่าได้ แต่ถ้าไม่เลี้ยงปลาก็ควรปลูกพืชน้ำเช่น บัว สันตะวาใบพาย หรือใบข้าว ซึ่งสามารถเลี้ยงขึ้นอยู่ใต้น้ำ (ต้นและใบคล้ายต้นผักกาดสีน้ำตาล) เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียได้เป็นอย่างดี
-น้ำพุ น้ำพุในสวนญี่ปุ่นนั้นไม่เหมือนน้ำพุทั่วไป แต่มีลักษาณะที่ไหลรินเอื่อยๆ เหมือนบ่อน้ำร้อน และโดยทั่วไปน้ำพุไว้มักจะนำไปไว้ที่บริเวณใกล้เชิงเขาหรือใกล้ทางเดินเป็นส่วนใหญ่
บ่อน้ำ ในการจัดสวนญี่ปุ่นอาจจัดให้มีบ่อน้ำอยู่ในบริเวณสวนด้วย รูปร่างของบ่อน้ำจะเป็นรูปเหลี่ยมหรือรูปกลมก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบตามธรรมชาติเหมือนสระน้ำ

2 หิน ที่นำมาประดับตกแต่งในสวนญี่ปุ่นนั้นมักนิยมหินที่มีรูปร่างเป็นธรรมชาติ ไม่นิยมหินที่มีรอยแหว่งที่ดูเหมือนจงใจหรือตั้งใจทำให้เป็นหิน
การวางก้อนหินในสวนนั้นไม่นิยมวางเดี่ยว อย่างน้อยจะต้องมีก้อนหินก้อนอื่น ๆ ขนาดสลับกันไปมาวางร่วมด้วย ระยะห่างระหว่างก้อนขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนหิน ถ้าก้อนหินใหญ่มากก็อาจวางห่างกันหน่อย ก้อนหินที่จัดวางไว้ในกลุ่มเดียวกันทุกก้อนควรมีลักษณะผิวและสีเหมือนกัน แต่ละก้อนควรมีขนาดแตกต่างกัน โดยทั่วไปในกลุ่มหนึ่ง ๆ จะมีก้อนหินเป็นเลขคี่ เช่น 3 , 5 , 7 ฯลฯ โดยจัดเป็นรูปสามเหลี่ยมดังกล่าวแล้วในตอนต้น
แต่ก็มีบางครั้งที่วางก้อนหินเพียง 2 ก้อน แล้วปลูกต้นไม้อีก 1 ต้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน

3 ตะเกียงหิน คนญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาชินโตมีความเคารพบรรพบุรุษเป็นเรื่องสำคัญ มักจะจุดตะเกียงเพื่อบูชาและส่งวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จึงเป็นเหตุที่นิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของการจัดสวนด้วย ตะเกียงหินเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง สร้างขึ้นเพื่อประดับเขตของวัดและเพื่อบูชาดวงวิญาณ นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการให้แสงสว่างแก่สวนอีกด้วย ขนาดของตะเกียงมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ มีลวดลายและรูปทรงต่าง ๆ เพื่อให้เลือกอย่างมากมาย ตะเกียงหินมีให้เห็นในสวนญี่ปุ่นแทบทุกแบบจนเป็นเครื่องประดับที่จำเป็นต้องมี ตามเหตุผลในข้างต้น วัสดุที่ใช้นอกจากจะทำด้วยหินสกัดแล้วในระยะหลัง ๆ ยังทำด้วยไม้หรือหล่อด้วยโลหะชนิดต่าง ๆด้วย แสงสว่างภายในตะเกียงนั้นไม่นิยมแสงที่สว่างจ้ามากนัก ส่วนมากจะใช้แสงเทียนหรือตะเกียงน้ำมัน เป็นตัวกำเนิดแสง

ตะเกียงหิน

4 เกาะ มักจัดให้มีเกาะอยุ่กลางสระน้ำ บนเกาะประดับด้วยก้อนหินใหญ่/เล็ก คล้ายๆกับเต่า ซึ่งเชื่อว่าเป็นศิริมงคลแก่บ้าน เพราะคนญี่ปุ่นถือว่าเต่าเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว และบนเกาะจะไม่โล่งซะทีเดียว บางครั้งอาจปลูกต้นไม้ไว้บนเกาะด้วย เช่น ต้นสน เป้นต้น เพื่อให้เกิดสีเขียวของต้นไม้ ไม่โล้นซะทีเดียวเนื่องจากจะขาดความสมบูรณ์ไปนั่นเอง

5 ต้นไม้ประดับ ในสวนญี่ปุ่นจะใช้ธรรมชาติเป็นแกน ดังนั้นพันธ์ไม้ที่ใช้ประกอบในสวนจึงเป็นพันธ์ไม้ที่สรรหามาจากป่าตามธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นสนของญี่ปุ่นซึ่งมีลีลาและรูปทรงที่สวยงามมากและมีมากมายหลายชนิดด้วยกัน พันธ์ไม้ประกอบอื่น ๆ ก็ใช้พันธ์ไม้ประเภทไม้ใบที่มีสีเขียวตลอดทั้งปี จัดทำเป็นพุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้าง ตามความเหมาะสมของสถานที่ และกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมของสวน เช่น น้ำตก ลำธาร สะพาน ตะเกียงหิน แผ่นทางเดิน บางครั้งอาจย่อส่วนของต้นไม้ หรือตัดให้มีลีลาสง่างาม เพื่อให้เกิดความสมดุลในองค์ประกอบศิลปะ แต่ที่น่าสนใจก็คือ จะไม่นิยมปลูกแปลงไม้ดอกไว้ในสวนเลย ถ้าจะปลูกแปลงไม้ดอกก็มักจะจัดสัดส่วนไว้ต่างหากแยกออกไปไม่นำมาปะปนกับสวน แต่สวนญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่มีดอกไม้เสียเลย ไม้ป่าบางชนิดที่นำมาปลูกเมื่อถึงฤดูออกดอกก็จะมีดอกที่สวยงามเหมือนกัน แต่ก็มีเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น และก็มีน้อยต้นไม่มากนัก เช่น อาซาเลีย เป็นพันธ์ไม้ที่ค่อนข้างเล็กหนาและสีเขียวเข้มลักษณะเป็นมัน นำมาปลูกเป็นกอแล้วตัดแต่งให้เป็นพุ่มทรงกลมหรือรูปไข่ เมื่อถึงฤดูออกดอกก็จะให้ดอกสีชมพูอ่อนบ้างเข้มบ้าง และขณะออกดอกจะไม่ทิ้งใบหมด

6 อ่างน้ำ จากเดิมที่อ่างน้ำมีไว้ประโยชน์จากการล้างมือ และอื่นๆในพิธีชงชาที่นิยมทำในสถานที่ๆใกล้กับสวนญี่ปุ่น แต่ในปัจจุบันอ่างน้ำได้กลายมาเป็นเครื่องประดับโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อีกแล้ว เนื่องจากพิธีกรรมได้เปลี่ยนไป จึงนำมาประดับเพื่อเป็นวัฒนธรรมเท่านั้น

7 สะพาน สวนญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ มักมีสะพานข้านลำธารจนเหมือนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการจัดสวนไปแล้ว เมื่อขนาดสวนเล็กลงมาจึงนิยมนำสะพานที่ขนาดเล็กตามมาประดับตกแต่งเข้าไปด้วย เพื่อความสวยงามและลงตัวนั่นเอง

สะพานไม้ในสวนญี่ปุ่น

8 รั้ว ญี่ปุ่นมีอยู่ 2 ชนิดคือ รั้วรอบบ้าน รั้วประดับภายในสวน

รั้วรอบบ้าน มีลักษณะรูปร่างต่างกัน บางบ้านใช้ไม้ไผ่ขัดแตะตลอดทั้งแนว บางบ้านใช้วัสดุต่างกัน คือส่วนล่างใช้หินภูเขาก่อโดยใช้ปูนยารอยต่อระหว่างก้อน ส่วนบนใช้แผ่นไม้กระดาษวางตั้งไว้ในแนวยืน บางแห่งก่อด้วยหินภูเขาทั้งหมดเป็นกำแพงหนาแข็งแรง บางแห่งอาจมีหลังคาแคบ ๆ บนรั้ว วัตถุประสงค์ของการทำรั้วรอบบ้านก็เพื่อป้องกันและแสดงขอบเขตความเป็นเจ้าของของที่ดินแปลงนั้น

รั้วไม้ไผ่

รั้วประดับภายในบ้าน วัสดุที่ใช้ประกอบส่วนใหญ่เป็นไม้ใผ่หรือกิ่งไม้ ลักษณะโปร่งสามารถมองทะลุได้ ความงามของรั้วชนิดนี้อยู่ที่ศิลปะและฝีมือในการสานขัดเป็นรวดลายต่าง ๆ ใช้เชือกสีแดงหรือสีดำผูกแทนการตอกตะปู วัตถุประสงค์ของการจัดทำรั้วโปร่วภายในบริเวณสวนก็เพื่อแบ่งขอบเขตของสวนและประดับเป็นฉากหลัง เพื่อความสวยงาม

9 ทางเดิน ในสวนญี่ปุ่นนอกจากโรยพื้นด้วยกรวดแล้วยังต้องมีทางเดินที่ทำจากแผ่นหินมาวางเรียงต่อเป็นทางเดิน และเป็นการบังคับไปในตัวว่าจะให้เดินในเส้นทางไหนถึงจะเห็นสวนได้สวยในมุมที่ดีที่สุดอีกด้วย ทางเดินนั้นมักแบ่งออกเป็น

ทางเดินภายในสวน


STEPPING STONES การวางแผ่นทางเดินในแบบนี้ จะวางให้ห่างกันพอดีกับระยะก้าวเท้า ในการวางจะวางคดโค้งไปมาเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชมความงามของสวนหย่อมหรือสวนประดับหิน ณ จุดต่าง ๆ
PAVED WALKS การวางทางเดินในแบบนี้ ใช้แผ่นหินรูปร่างต่าง ๆ ปูสลับเป็นลวดลายอย่างสวยงาม บางแบบมีขอบซีเมนต์เพื่อกันไม่ให้ก้อนกรวดกระจายออกไปด้านนอกหรือแนวที่กำหนด ทางเดินในลักษณะนี้มักใช้ในสวนที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างขวาง โดยปูลาดไปยังส่วนต่าง ๆ ของสวน หรือปูลาดรอบตัวบ้าน หรือเรือนน้ำชาบริเวณใต้ชายคา เพื่อป้องกันน้ำฝนที่ไหลลงมาให้กัดเซาะสนามหรือพื้นดิน

จะเห็นว่าการจัดสวนญี่ปุ่นนั้นมีองค์ประกอบมากมาย แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นใช้ประโยชน์ได้และมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด สิ่งไดที่เป็นเหมือนสิ่งของประดิษฐ์แทนธรรมชาติจะไม่นิยมนำมาใช้ เพราะชาวญี่ปุ่นมีความพิถีพิถันในความเป็นจริงทางธรรมชาติมากกว่า

>>อ่านเพิ่มเติมการตกแต่งร้านสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้านและออกแบบภายในบ้าน เพราะนอกจากเสนองานออกแบบภายในภายนอกและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการออกแบบและความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริง รู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น