ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์

0
ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์

งานบิ้วอินผนังด้วยไม้โครง

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์ เป็นไม้ที่จำเป็นต้องใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เนื่องจากสามารถใช้กรุเข้ากับผนังและเป็นโครงตู้ รวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอีกมากมาย

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์มีความจำเป็นอย่างมากในงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เนื่องจากใช้เป็นตัวทำโครงและตู้ต่างๆ ซึ่งไม้โครงนี้ส่วนใหญ่มีขนาดอยู่ที่ ยาว2.5เมตร กว้าง4cm. หนา 2cm. เวลาขายจะขายเป็นมัด มัดละ10เส้น โดยไม้โครงนี้มีลักษณะเป็นบ่าหยักต่อกันด้วยกาวลาเท็กซ์ อัดติดกันด้วยความร้อน การผลิตใช้เศษไม้ต่างๆที่เหลือจากการแปรรูปมาตัดให้ได้ขนาดและนำมาต่อกันจนได้เป็นเส้นยาว2.5m. นั่นจึงทำให้ราคาไม้โครงไม่สูงเท่าระแนงไม้อื่นๆ ที่เต็มแผ่น จึงเหมาะกับการนำมาใช้ทำโครงเฟอร์นิเจอร์ ไม้โครงมีหลากหลายเกรดแบ่งตามประเภทของไม้ที่นำมาใช้ แบ่งได้ดังนี้

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงขายเป็นมัดๆละ10เส้น
ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
รอยต่อจ๊อยไม้เข้าด้วยกัน
ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
รอยต่อถูกบากเพื่อนำเข้ามาอัดต่อเข้าด้วยกัน

1 ไม้ยางพารา เป็นไม้โครงที่นิ่วเหนียวใช้งานง่ายเนื่องจากไม้ยางพารา ขัดง่าย มีสีอ่อน เหมาะกับการย้อมสีและขึ้นรูปทั่วไปได้

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงยางพารา
ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงยางพาราจะมีเนื้อขาว

2 ไม้โครงสน เป็นไม้โครงที่มีสีอ่อน เหนียว แต่บิดงอง่าย การใช้งานเหมาะกับงานพ่นสี ย้อมสี เนืองจากขัดง่ายมีสีอ่อน ลักษณะจำเพาะเช่นเดียวกับไม้โครงบางพารา เพียงแต่มีทั้งโครงแบบจ๊อย(รอยต่อไม้)และไม่จ๊อย แบบไร้รอยต่อเหมาะแก่การนำไปทำระแนงเล็ก

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงสนจะมีสีออกเหลืองและมีตาไม้น้ำตาลเข้มเป็นดวงๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์หลักของไม้นี้

3 ไม้เบญจพรรณ เป็นไม้โครงที่เป็นการรวมไม้หลากหลายชนิดมาใช้ด้วยกัน มีความแข็งแรงดีเหมาะแก่การทำโครง ราคาไม่แพงแต่มีข้อเสียคือแข็งมากแต่ไม่เหนียวจนอาจเปราะและหักง่าย

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงเบญจพรรณจะมีหลากหลายสีเนื้องจากมีไม้หลายประเภทถูกนำมารวมเข้าด้วยกัน

4 ไม้ทุเรียน เป็นไม้โครงที่มีเนื้อละเอียดสามารถขึ้นรูปทำงานง่าย ไม่บิดตัว ไม่แอ่น แต่เนื้ออ่อนทำให้การยิงสกรูยึดเกาะได้ไม่แน่นเท่าไม้เบญจพรรณ

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงทุเรียน สีจะออกน้ำตาลอมชมพู เนื้อนิ่มเหนียวใช้งานง่าย

5 ไม้สยา มีลักษณะใกล้เคียงกับไม้ทเรียนคือทำงานง่ายไม่บิดตัว แต่ไม้เนื้ออ่อนการยึดเกาะสกรูไม่ดีเท่าที่ควร

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงสยามีสีใกล้เคียงโครงทุเรียนแต่เข้มกว่าเล็กน้อย

6 ไม้ตะเคียน เป็นไม้โครงที่แข็งแรงมาก แข็งแรงไม่บิดตัว แต่ทำงานยากเนื่องจากไม้แข็งตัดได้ยากกว่าไม้โครงชนิดอื่น

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
โครงตะเคียนมีความละเอียดของเสี้ยนไม้มาก สีออกน้ำตาลแดง

7 ไม้ตะแบก เป็นไม้โครงที่เกรดดีมีความแข็งแรงมากเหนียวไม่หักง่าย ไม่โก่ง ไม่แอ่น ทำงานง่ายตัดง่าย

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงตะแบก สีใกล้เคียงกับโครงตะเคียนแต่มีความต่างตรงลายไม้

8 ไม้สัก สวนป่า เป็นไม้โครงที่เกรดดีมาก แข็งเหนียว ตัดทำงานง่าย ไม่หักง่ายไม่โก่งไม่งอ แต่ราคาสูง

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงสัก สีและลายไม้จะเป็นเอกลักษณ์สังเกตเห็นเข้าใจได้ง่าย
ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงสักจ๊อย มีสีที่เป็นเอกลักษณ์คือลายไม้สีน้ำตาลเข้ม

9 ไม้สักเนื้อ ทีคุณภาพเช่นเดียวกับสักสวนป่า แต่ต่างตรงไม้มีอายุมากกว่าจึงแข็งแรงและเหนียวกกว่า รวมถึงปลวกไม่กิน จึงไม่จำเป็นต้องทาน้ำยากันปลวกเลย

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ไม้โครงสักเนื้อ ต่างกับโครงสักสวนป่าตรงที่ความแน่นของเนื้อไม้

ไม้โครงเหล่านี้ควรเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงาน ซึ่งการใช้งานไม้โครงนี้ ส่วนใหญ่ช่างเฟอร์นิเจอร์มักนำมาใช้งานหลายอย่าง เช่น

ใช้ทำโครงผนังบิ้วอิน ผนังบิ้วอินต้องมีการขึ้นโครงก่อนให้ได้ตามแบบที่ต้องการ ก่อนปิดทับโครงด้วยไม้อัดยางหรือMDF ก่อนขั้นตอนการปิดแผ่นลาบิเนทหรือพ่นสี

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
งานบิ้วอินผนังด้วยไม้โครง

ใช้ทำโครงฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานที่มีการตกแต่งด้วยแผ่นลาบิเนทหรือปิดกระจก ควรใช้โครงเหล่านี้ทำเป็นโครงสร้าง เนื่องจากมีความแข็งแรงกว่าโครง C-Line เป็นอย่างมากและทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ฝ้าเพดาน ไม้โครง

ใช้ทำตู้เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้อัดยางในการทำ ต้องมีการขึ้นโครงภายในเพื่อความแข็งแรงของตู้ จึงนิยมใช้ไม้โครง เนื่องจากสามารถขึ้นงานง่ายกว่านำไม้อัดยางมาเป็นโครง

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
ตู้ไม้โครง
ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
โครงตู้ที่ทำจากไม้โครง

ใช้ทำระแนง ในกรณีที่มีการตกแต่งด้วยระแนง เราสามารถประยุกต์ใช้ไม้โครงยางพาราแบบไร้รอยต่อ มาทำเป็นระแนงได้ เนื่องจากสามารถย้อมสีได้ง่ายเพราะตัวไม้โครงยางพารามีสีอ่อนอยู่แล้ว จึงขับสีย้อมให้เด่นชัดได้ง่ายนั่นเอง

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
งานเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่ต้องมีการนำไม้โครงมาใช้ในการขึ้นรูปร่างก่อนการตกแต่ง

จะเห็นว่าไม้โครงนั้นสามารถช่วยลดเศษไม้ได้อย่างมาก ทั้งสามารถนำมาใช้งานในวงการเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย ส่วนความแตกต่าง ท่านคงสามารถเข้าใจและแยกแยะได้ในเบื้องต้นได้แล้ว การใช้งานควรเลือกให้เหมาะสมกับงาน ว่าต้องการทำโครงแบบไหน รับน้ำหนักหรือไม่ หรือจะนำไปย้อมสีพ่นสี ก็ควรเลือกให้เหมาะสมจึงจะงานที่มีคุณภาพตามต้องการ

>>อ่านเพิ่มเติมบทความไม้อัดยางได้ที่นี่ คลิก

>>รับชมผลงานการประยุกต์ใช้ไม้โครงกับฝ้าเพดานได้ที่นี่ คลิก

บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : mr_sarut@hotmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น