คานมีความสำคัญอย่างไร

0
คานมีความสำคัญอย่างไร

คานมีความสำคัญอย่างไร

คานมีความสำคัญอย่างไร คานมีหน้าที่หลักคือการรับน้ำหนักและถ่ายเทน้ำหนักกระจายออกโดยรอบและลงสู่เสา ขนาดของคานนั้นต้องมีการคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกร ว่าแต่ละขนาดสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ จึงส่งต่อให้ช่างก่อสร้างดำเนินการต่อได้

คานโครงสร้างนั้นมีอยู่2ชนิดด้วยกันคือ คานคอนกรีตและคานเหล็ก การวางแนวคานและขนาดของคานต้องสามารถอธิบายได้ตามหลักวิศวกรรมว่าคานขนาดเท่านี้จำนวนกี่เมตรสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่

คาน (Beam) เป็นโครงสร้างในแนวราบ ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักในแนวดิ่งที่ถ่ายมาจากพื้น ผนัง คานฝาก แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานรองรับ (Supports) ได้แก่ เสา ผนัง หรือคานหลัก อีกทอดหนึ่ง

1 คานคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อคอนกรีตสามารถรับแรงอัดได้สูงแต่ขณะที่ความสามารถในการรับแรงดึงทำได้ต่ำ คอนกรีตเสริมแรงคือการแก้ปัญหาแรงดึงที่ดีที่สุด โดยการนำเหล็กที่สามารถรับแรงดึงได้ดี มาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ นั่นคือ คอนกรีตเสริมเหล็ก”นั่นเอง โดยเหล็กที่ใช้เป็นแกนนั้นจะใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยที่มีรหัสย่อว่าDBหรือSD มีตั้งแต่12มิล,16มิล,20มิล25มิล,28มิล และ32มิล โดยจะเรียกตัวย่อแล้วตามด้วยขนาด เช่น เหล็กDB20 คือเหล็กข้ออ้อย20มิลลิเมตรนั่นเอง เหล็กข้ออ้อย(DB/SD)นั้นจะมีผิวที่ขลุขละและยึดโครงสร้างคอนกรีตได้เป็นอย่างดี เหล็กกลม(RBหรือSR)จะมีผิวเรียบการยึดเกาะจะไม่สามารถทำได้ดีเท่าเหล็กข้ออ้อย จึงไม่ผ่านมาตราฐานที่จะให้มาใช้กับคานโครงสร้างที่รับน้ำหนักได้

เหล็กข้ออ้อย DB(SD)
เหล็กเส้นกลม RB(SR)

ขนาดของคานมีหลายขนาดซึ่งแต่ละขนาดก็ใช้เหล็กDB(SD)แตกต่างกันตามประเภทของการใช้งานและการรับน้ำหนัก ดังนี้

1 ขนาด15x40cm. DB12 คือ ขนาดคานกว้าง15cm.สูง40cm. ใช้เหล็กข้ออ้อย12มิลลิเมตร

2 ขนาด20x40cm. DB12 คือ ขนาดคานกว้าง20cm.สูง40cm. ใช้เหล็กข้ออ้อย12มิลลิเมตร

3 ขนาด20x50cm. DB20 คือ ขนาดคานกว้าง20cm.สูง50cm. ใช้เหล็กข้ออ้อย12มิลลิเมตร

4 ขนาด20x60cm. DB20 คือ ขนาดคานกว้าง20cm.สูง60cm. ใช้เหล็กข้ออ้อย12มิลลิเมตร

5 ขนาด15x15cm. DB16 คือ ขนาดคานกว้าง15cm.สูง15cm. ใช้เหล็กข้ออ้อย12มิลลิเมตร

6 ขนาด15x20cm. DB16 คือ ขนาดคานกว้าง15cm.สูง20cm. ใช้เหล็กข้ออ้อย12มิลลิเมตร

7 ขนาด20x20cm. DB16 คือ ขนาดคานกว้าง20cm.สูง20cm. ใช้เหล็กข้ออ้อย12มิลลิเมตร

ทั้ง7ขนาดนี้ใช้สำหรับการสร้างบ้านพักอาศัยขนาด1-2ชั้นเท่านั้น หากเป็นอาคาร4ชั้นขึ้นไปจะต้องมีการคำนวณใหม่โดยวิศวกรเท่านั้น และจะเห็นว่าขนาดของเหล็กที่ใช้นั้นจะแปรผันไปตามขาดของคานด้วย

นอกจากเหล็กDB/SDแล้วนั้น ความหนาแน่นของคอนกรีตที่ใช้รับแรงก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลย ความหนาแน่นรับแรงมีความสำคัญมากต่อการรับน้ำหนัก โดยจะต้องมีการผสมคอนกรีตอัดแรงจากโรงคอนกรีตสำเร็จเท่านั้น มีคำศัพท์เฉพาะดังนี้

180KSC คือคอนกรีตที่สามารถรับน้ำหนักได้180กิโลกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตร (KSC=kilogram square centimetre) เป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่นิยมสั่งมาเทพื้นอาคารทั่วไปหรือลานจอดรถ หรือเทคาน/ฐานราก ที่รับน้ำหนักบ้านชั้นเดียวได้

240KSC คือคอนกรีตที่สามารถรับน้ำหนักได้240กิโลกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตร (KSC=kilogram square centimetre) เป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่นิยมสั่งมา เทคาน/ฐานราก ที่รับน้ำหนักบ้านชั้นเดียว-2ชั้น

280KSC คือคอนกรีตที่สามารถรับน้ำหนักได้280กิโลกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตร (KSC=kilogram square centimetre) เป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่นิยมสั่งมา เทคาน/ฐานราก ที่รับน้ำหนักบ้าน 2ชั้น

320KSC คือคอนกรีตที่สามารถรับน้ำหนักได้320กิโลกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตร (KSC=kilogram square centimetre) เป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่นิยมสั่งมา เทคาน/ฐานราก ที่รับน้ำหนักบ้าน/อาคาร 3 ชั้นขึ้นไป หรือบ้าน2ชั้นที่มีขนาดใหญ่

KSC ที่มากกว่านี้จะใช้สำหรับงานโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องมีการคำนวณหาค่ากันใหม่

2 คานเหล็ก เป็นคานที่มีความแข็งแรงมากทั้งแรงอัดและแรงดึง แต่ที่ไม่นิยมนำมาใช้ในโครงสร้างอาคารก้เนื่องจากว่ามีราคาต้นทุนที่สูงกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กมากเมื่อเทียบกันหน่วย/หน่วยการรับน้ำหนัก แต่จะนิยมนำไปใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าเนื่องจากไม่ต้องมีการก่อสร้างต่อจากนี้ วางเสา+คานเสร็จก็สามารถจบงานได้เลย เร็วกว่าคอนกรีตที่ต้องมาหล่อแบบ เทแบบ ซึ่งใช้เวลานานกว่ามาก คานเหล็กที่ใช้ก็จะแบ่งออกเป็นหลายขนาดแต่ละขนาดมี2รูปแบบคือ แบบ I และแบบ H

คานเหล็ก I-Beam

– H-Beam คือคานเหล็กที่มีลักษณะเป็นตัว H มีขนาดดังนี้ 150x150x7x10mm. , 175x175x7.5x11mm. , 200x200x8x12mm. , 250x250x9x14mm. , 300x300x10x15mm. , 350x350x12x19mm. , 400x400x13x21mm. , 150x75x5.5×9.5mm.

– I-Beam คือคานเหล็กที่มีลักษณะเป็นตัว I มีขนาดดังนี้ 150x125x8.5x14mm. , 200x100x7x10mm. , 220x100x8.1×12.2mm. , 250x125x7.5×12.5mm. , 260x113x9.4x14mm. , 300x150x8x13mm. , 300x150x11.5x22mm. , 300x150x12x24mm. , 400x150x10x18mm. , 450x175x11x20mm. , 500x190x11.5x23mm. , 600x190x13x25mm.

จะเห็นว่าคานสำหรับอาคารนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการรับและถ่ายเทน้ำหนัก ไม่ว่าคานนั้นจะเป็นคอนกรีตโครงสร้างหรือว่าเป็นเหล็กต่างก็ใช้หลักเดียวกันในการคำนวณการรับน้ำหนัก ขนาดของคานที่ใช้ในการสร้างบ้านหรืออาคารนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆเท่านั้นในการคำนวณให้ท่าน เพาะบ้านหรืออาคารจะได้อยู่กับท่านไปอีกนานแสนนาน

>>อ่านเพิ่มเติมบทความเกี่ยวกับงานซ่อมแซมโครงสร้างต่อได้ที่นี่ คลิก

บริษัทเรารับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภทด้วยประสบการณ์การวางแผนงานความสามารถของทีมงานและทีมช่างที่มีคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *