รับเหมาก่อสร้างรีสอร์ท

1
รับเหมาก่อสร้างรีสอร์ท

รับเหมาก่อสร้างรีสอร์ท

รับเหมาก่อสร้างรีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงราย น่าน เพรชบูรณ์ ขอนแก่น เลย อุบลราชธานี โคราช ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย กระบี่ ภูเก็ตสงขลา และทุกๆสถานที่ๆรถยนต์ไปถึง โดยทีมงานที่มีคุณภาพและศักยภาพที่จะทำให้งานก่อสร้างเสร็จออกมาสวยงามสมบูรณ์ตรงกับความต้องการในราคาที่ยุติธรรม

รับเหมาก่อสร้างรีสอร์ท

การออกแบบก่อสร้างรีสอร์ทนั้นการทำงานในส่วนนี้จะมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น

1 ฝ่ายขาย จะทำหน้าที่ในการเข้าพบลูกค้าและบริการประสานงานในเรื่องต่างๆทั้งหมด เพื่อให้การให้บริการนั้นเป็นสิ่งที่ลูกค้าประทับใจมากที่สุด

2 ฝ่ายออกแบบ นั้นจะมีทั้งสถาปนิก(Architect) มัณฑนากร(Interior Designer) พนักงานเขียนแบบ(Draftsman) เมื่อองค์รวมครบถ้วน ก็จะทำให้งานออกแบบนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีการลงพื้นที่ไปพบลูกค้าและตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้างด้วย งานจึงจะออกมามีมาตราฐานที่ถูกต้อง

3 วิศวกรโยธา มีหน้าที่ในการตรวจสอบและคำนวณโครงสร้างรวมถึงความถูกต้องของงานก่อสร้าง ให้งานก่อสร้างนั้นถูกต้องตามมาตราฐานทางวิศวกรรม เพื่อการรับประกันสามารถทำให้เจ้าของรีสอร์ทมั่นใจได้ในคุณภาพของงานก่อสร้าง

4 โฟร์แมนควบคุมงาน จะรับแบบจากฝ่ายแบบรวมถึงวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างจากวิศวกร เพื่อถ่ายทอดไปยังช่างหน้างานแขนงต่างๆให้สามารถทำงานออกมาได้ตามตารางงานที่กำหนด ควบคุมหน้างานให้ส่งมอบเจ้าของได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

5 ช่างในงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นช่างปูน ช่างสุขาภิบาล ช่างไฟฟ้า หรือช่างอื่นๆจะทำหน้าที่ต่อยอดความสวยงามจากแบบนั้นให้สามารถใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการและมีคุณภาพงานที่ดี

นี่คือทีมงานที่พร้อมจะบริการเพราะการรับเหมาก่อสร้างรีสอร์ทนั้นสำคัญที่ความสวยงาม ดึงดูด มีความน่าสนใจ มีภูมิทัศน์โดยรอบที่ดี เหล่านี้ทีมงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากของการทำงาน การทำงานเป็นทีมเวิร์คนั้นจะสำเร็จลงได้ถ้ามีแบบแผนการวางแผนที่ดี

เมื่อทีมงานพร้อมแล้วกระบวนการทำงานจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 ฝ่ายขายและผู้ออกแบบจะเดินทางไปหน้างาน เพื่อสำรวจความต้องการต่างๆ รวมถึงผู้ออกแบบนั้นจะคำนวณทิศทางลม แสงแดด เพื่อให้รีสอร์ทมีมุมสวยๆที่เย็นสบายไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว ให้มีมุมเก๋ๆไว้ถ่ายรูปรวมถึงบริเวณที่จะสามารถทำเป็นลานกิจกรรมได้โดยที่ช่วงบ่ายถึงเย็นจะไม่มีแสงแดดมารบกวน นี่คือสิ่งที่มีความสำคัญต่อการกลับมาออกแบบให้แก่เจ้าของรีสอร์ท เพื่อให้ถูกใจและตรงกับความต้องการมากที่สุด

2 กลับมาออกแบบขั้นที่1 เพื่อส่งผัง Lay-Out Plan ให้กับผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของรีสอร์ท เพื่อปรับแบบการจัดวางต่างๆ ให้ลงตัวมากที่สุด และได้จำนวนห้องพักและมุมต่างๆตามต้องการ เมื่อผังได้รับการอนุมัติแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

3 ออกแบบขั้นตอนที่2 คือการออกแบบโดยการนำผัง Lay-Out plan ที่ได้รับการอนุมัติแล้วมาขึ้น3D ให้เห็นถึงความสวยงามต่างๆ อย่างชัดเจน ลงสีใส่แสงต่างๆ ให้เจ้าของงานเห็นความสวยงามของภาพรวม รวมถึงปรับแก้ต่างๆให้ตรงกับความชอบและความต้องการมากที่สุด จนเมื่อแบบ3Dผ่านแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

4 ออกแบบขั้นตอนสุดท้าย เป็นการให้ Draftsman เขียนแบบพิมพ์เขียวเป็นรูปเล่มขึ้นมา เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตจากทางราชการ

5 การคำนวณและเซ็นรับรอง เมื่อถึงขั้นตอนนี้ทางวิศวกรจะทำการคำนวณโครงสร้างที่ใช้ในงานก่อสร้าง และเซ็นรับรองลงไปในแบบเพื่อยื่นแนบประกอบการขออนุญาต

6 ขั้นตอนการขออนุญาต โดยเจ้าของงานจะเป็นผู้นำแบบที่ได้ไปขออนุญาตก่อสร้างกับทางหน่วยงานราชการ รวมทั้งขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจรีสอร์ท กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทางหน่วยงานราชการเซ็นอนุญาต เพื่อเซ็นสัญญาก่อนเริ่มงานก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป

7 เสนอราคางาน ในระหว่างขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างนั้นจะทำการเสนอราคาในรูปแบบของBOQ(BILL OF QUANTITIES) เป็นการเสนอราคาที่มีความละเอียดในการกำหนดวัสดุที่ใช้ในงานต่างๆ ซึ่งราคาที่ได้จะใกล้เคียงกับราคาที่มีการตั้งไว้ก่อนทำการออกแบบ เพราะการออแบบต้องอ้างอิงจากราคาที่ตั้งไว้แต่แรกเพื่อลดการบานปลายของงานก่อสร้าง

8 ส่งช่างเข้าหน้างาน เมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อยจะทำการส่งช่างก่อสร้างเข้าหน้างานเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้โดยมีวิศวกรและโฟร์แมนคอยควบคุมงานให้เสร็จตรงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตราฐานทางวิศวกรรม

9 ส่งมอบงานให้แก้เจ้าของงานพร้อมทั้งออกใบรับประกันงานก่อสร้าง

นี่เป็นขั้นตอนการทำงานโดยรวมที่มีการกลั้นกรองจากประสบการณ์การทำงานแล้วว่า เป็นขั้นตอนการก่อสร้างที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ดีที่สุด ซึ่งประสบความสำเร็จแล้วจากลูกค้าที่ผ่านๆมา

และในครั้งนี้จะขอยกตัวอย่าง5รีสอร์ทที่สวยงามมีเสน่ห์เหมาะแก่การเดินทางไปพักผ่อนอย่างยิ่ง ไปชมกันเลย

1 ไร่แสงอรุณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นรีสอร์ทบรรยากาศดี ที่มีการออกแบบในแบบของธรรมชาติ เน้นการเข้าถึงธรรมชาติ และการจัดวางส่วนต่างๆให้สามารถชมวิวและเข้าถึงธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

ไร่แสงอรุณ เชียงราย
ไร่แสงอรุณ เชียงราย
ไร่แสงอรุณ เชียงราย
ไร่แสงอรุณ เชียงราย
ไร่แสงอรุณ เชียงราย
ไร่แสงอรุณ เชียงราย
ไร่แสงอรุณ เชียงราย

2 ภูใจใสรีสอร์ท เชียงราย เป็นรีสอร์ทที่สร้างท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม โดยผนังเป็นผนังอิฐฉาบด้วยดินเหนียว ที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆ

ภูใจใสรีสอร์ท เชียงราย
ภูใจใสรีสอร์ท เชียงราย
ภูใจใสรีสอร์ท เชียงราย
ภูใจใสรีสอร์ท เชียงราย

3 น่านนิรันทร์ รีสอร์ท อำปัว จังหวัดน่าน เป็นรีสอร์ทที่สร้างติดลำน้ำธรรมชาติ และมีการจัดวางตำแหน่งต่างๆได้หลายมุม ให้เลือกใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นการนำจุดเด่นมาขยายให้เป็นสิ่งที่ดึงดุดและขายได้ รวมถึงการจัดภูมิทัศน์เหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมากด้วยการปลูกสวนดอกไม้เป็นบริเวณกว้าง ที่นี่เป็นรีสอร์ทที่น่ามาพักอีกแห่งนึงในจังหวัดน่านเลยทีเดียว

น่านนิรันทร์ รีสอร์ท
น่านนิรันทร์ รีสอร์ท
น่านนิรันทร์ รีสอร์ท
น่านนิรันทร์ รีสอร์ท
น่านนิรันทร์ รีสอร์ท
น่านนิรันทร์ รีสอร์ท
น่านนิรันทร์ รีสอร์ท
น่านนิรันทร์ รีสอร์ท

4 เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นตัวอย่างของการพัฒนารีสอร์ทที่ดีมาก โดยเริ่มจากทำเลในความไม่มีอะไรเลยนอกจากวิวภูเขาไกลๆ มาปรับปรุงใส่จุดสนใจเข้าไป ใส่กิจกรรมเข้าไป ใส่มุมถ่ายรูปสวยๆเข้า และใส่ความแปลกเข้าไป ก็กลายมาเป็นรีสอร์ทที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่ยากนัก จากการที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักและมีมุมเก๋ๆไว้ถ่ายรูปมากมาย

เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท

5 กีมาลา ภูเก็ต เป็นรีสอร์ทที่งานออกแบบโดดเด่นเป็นอย่างมาก มีสไตล์ที่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็นผลงานการออกแบบของดีไซน์เนอร์ที่ไอเดียดีอย่างมาก ไครที่อยากชมความสวยงามของงานออกแบบขอแนะนำให้ไปพักซักครั้ง

กีมาลา ภูเก็ต
กีมาลา ภูเก็ต
กีมาลา ภูเก็ต
กีมาลา ภูเก็ต
กีมาลา ภูเก็ต
กีมาลา ภูเก็ต
กีมาลา ภูเก็ต

นี่เป็น5ตัวอย่างรีสอร์ทที่มีความน่าสนใจในแบบต่างๆ สำคัญที่ จุดประสงค์ของเจ้าของรีสอร์ทว่าต้องการชูอะไรเป็นจุดเด่นของรีสอร์ท ต้องการชูธรรมชาติ ชูดีไซน์ที่สวยงาม หรือชุความน่าสนใจของกิจกรรม เหล่านี้เป็นโจทย์ที่ท่านต้องมอบให้สถาปนิกในการออกแบบครับ

>>อ่านเพิ่มเติมงานตกแต่งภายในล็อบบี้โรงแรมได้ที่นี่ คลิก

บริษัทเรารับเหมาก่อสร้างรีสอร์ททุกประเภทด้วยประสบการณ์การวางแผนงานความสามารถของทีมงานและทีมช่างที่มีคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

1 thought on “รับเหมาก่อสร้างรีสอร์ท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น