ขั้นตอนการทากันซึม

0
ขั้นตอนการทากันซึม

ขั้นตอนการทากันซึม

ขั้นตอนการทากันซึม เมื่อเพดานหรือผนังมีการซึมและรั่วของน้ำที่ส่งกลิ่นอับชื้นอันอาจเกิดจากการแตกแยกของคอนกรีตที่เสื่อมคุณภาพจึงส่งผลให้น้ำฝนหรือน้ำในห้องน้ำซึมผ่านคอนกรีตลงสู่ตัวบ้าน การแก้ปัญหาคือการทากันซึมเพื่อให้อาคารนั้นกลับสู่สภาพที่ใช้งานได้ตามปรกติ

หลังจากที่บทความที่แล้วได้อธิบายถึงสาเหตุของการที่น้ำซึมและรั่วไปแล้ว(อ่านบทความที่แล้วได้ที่นี่ คลิก) ในบทความนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยแยกตามปัญหาใหญ่ๆ2ปัญหา ดังนี้

ปัญหาน้ำซึมเกิดจากห้องน้ำชั้นบนหรือดาดฟ้า ควรแก้ด้วยการทากันซึมใหม่โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทากันซึม

1 ตรวจสอบระบบประปา น้ำดี-น้ำทิ้ง ฟอร์เดน ว่ามีการรั่วแตกหรือไม่ ถ้ามีก็ให้ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปรกติ (หากดาดฟ้าไม่มีก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปแต่ให้ล้างทำความสะอาดให้ดีที่สุดก่อน)

2 สกัดกระเบื้องเก่าออกให้หมด เพื่อปูใหม่ หรือหากจะปูทับกระเบื้องเดิมก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป เมื่อสกัดกระเบื้องออกหมดแล้ว ให้ทำพื้นปูนสกัดให้เรียบด้วยสิ่ว (หากดาดฟ้าไม่มีก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปแต่ให้ล้างทำความสะอาดให้ดีที่สุดก่อน)

3 ผสมน้ำยาทากันซึม ผู้เขียนแนะนำ Lenko226 (หาซื้อได้จากโฮมโปร หรือร้านค้าอื่นๆที่มีจำหน่าย) หรือจะยี่ห้ออื่นก็ได้ให้ปรึกษาผู้ขายอีกครั้ง และผสมตามคู่มือที่แต่ละยี่ห้อระบุไว้

4 ทากันซึมชั้นที่1 เมื่อทำการผสมเรียบร้อยแล้วตามคู่มือที่ระบุข้างถุง ให้ทาพื้นที่สกัดออกหรือกระเบื้องเดิมด้วยลูกกลื้งและแปรงให้เป็นทางเดียวกันและทาผนังขึ้นไป10cm.ด้วย เพื่อป้องกันน้ำซึมตามร่องฉากผนัง เมื่อทาเสร็จแล้วทิ้งไว้4-5ชั่วโมง (หรือตามที่ระบุไว้ข้างถุงผลิตภัณฑ์)

5 ทากันซึมครั้งที่2 หลังจากผ่านไปแล้ว4-5ชั่วโมง ให้กลับมาทาอีกครั้งโดยครั้งนี้ให้ทาขวางแนวเดิม เช่น ครั้งแรกทาแนวยาวครั้งนี้ให้ทาแนวกว้าง ให้มีลักษณะเป็นลายสก๊อต โดยทาให้ทั่ว และทาผนังขึ้นไปอีก10cm. เมื่อทาเสร็จแล้วให้ทิ้งไว้24ชั่วโมง

6 ขั้นตอนการเทสน้ำ เมื่อกันซึมแห้งดีแล้วให้เทสน้ำ โดยนำถุงหูหิ้วที่แข็งแรงมาใส่ทรายละเอียดและนำมาวางปิดท่อระบายน้ำ จากนั้นให้เปิดสายยางเทน้ำลงบนพื้นที่ได้ทากันซึมไว้ ให้ระดับน้ำสูงประมาณ5cmm. แล้วทำเครื่องหมายระดับน้ำไว้บนผนัง จากนั้นทิ้งไว้ 24ชั่วโมง

7 ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อผ่านไป24ชั่วโมงแล้ว ระดับน้ำไม่ลดลงจากเส้นเครื่องหมายที่ทำสัญญาลักษณ์ไว้ ให้ถ่ายน้ำออกแล้วปูกระเบื้องทับได้เลย แต่หากระดับน้ำลดลงมากเกินปรกติ (น้ำระเหยเองตามธรรมชาติใน24ชั่วโมง ไม่ควรเกิน1mm.) ให้ทากันซึมใหม่ ย้อนกลับไปขั้นตอนที่5 ทำจนกว่าระดับน้ำจะไม่ลดลงอีก การทากันซึมจึงประสบความสำเร็จ

ปัญหาน้ำซึมเกิดจากผนังด้านนอกอาคารที่แตกร้าว ปัญหานี้ควรแก้ไขดังนี้

1 ตรวจสอบรอยร้าว ให้ตรวจสอบรอยร้าวของผนังและรอยต่อของชายคาปูนหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องหากเจอปัญหารอยแตกร้าวให้มาร์คตำแหน่งไว้ด้วยปากกาเมจิสีดำหรือสีอื่นๆที่เห็นได้ชัดเจน(ทำผนังด้านนอกที่สัมผัสกับแดดกับฝน)

2 ขัด ให้ขัดผนังที่แตกร้าวให้เรียนก่อนด้วยกระดาษทรายทั่วไป กระดาษทรายแดง หรือกระดาษทรายขัดไม้ก็ได้ โดยให้เลือกเบอร์หยาบ หากเป็นกระดาษทรายขัดไม้ให้เลือกเบอร์#1 หากเป็นกระดาษทรายขัดเหล็กให้เป็นเบอร์#400

3 ทาอะคลิลิคยืดหยุน เมื่อพื้นผิวเรียบพร้อมที่จะทากันซึมได้แล้ว ผู้เขียนแนะนำให้เลือกใช้อะคลิลิคยืดหยุ่นเท่านั้น ห้ามใช้ปูนขาวหรือยิปซั่มโดยเด็จขาดเนื่องจากมีความแข็งเกินไป ซึ่งอาจแตกแยกร้าวขึ้นใหม่ได้ในอนาคตและเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่จบในครั้งเดียว โดยอะคลิลิคยืดหยุ่นนั้นมีมากมายหลากหลายยี่ห้อ จระเข้หรือTOAก็ได้ให้สอบถามผู้ขายอีกครั้ง ให้เลือกเป็นชนิดสำหรับใช้เกียงปาด (ผู้เขียนแนะนำ Bosny Wall Putty)

4 ขั้นตอนการทา โดยใช้เกียงปาดและกดให้อะคลิลิคลงไปในร่องรอยแตกให้มากที่สุด และให้ครบทุกจุด จากนั้นปล่อยให้แห้งประมาณ24ชั่วโมง

5 ตรวจสอบ เมื่อผ่านไป24ชั่วโมงให้กลับมาดูรอยที่ได้ปาดและทาไว้ว่ามีการยุบตัวหรือไม่ หากมีให้ปาดทาอีกครั้งให้เต็มร่องและปล่อยให้แห้งอีก24ชั่วโมง

6 ขัด เมื่อแห้งดีแล้วและตรวจสอบว่ารอยที่โป้วและทาไว้เต็มร่องดีแล้ว ให้ขัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายทั่วไป ไล่เบอร์หยาบมาเบอร์ละเอียด จนผนังเรียบสวยงามดี

ขั้นตอนการทากันซึม

7 ทากันซึม เมื่อผนังเรียบสวยดีแล้วให้ทากันซึมให้ทั่วทั้งผนังและให้เน้นรอยต่อของผนังต่างๆ โดยเลือกใช้จรเข้แฟล็กซ์ ชิลด์หรือยี่ห้ออื่นๆก็ได้ที่เป็นอะคลิลิลิคสำหรับทาได้ด้วยลูกกลิ้งหรือแปรง(ให้เป็นสีขาวและทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งได้เพราะเราจะใช้แทนสีรองพื้นไปเลย) เมื่อทาเสร็จแล้วทิ้งไว้24ชั่วโมง

8 ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อทาอะคลิลิคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทาสีผนังทับได้ตามปรกติโดยไม่ต้องทารองพื้น

เมื่อท่านได้ทำตามขั้นตอนที่ผู้เขียนแนะนำไปแล้ว ปัญหาน้ำซึมน้ำรั่วก็จะหมดไปจากอาคารของท่านได้นานนับสิบปี รวมถึงกลิ่นอับ ความสกปรก ความชื้นของน้ำต่างๆก็จะแห้งลงภายใน1-2เดือน จากนั้นท่านก็ซ่อมแซมผนังหรือเพดานด้านในตามวิธีปรกติและทาสีทับได้เลย เพียงเท่านี้บ้านท่านก็จะคงอยู่กับท่านไปอีกนานแสนนาน

>>อ่านบทความเกี่ยวกับความรู้เรื่องรีโนเวทบ้านได้ที่นี่ คลิก

บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *