รับรีโนเวทบ้านเก่า

2

เราเป็นมากกว่าบริษัทรีโนเวท เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและรีโนเวทแล้ว เรายังให้ความรู้ทางการรีโนเวทและความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริงและรู้ทันช่างนั่นเอง

รับรีโนเวทบ้านเก่า

รับรีโนเวทบ้านเก่า บ้านเมื่อสร้างเสร็จและใช้งานมาในระยะหนึ่งก็จะมีการเสื่อมสภาพเช่นเดียวกันเนื่องจากการที่ต้องผ่านสภาพอากาศ ลมฟ้าลมฝน การเปิดปิด กระแทกต่างๆ ล้วนมีผลโดยตรงกับโครงสร้างและพื้นผิวของตัวบ้านทั้งสิ้น

การใช้งานและดูแลอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดระยะเวลาการเสื่อมสภาพออกไปได้อีก แต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ในบทความนี้จะอธิบายถึงการดูแลรักษาและปัจจัยที่ทำให้บ้านเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด โดยก่อนที่จะรีโนเวทบ้านนั้น บ้านก็ควรใช้งานมาอย่างคุ้มค่าที่สุดด้วย บทความนี้จึงเหมาะสำหรับทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะเริ่มสร้างบ้านใหม่หรือคิดที่จะรีโนเวทบ้านแล้วอยากให้การรีโนเวทบ้านออกมาแล้วเหมือนได้สภาพบ้านใหม่ที่จะอยู่กับท่านไปได้อีกนานแสนนานไม่ต่ำกว่า20ปี

บ้านคือวิมานของทุกคน ต้องรักษาให้อยู่กับเราในสภาพดีนานๆ

ก่อนอื่นขอแบ่งการเสื่อมสภาพของตัวบ้านออกเป็น2ปัจจัย เพราะมีการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักในเรื่องนี้กันอย่างมาก บ้างก็เข้าใจว่า บ้านที่ไม่มีคนอยู่เลยจะโทรมและเสื่อมสภาพเร็วกว่าบ้านที่มีคนอยู่ บ้างก็เข้าใจว่าบ้านที่มีคนอยู่ต่างหากจะเสื่อสภาพเร็วกว่า จริงๆแล้วขอแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย

1 การเสื่อมสภาพโดยปัจจัยภายนอก เป็นการเสื่อมสภาพจากสภาพลมฟ้าอากาศ เช่น แสงแดดแรงส่องถึงผนังบ้านที่เป็นบริเวณใหญ่สุดของตัวบ้าน(สำคัญที่การเลือกทิสของบ้านและการออกแบบ)โดยตรงทำให้ผนังซีดเร็วกว่าทั่วไป การที่ผนังต้องรับความร้อนจัด จะส่งผลให้รอยฉาบแตกแยกทำให้น้ำฝนซึมเข้าภายในผนังได้ จึงส่งผลให้เกิดกลิ่นอับและน้ำซึมน้ำรั่วได้ หรือในกรณีที่เมื่อผ่านระยะเวลานานวันเข้าทำให้พื้นดินโดยรอบเซ็ดตัวแข็งตัวขึ้น ทำให้ทรุดตัวลงส่งผลให้พื้นและอาคารที่รับกับพื้นบริเวณนั้นแตกแตกตามการทรุดของพื้นดิน เป็นต้น

2 การเสื่อมสภาพโดยปัจจัยภายใน เป็นการเสื่อมสภาพโดยเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก การปัดกวาดเช็ดถูไม่ไช่การดูแลรักษาตัวบ้านแต่อย่างไดแต่เป็นการรักษาความสะอาดของบ้านเสียมากกว่า การเสื่อมสภาพจากผู้อยู่อาศัยมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การใช้ห้องน้ำในทุกๆวัน การใช้น้ำเป็นประจำนั้น จะทำให้ยาแนว ท่อน้ำดี-น้ำทิ้งเสื่อมสภาพลงไปทุกวันจากการใช้น้ำในห้องน้ำและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวกับน้ำโดยตรง การเสื่อมสภาพนั้นก็คงเป็นการเสื่อมสภาพจากยาแนวในห้องน้ำเองที่ทำให้น้ำซึมลงสู่ชั้นของคอนกรีตด้านล่าง หากในขั้นตอนการก่อสร้างนั้นการทากันซึมห้องน้ำหากทำไว้ไม่ดี ก็จะส่งผลให้น้ำซึมและรั่วลงข้างล่างได้ นี่คือสาเหตุจากการใช้น้ำโดยตรง อีกสาเหตุนึงก็อาจมาจากการใช้งานทั่วๆไป การเปิดปิดประตูหน้าต่างในทุกๆวันก็จะมีการเสื่อมของวัสดุอุปกรณ์ จากเปิดง่ายก็อาจเปิดยากขึ้น ฝืดขึ้น รวมถึงวัสดุอื่นๆเช่น พื้นต่างๆ หากเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ก็อาจแตกแยกหลุดร้าวได้ เป็นต้น

การอาบน้ำเป็นกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้งานในทุกๆวัน

จะเห็นว่าจากทั้ง2ปัจจัยนั้น หากบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่มีคนเข้าพักอาศัย จะมีการเสื่อมสภาพได้จากปัจจัยภายนอกเท่านั้น แต่หากมีการเข้ามาตรวจเช็คเป็นระยะๆ ก็จะยังคงสวยเหมือนบ้านใหม่และอยู่ได้นานกว่าบ้านที่มีคนพักอาศัยแล้วมากกว่า ให้ลองนึกถึงบ้านที่สร้างเสร็จแล้วของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ที่สร้างเสร็จมาแล้วหลายปีแต่ยังคงขายได้ไม่ทั้งโครงการ ก็จะยังคงมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดโดยเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากยังไม่เคยมีคนเข้าอยู่ ภายในและการใช้งานโดยรวมก็ยังคงใช้งานได้ดีกว่า ถึงแม้จะมีการซีดและเก่ากว่าบ้านใหม่อยู่บ้างแต่ก็เล็กน้อย กลับกัน หากบ้านสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่มีการเข้ามาดูและตรวจเช็คเลย ภายนอกจะมีการซีด เก่าลงและจะเสื่อมลงทุกๆวัน ถึงแม้ภายในบ้านจะยังคงใหม่อยู่เสมอแต่การเสื่อมจากภายนอก นานวันจะส่งผลมาถึงภายในบ้านได้ แต่ก็คงใช้ระยะเวลาอยู่นานพอสมควร

ส่วนบ้านที่มีผู้เข้าพักอาศัยแล้วจะเสื่อมสภาพได้จากทั้ง2ปัจจัย หากการปัดกวาดเช็ดถูทั่วไปในทุกๆวันจะทำให้บ้านแลดูสะอาดสวยดี แต่หากไม่มีการดูแลรักษาตัวบ้านอย่างถูกวิธีเลย บ้านหลังนั้นก็จะเสื่อมสภาพได้กว่าบ้านที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ถึง 2 เท่า การดูแลอย่างไรจะกล่าวในตอนท้ายของบทความนี้

โดยตัวเร่งที่ส่งผลให้การเสื่อมสภาพทั้ง2ปัจจัยนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วนั้น แบ่งออกเป็น

1 ขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมากบ้านจะเสื่อมสภาพเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ หากช่างที่ทำการก่อสร้างบ้านมีฝีมือดี มีการตรวจงานจากโฟร์แมนที่ดี ปัญหาเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ช้ากว่าปรกติ เช่น ผู้ควบคุมงานมีการควบคุมช่างและจัดการตรวจสอบการทากันซึมและมีการเทสน้ำสำหรับงานห้องน้ำอย่างดี ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและใช้วัสดุที่ดี ห้องน้ำของท่านก็จะสามารถรับน้ำที่ซึมลงมาจากชั้นกระเบื้องจากการเสื่อมสภาพของยาแนวได้เป็นอย่างดี เมื่อมีคุณภาพของงานก่อสร้างแล้วแล้ว ปัญหาเรื่องน้ำซึมลงสู่ชั้นล่างก็จะไม่เกิด ถึงเกิดก็ต้องรอให้วัสดุกันซึมนั้นเสื่อมสภาพเอง ซึ่งหากใช้วัสดุกันซึมที่เป็นของมีคุณภาพดี ก็จะใช้ระยะเวลาที่นานมากๆกว่าวัสดุนี้จะเสื่อมสภาพ ตรงกันข้าม หากการควบคุมงานไม่ดี ฝีมือช่างไม่ถึง ประสบการณ์น้อย และใช้วัสดุคุณภาพต่ำจากการลดต้นทุนของผู้รับเหมา ปัญหานี้ก็จะส่งผลในระยะสั้นกับเจ้าของบ้านทันที โดยเฉพาะหากเป็นผู้รับเหมารายย่อยที่ไม่มีการรับประกันผลงานการก่อสร้างด้วยแล้ว แทนที่เจ้าของบ้านดีใจที่คิดว่าการสร้างบ้านทำได้ถูกจากการใช้ผู้รับเหมารายย่อยหรือคุมงานเอง แต่ต้องมาเสียค่าซ่อมและการแก้งานอีกมากมายหลังบ้านสร้างเสร็จไปแล้ว แทนที่จะถูกกว่า กลับแพงกว่าเพราะได้ช่างคุณภาพต่ำ เพราะฉะนั้นการเลือกผู้รับเหมามาสร้างบ้านหรือทำบ้านให้ อย่าเห็นแก่ของถูกค่าแรงถูก เพราะท่านจะเสียเงินซ่อมจากการไม่มีการรับประกัน แทนที่จะได้ถูกท่านกลับจ่ายแพงกว่า ท่านควรเลือกผู้รับเหมาที่มีตัวตนชัดเจนมีการรับประกันผลงานและมีความสามารถที่เป็นมืออาชีพมาทำบ้านให้ ท่านอาจจ่ายแพงกว่าในขั้นตอนการก่อสร้างเล็กน้อย แต่ท่านจะประหยัดในเรื่องของอายุการใช้งานที่ไม่ต้องมากังวลกับการกลับมาซ่อมแซมแก้ไขอีกเลย

การทากันซึมห้องน้ำ

นอกจากปัญหาเรื่องของน้ำซึมลงชั้นล่างจากห้องน้ำแล้ว ปัญหาผนังแตกและน้ำฝนซึมเข้าสู่ตัวอาคารก็มีผลเช่นกัน การควบคุมงาน การฉาบผนัง และการผสมคอนกรีตในอัตราส่วนต่างๆนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลย ผนังนั้นจะแตกง่ายหรือแตกยากขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้

2 การออกแบบ ก็มีส่วนสำคัญหากสถาปนิกที่ออกแบบบ้านหรือออกแบบรีโนเวทบ้านใหม่นี้ ทราบดีว่าตำแหน่งของผนังส่วนที่จะออกแบบนั้น จะถูกแสงแดดมากกว่าส่วนอื่นจากทิศทางของแสงแดด ก็ควรเปลี่ยนทิศใหม่ หรือทำให้ผนังรับแสงแดดน้อยลงกว่าเดิม ซึ่งอาจจะออกแบบเป็นระแนงเก๋ๆหรือวัสดุอื่นมาซ้อนผนังก็ได้เพื่อให้ผนังนั้นรับแสงแดดให้น้อยลง อีกทั้งยังได้สไตล์ใหม่ๆและเพิ่มความสวยงามได้อีกด้วย การนี้ก็จะทำให้ผนังรับแสงแดดน้อยลงกว่าเดิมซึ่งอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้น การออกแบบให้บ้านหรืออาคารที่รีโนเวทนั้นสามารถใช้งานได้อีกนาน นอกจากความสวยงามแล้วก็ยังต้องคำนึงถึงการเสือมสภาพของงานก่อสร้างจากปัจจัยภายนอกประกอบด้วย ผู้อยู่อาศัยจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบและรีโนเวทนี้

ระแนงบังตานอกจากความสวยงามที่ได้แล้ว ยังช่วยลดการรับแสงแดดโดยตรงของผนังได้ด้วย

กล่าวโดยสรุป หากการออกแบบทำไม่ดี ไม่ได้คำนึงถึงภาวะการเสื่อมสภาพจากปัจจัยภายนอกเลย ก็จะทำให้บ้านหลังนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ทำให้การเสื่อมสภาพของตัวบ้านเกิดได้เร็วขึ้นกว่าปรกตินั่นเอง

3 การปล่อยปะละเลยการดูแลรักษาตัวบ้านอย่างถูกวิธี การที่เจ้าของบ้านไม่ได้ดูแลอย่างถูกต้องหรือขาดความรู้ในการดูแลรักษาบ้าน ก็จะทำให้บ้านหลังที่กำลังจะเสื่อมสภาพไม่ได้รับการป้องกันหรือแก้ไขอย่างทันถ่วนที จนในที่สุดก็ไม่สามารถป้องกันได้ จนนำไปสู่การซ่อมแซมหรือรีโนเวทในที่สุด ตัวอย่างเช่น เจ้าของบ้านเห็นรอยร้าวของอาคารแต่ไม่คิดว่ามีผลอะไร ก็จะนิ่งเมินเฉย จนในที่สุดก็สายเกินกว่าจะป้องกันได้ เป็นต้น

สิ่งที่ท่านสามารถทำได้เพื่อให้บ้านที่กำลังสร้างใหม่ของท่านหรือกำลังจะรีโนเวทใหม่ สามารถทำได้อยู่2ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1 ในขั้นตอนการก่อสร้างหรือรีโนเวท ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่กระทำโดยช่างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน หากผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมามีความสามารถที่ดีแล้ว อย่างน้อยก็จะได้รับความรู้และความถูกต้องจากขั้นตอนนี้

1.1 ตรวจสอบการทากันซึม ไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้าหรือห้องน้ำ ควรมีการเทสน้ำก่อนปูกระเบื้องทับทุกครั้ง อ่านรายละเอียดเรื่องนี้ได้ ที่นี่ คลิก

1.2 ตรวจสอบดินที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องเป็นดินที่อัดแน่นมานานแล้ว หากเป็นดินที่เพิ่งถมได้ไม่เกิน6เดือน การเทพื้นจอดรถ เฉลียง หรือส่วนอื่นที่ไม่ไช่โครงสร้างหลักควรมีการลงเข็มอย่างน้อย6เมตร เพื่อป้องกันการทรุดตัวของพื้นและเป็นปัญหาได้ในภายหลัง

1.3 ตรวจสอบการฉาบผนัง โดยในขั้นตอนของการฉาบผนังภายนอกนั้นมีความสำคัญมากเพราะผนังผืนนี้จะต้องโดนแสงแดดเป็นเวลานานในอนาคต ผนังในขั้นตอนการก่อควรก่อให้ได้ดิ่งตั้งแต่แรกหากผนังล้มจะมีกรแก้โดยการฉาบปิด ซึ่งการฉาบปิดจะทำให้ต้องฉาบหนาการฉาบหนามากกว่า2cm. จะทำให้ปูนฉาบแตกง่าย ส่วนปูนฉาบก็ควรจะเลือกใช้ปูนฉาบสำเร็จจะดีกว่าผสมเอง เนื่องจากการผสมเองจะได้คอนกรีตที่มีส่วนผสมไม่แน่นอน หรือที่ภาษาช่างจะเรียกว่า “ปูนจืด ปูนเค็ม” โดยขั้นตอนสำคัญจะอยู่ที่การปั่นฟองน้ำ ช่างไม่ควรรีบปั่นเพื่อส่งงานเนื่องจากหากคอนกรีตด้านในยังไม่แห้งดี ควรรอให้คอนกรีตหมาดจริงๆค่อยปั่นละเอียดด้วยฟองน้ำ (1-2ชั่งโมงขึ้นไปหลังจากปาดด้วยสามเหลี่ยมแล้ว) หากฉาบไม่ดีจะเกิดการร้าวขึ้นใน 1-2 สัปดาห์ ก็ต้องมาตามเก็บงานถ้าเก็บงานดีมีการประสานคอนกรีตอย่างถูกต้องด้วยตาข่ายกันร้าว ก็จะเป็นการเก็บงานที่ดีไป(แต่ถ้าทำถูกต้องตั้งแต่แรกคอนกรีตก็จะเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะดีกว่าและไม่ต้องมาแก้งานซึ่งเสี่ยงกับปัญหาที่จะตามมาในอนาคตได้) กลับกันถ้าผู้รับเหมาเห็นว่าเจ้าของบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องงานก่อสร้างเท่าไหร่ ก็อาจลักไก่ได้โดยใช้การสกิมทับรอยแตกและขัดให้เรียบแล้วทาสีทับเลย ก็จะเรียบสวยงามส่งงานได้ตรวจไม่ได้ ซึ่งนี่จะเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่รอคอยให้ปูนสกิมค่อยๆเสื่อมแล้วรอยแตกเดิมก็จะฟ้องผลงานออกมา ซึ่งในขั้นตอนนี้ท่านอาจไม่สามารถไปคุมเองได้ทั้งหมด แต่จะต้องอยู่ที่ประสบการณ์ของช่าง โฟร์แมนและจิตสำนึกดีเป็นสำคัญ การเลือกบริษัทที่มีผู้ควบคุมงานที่ดี จะแก้ไขปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี

การฉาบไม่ควรฉาบหนาเพื่อแก้ผนังล้ม และควรใช้ปูนฉาบสำเร็จถึงแพงกว่าเล็กน้อยแต่ได้คุณภาพงานดีกว่า

1.4 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค เรื่องนี้สำคัญเพราะงานระบบที่น้ำรั่วส่วนใหญ่มาจากการที่ไม่ได้มีการตรวจสอบ การตรวจสอบแรงดันของท่อน้ำดีโดยตัววัดแรงดันน้ำและตรวจสอบท่อโสโครกด้วยการขังน้ำและเช็คตามรอยต่อ สิ่งนี้เจ้าของบ้านควรให้ผู้รับเหมาเช็คตรวจให้ดู เพื่อความมั่นใจว่าในอนาคตจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับงานระบบและกลิ่นเหม็นอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นปัญหาที่ซ่อมแพงมาก

2 ในขั้นตอนที่ได้เข้าไปอยู่แล้ว บ้านก็เหมือนรถยนต์ ต้องมีการดูแลรักษา เพื่อให้บ้านของท่านอยู่ได้นาน ไม่ดูเก่าเกินควร การดูแลรักษาบ้านของท่านมีสิ่งที่ต้องดูแลหลักๆดังต่อไปนี้

2.1 ควรฉีดปลวกตามกำหนดเวลา ท่านควรฉีดปลวกตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากถ้าปลวกเข้าบ้านของท่านได้แล้ว จะแก้ยากและจะมีปัญหาตามมาเป็นระยะๆให้ปวดหัว อะไรที่เกี่ยวกับไม้ทั้งหมดจะเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดทันที

ปลวกกินวงกบ
ฉีดปลวกตามระยะเวลาทุกๆปี

2.2 ตรวจสอบผนังด้านนอกบ้านของท่านทุกๆ6เดือน ผนังภายนอกหากตรวจพบเจอรอยร้าวให้รีบแก้ไขทันที ไม่ควรปล่อยไว้นานเนื่องจากค่าใช้จ่ายจะสูงและเสี่ยงต่อปัญหาที่ต้องตามมาอีกมากโดยเฉพาะหน้าฝน เช่น ผนังชื้นทำให้สีผนังลอกร่อน กลิ่นเหม็นอับน้ำ และน้ำซึมผ่านฝ้าทำให้ฝ้าล้ม ท่านควรดูแลโดยให้ช่างมาแก้ตั้งแต่ยังน้อยๆ ค่าใช้จ่ายจะถูกและปัญหาเรื่องน้ำจะไม่มารบกวนให้ท่านต้องปวดหัวอีกเลย

ผนังร้าวโดยไม่ได้รับการดูแลอย่างถุกต้อง

2.3 สังเกตพื้นดินรอบตัวบ้านเป็นระยะ หากดินทรุดลงเนื่องจากดินถมยังไม่แน่น ควรให้ช่างมาแก้ไขด้วยการเสริมคอนกรีตเข้าไปเพื่อป้องกันพื้นแตก แยกตัวออกจากอาคารหลัก ซึ่งหากปล่อยไว้นานจะต้องสกัดพื้นเพื่อเทใหม่ ซึ่งจะยุ่งยากค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงการปลูกต้นไม้ไม่ควรปลูกต้นไม้ที่รากยาว เพราะรากนี้จะทำให้พื้นเฉลียง พื้นจอดรถหรืออื่นๆของท่านที่ไม่ไช่อาคารหลักเสียหายได้

2.4 ตรวจสอบพื้นห้องน้ำและระเบียงตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไป หากตรวจพบว่ายาแนวได้หลุดออกจากกระเบื้องและเริ่มมีน้ำและรอยชื้นให้เห็นตามผนัง ท่านควรเรียกช่างมาทากันซึมหรือเลาะยาแนวเดิมออกแล้วทาปิดร่องยาแนวเดิมด้วยอะคลิลิคกันซึมแทนยาแนว ก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

เพียงเท่านี้หากท่านทราบและรู้อย่างถูกต้อง ท่านก็จะดูแลรักษาบ้านของท่านให้เก่าโทรมช้ากว่าคนอื่นได้และการรีโนเวทก็จะเกิดขึ้นได้ช้ากว่าคนอื่น เรียกได้ว่าท่านใช้งานบ้านของท่านได้อย่างคุ้มค่า เวลาท่านจะขายก็ขายได้ราคาดีกว่าบ้านหลังอื่นเพราะบ้านของท่านไม่ช้ำเลย ท่านดูแลอย่างดี

แต่เหนื่อสิ่งอื่นได ในขั้นตอนการก่อสร้างหรือจะรีโนเวทบ้านก็ตาม เพียงเพราะคำว่า”ถูกกว่า”เราไม่อยากให้ท่านยึดเป็นที่ตั้ง แต่อยากให้ท่านดูว่ามีความคุ้มค่าในระยะยาวด้วยหรือไม่ การรับประกันมีไหม คุณภาพงานดีหรือไหม มีการควบคุมงานโดยผู้เชี่ยวชาญไหม หากไม่มีและถูกกว่า ให้ท่านชั่งน้ำหนักกับการที่ ในอนาคตท่านต้องปวดหัวที่ต้องซ่อมบ้านและเสียเงินไปกับการซ่อมบ้านที่ไม่มีคุณภาพ เทียบกับ จ่ายแพงกว่าเล็กน้อยแต่ได้คุณภาพงานดีจากผู้เชี่ยวชาญ มีรับประกันที่ท่านไม่ต้องจ่ายเงินเลยตลอดระยะประกัน ท่านต้องชั่งน้ำหนักเอง..อันไหนจ่ายน้อยกว่า

>>อ่านเพิ่มเติมบทความการรีโนเวทบ้านที่ถูกต้องตามมาตราฐานทางวิศวกรรมได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรีโนเวท เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและรีโนเวทแล้ว เรายังให้ความรู้ทางการรีโนเวทและความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริงและรู้ทันช่างนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

2 thoughts on “รับรีโนเวทบ้านเก่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *